Delen via


Resourcelimieten voor elastische pools met gebruikmaking van het vCore-aankoopmodel

Van toepassing op: Azure SQL Database

Dit artikel bevat de gedetailleerde resourcelimieten voor elastische Azure SQL Database-pools en pooldatabases met behulp van het vCore-aankoopmodel.

Belangrijk

In sommige gevallen moet u mogelijk een database verkleinen om ongebruikte ruimte vrij te maken. Zie Bestandsruimte beheren in Azure SQL Database voor meer informatie.

Elke alleen-lezen replica van een elastische pool heeft zijn eigen resources, zoals vCores, geheugen, gegevens-IOPS, tempdbwerkrollen en sessies. Elke alleen-lezen replica is onderworpen aan resourcelimieten voor elastische pools die verderop in dit artikel worden beschreven.

U kunt de servicelaag, de rekengrootte (servicedoelstelling) en de opslaghoeveelheid instellen met behulp van:

Belangrijk

Zie Een elastische pool schalen voor hulp en overwegingen bij het schalen.

Als alle vCores van een elastische pool bezet zijn, ontvangt elke database in de pool een gelijke hoeveelheid rekenresources om query's te verwerken. Azure SQL Database biedt evenredige verdeling van resources tussen databases door gelijke rekentijd te garanderen. De redelijkheid van het delen van elastische poolresources is naast elke resource die anders wordt gegarandeerd voor elke database wanneer de vCore min per database is ingesteld op een niet-nulwaarde.

Voor hetzelfde aantal vCores kunnen resources die aan een elastische pool worden geleverd, de resources overschrijden die aan één database buiten een elastische pool worden geleverd. Dit betekent dat het mogelijk is dat het schrijfgebruik van een elastische pool minder is dan de som van cpu-, gegevens-I/O- en logboekschrijfgebruik tussen databases binnen de pool, afhankelijk van workloadpatronen. In een extreem geval bijvoorbeeld met slechts één database in een elastische pool waarbij het data-IO-gebruik van de database 100% is, is het mogelijk dat het gebruik van gegevens-IO-pools 50% is voor bepaalde workloadpatronen. Dit kan zelfs gebeuren als het maximum aantal vCores per database de maximaal ondersteunde waarde voor de opgegeven poolgrootte blijft.

Notitie

De Gen5-hardware in het vCore-aankoopmodel is gewijzigd in standard-series (Gen5).

Algemeen gebruik - ingericht rekenproces - standard-series (Gen5)

Algemeen gebruik - standaardserie (Gen5) (deel 1 van 3)

Rekengrootten (serviceniveaudoelstellingen of SLO's) voor elastische pools van de standard-serie Algemeen gebruik volgen de naamconventie GP_Gen5_ gevolgd door het aantal maximale vCores.

In de volgende tabel worden deze SLO's behandeld: GP_Gen5_2, GP_Gen5_4, GP_Gen5_6en GP_Gen5_8GP_Gen5_10:

vCores 2 4 6 8 10
Hardware Gen5 Gen5 Gen5 Gen5 Gen5
Geheugen (GB) 10.4 20.8 31.1 41.5 51.9
Maximumaantal DB's per groep 1 100 200 500 500 500
Ondersteuning voor Columnstore Ja Ja Ja Ja Ja
OLTP-opslag in het geheugen (GB) N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Maximale gegevensgrootte (GB) 512 756 1536 2048 2048
Maximale logboekgrootte (GB) 2 154 227 461 461 461
tempdb maximale gegevensgrootte (GB) 64 128 192 256 320
Opslagtype Premium (externe) opslag Premium (externe) opslag Premium (externe) opslag Premium (externe) opslag Premium (externe) opslag
IO-latentie lezen (bij benadering) 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms
IO-latentie schrijven (bij benadering) 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms
Maximum aantal gegevens-IOPS per groep 3 1400 2,800 4.200 5,600 7\.000
Maximale logboeksnelheid per pool (MBps) 12 24 36 48 60
Maximum aantal gelijktijdige werkrollen per groep 4 210 420 630 840 1050
Maximaal aantal gelijktijdige aanmeldingen per groep 210 420 630 840 1050
Maximaal aantal gelijktijdige sessies 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Maximum aantal gelijktijdige externe verbindingen per groep 5 21 42 63 84 105
VCore-opties voor minimale/maximale elastische pools per database 0, 0.25, 0.5, 1, 2 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10
Aantal replica's 1 1 1 1 1
Multi-AZ Ja Ja Ja Ja Ja
Uitschalen voor leesbewerking N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inbegrepen back-upopslag 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte

1 Zie Resourcebeheer in dichte elastische pools voor aanvullende overwegingen.

2 Voor gedocumenteerde waarden voor maximale gegevensgrootte. Het verkleinen van de maximale gegevensgrootte vermindert de maximale logboekgrootte proportioneel.

3 De maximale waarde voor IO-grootten tussen 8 kB en 64 kB. Werkelijke IOPS zijn afhankelijk van de workload. Zie Data IO-governance voor meer informatie.

