Hva er Power BI?

Power BI er en samling med programvaretjenester, apper og koblinger som sammen transformerer dine urelaterte datakilder til sammenhengende, visuelt imponerende og interaktiv innsikt. Dataene kan være et Excel-regneark eller en samling skybaserte og lokale hybriddatalagre. Med Power BI kan du enkelt koble til datakilder, visualisere og oppdage hva som er viktig, og dele dette med de du ønsker.

De ulike delene i Power BI

Power BI består av flere elementer som fungerer sammen, som starter med disse tre grunnelementene:

  • En skrivebordsapp for Windows som heter Power BI Desktop.
  • En nettbasert programvare som tjeneste (SaaS)-tjeneste kalt Power Bi-tjeneste.
  • Power BI for mobilenheter apper for Windows-, iOS- og Android-enheter.

Skjermbilde av diagram over Power BI Desktop, service og mobil som viser integreringen.

Disse tre elementene – Power BI Desktop, tjenesten og mobilappene – er utformet for å la deg opprette, dele og forbruke forretningsinnsikt på den måten som tjener deg og din rolle mest effektivt.

Utover disse tre inneholder Power BI også to andre elementer:

  • Power BI Report Builder, for å opprette sideformaterte rapporter som skal deles i Power BI-tjenesten. Les mer om sideformaterte rapporter senere i denne artikkelen.
  • Rapportserver for Power BI, en lokal rapportserver der du kan publisere Power BI-rapportene dine etter at du har opprettet dem i Power BI Desktop. Les mer om rapportserveren for Power BI senere i denne artikkelen.

Slik samsvarer Power BI med rollen din

Hvordan du bruker Power BI avhenger av rollen din i et prosjekt eller på en gruppe. Andre personer i andre roller kan bruke Power BI annerledes.

For eksempel bruker du kanskje hovedsakelig Power BI-tjenesten til å vise rapporter og instrumentbord. Din tallknusende medarbeider som skriver bedriftsrapporter, bruker kanskje i høy grad Power BI Desktop eller Power BI Report Builder til å opprette rapporter og deretter publisere disse rapportene til Power BI-tjenesten, der du viser dem. En annen kollega, i salg, kan hovedsakelig bruke Power BI for mobilenheter-appen til å overvåke fremdriften på salgskvoter, og til å drille ned i nye salgsmuligheter.

Hvis du er en utvikler, kan du bruke Power BI-API-er til å sende data inn i datasett eller for å bygge inn instrumentbord og rapporter i dine egne egendefinerte programmer. Har du en god idé for et nytt visualobjekt? Bygg det selv og del det med andre.

Det kan også hende du bruker hvert element av Power BI på ulike tidspunkter, avhengig av hva du prøver å oppnå eller rollen din for et gitt prosjekt.

Måten du bruker Power BI på, kan være basert på hvilken funksjon eller tjeneste i Power BI som er det beste verktøyet i en gitt situasjon. Du kan for eksempel bruke Power BI Desktop til å opprette rapporter om statistikker for kundeengasjement for teamet ditt, og du kan vise beholdnings- og produksjonsfremdriften i et sanntids-instrumentbord i Power BI-tjenesten. Du kan opprette en sideformatert rapport med e-fakturaer basert på et Power BI-datasett. Du har tilgang til alle delene av Power BI, og det er det som gjør Power BI så fleksibel og appellerende.

Utforsk dokumenter som gjelder for din rolle:

Arbeidsflyten til Power BI

Én vanlig arbeidsflyt i Power BI begynner ved å koble til datakilder i Power BI Desktop og bygge en rapport. Deretter publiserer du denne rapporten fra Power BI Desktop til Power Bi-tjenesten og deler den, slik at forretningsbrukere i Power Bi-tjenesten og på mobile enheter kan vise og samhandle med rapporten.

Denne arbeidsflyten er vanlig, og den viser hvordan de tre hovedelementene i Power BI utfyller hverandre.

Her er en detaljert sammenligning av Power BI Desktop og Power BI-tjenesten.

Bruk datasamlebåndverktøyet for distribusjon

I Power Bi-tjeneste kan du bruke datasamlebåndverktøyet for distribusjon til å teste innholdet før du slipper det til brukerne. Verktøyet for utrullingssamlebånd kan hjelpe deg med å distribuere rapporter, instrumentbord, datasett og paginerte rapporter. Les om hvordan du kommer i gang med utrullingssamlebånd i Power Bi-tjeneste.

Sideformaterte rapporter i Power BI-tjenesten

En annen arbeidsflyt innebærer sideformaterte rapporter i Power BI-tjenesten. Organisasjonsrapportutviklere utformer sideformaterte rapporter som skal skrives ut eller deles. De kan også dele disse rapportene i Power BI-tjenesten. De kalles sideformaterte, fordi de er formatert til å passe fint på en side. De brukes ofte til operative rapporter eller til å skrive ut skjemaer som fakturaer eller utskrifter. De viser alle dataene i en tabell, selv om tabellen går over flere sider. Power BI Report Builder er det frittstående verktøyet for redigering av sideformaterte rapporter.

Skjermbilde av sideformatert rapport i Power Bi-tjeneste.

Les mer om sideformaterte rapporter i Power BI-tjenesten.

Lokal rapportering med rapportserver for Power BI

Hva om du trenger å beholde rapportene lokalt, for eksempel bak en brannmur? Les videre.

Du kan opprette, distribuere og administrere Power BI-rapporter i Power BI Desktop og sideformaterte rapporter i Report Builder, med bruksklare verktøy og tjenester som rapportserveren for Power BI gir deg.

Skjermbilde av diagram over rapportserver for Power BI, tjeneste og mobil som viser integreringen.

Rapportserver for Power BI er en løsning som du distribuerer bak brannmuren og deretter bruker for å levere rapportene til den rette brukeren på flere måter. Det kan være at brukerne viser rapportene i en nettleser, på en mobil enhet eller som en e-postmelding. Og siden rapportserver for Power BI er kompatibel med Power BI i skyen, kan du flytte til skyen når du er klar.

Finn ut mer om Rapportserveren for Power BI.

Neste trinn