4 Zie Resourcelimieten voor individuele databases voor het maximum aantal gelijktijdige werkrollen voor afzonderlijke databases. Als de elastische pool bijvoorbeeld Gen5 gebruikt en de maximale vCore per database is ingesteld op 2, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 200. Als het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 0,5, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 50, omdat er op Gen5 maximaal 100 gelijktijdige werkrollen per vCore zijn. Voor andere maximaal toegestane vCore-instellingen per database die kleiner zijn dan 1 vCore of minder, wordt het aantal maximaal gelijktijdige werkrollen op dezelfde manier opnieuw geschaald.

5 Zie Externe Verbinding maken ions voor meer informatie over wat telt als een externe verbinding.

Algemeen gebruik - standaardserie (Gen5) (deel 2 van 3)

Rekengrootten (serviceniveaudoelstellingen of SLO's) voor elastische pools van de standard-serie Algemeen gebruik volgen de naamconventie GP_Gen5_ gevolgd door het aantal maximale vCores.

In de volgende tabel worden deze SLO's behandeld: GP_Gen5_12, GP_Gen5_14, GP_Gen5_16en GP_Gen5_18GP_Gen5_20:

vCores 12 14 16 18 20
Hardware Gen5 Gen5 Gen5 Gen5 Gen5
Geheugen (GB) 62.3 72.7 83 93.4 103.8
Maximumaantal DB's per groep 1 500 500 500 500 500
Ondersteuning voor Columnstore Ja Ja Ja Ja Ja
OLTP-opslag in het geheugen (GB) N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Maximale gegevensgrootte (GB) 2048 2048 2048 3072 3072
Maximale logboekgrootte (GB) 2 614 614 614 922 922
tempdb maximale gegevensgrootte (GB) 384 448 512 576 640
Opslagtype Premium (externe) opslag Premium (externe) opslag Premium (externe) opslag Premium (externe) opslag Premium (externe) opslag
IO-latentie lezen (bij benadering) 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms
IO-latentie schrijven (bij benadering) 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms
Maximum aantal gegevens-IOPS per groep 3 8,400 9,800 11,200 12,600 14.000
Maximale logboeksnelheid per pool (MBps) 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5
Maximum aantal gelijktijdige werkrollen per groep 4 1260 1470 1680 1890 2100
Maximaal aantal gelijktijdige aanmeldingen per groep 1260 1470 1680 1890 2100
Maximaal aantal gelijktijdige sessies 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Maximum aantal gelijktijdige externe verbindingen per groep 5 126 147 150 150 150
VCore-opties voor minimale/maximale elastische pools per database 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Aantal replica's 1 1 1 1 1
Multi-AZ Ja Ja Ja Ja Ja
Uitschalen voor leesbewerking N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inbegrepen back-upopslag 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte

1 Zie Resourcebeheer in dichte elastische pools voor aanvullende overwegingen.

2 Voor gedocumenteerde waarden voor maximale gegevensgrootte. Het verkleinen van de maximale gegevensgrootte vermindert de maximale logboekgrootte proportioneel.

3 De maximale waarde voor IO-grootten tussen 8 kB en 64 kB. Werkelijke IOPS zijn afhankelijk van de workload. Zie Data IO-governance voor meer informatie.

4 Zie Resourcelimieten voor individuele databases voor het maximum aantal gelijktijdige werkrollen voor afzonderlijke databases. Als de elastische pool bijvoorbeeld gebruikmaakt van standard-series (Gen5) en het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 2, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 200. Als het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 0,5, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 50, omdat er op standard-serie (Gen5) maximaal 100 gelijktijdige werkrollen per vCore zijn. Voor andere maximaal toegestane vCore-instellingen per database die kleiner zijn dan 1 vCore of minder, wordt het aantal maximaal gelijktijdige werkrollen op dezelfde manier opnieuw geschaald.

5 Zie Externe Verbinding maken ions voor meer informatie over wat telt als een externe verbinding.

Algemeen gebruik - standaardserie (Gen5) (deel 3 van 3)

Rekengrootten (serviceniveaudoelstellingen of SLO's) voor elastische pools van de standard-serie Algemeen gebruik volgen de naamconventie GP_Gen5_ gevolgd door het aantal maximale vCores.

In de volgende tabel worden deze SLO's behandeld: GP_Gen5_24, GP_Gen5_32, GP_Gen5_40en GP_Gen5_80GP_Gen5_128:

vCores 24 32 40 80 128
Hardware Gen5 Gen5 Gen5 Gen5 Gen5
Geheugen (GB) 124.6 166.1 207.6 415.2 625
Maximumaantal DB's per groep 1 500 500 500 500 500
Ondersteuning voor Columnstore Ja Ja Ja Ja Ja
OLTP-opslag in het geheugen (GB) N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Maximale gegevensgrootte (GB) 3072 4096 4096 4096 4096
Maximale logboekgrootte (GB) 2 922 1229 1229 1229 1229
tempdb maximale gegevensgrootte (GB) 768 1024 1280 2560 2560
Opslagtype Premium (externe) opslag Premium (externe) opslag Premium (externe) opslag Premium (externe) opslag Premium (externe) opslag
IO-latentie lezen (bij benadering) 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms
IO-latentie schrijven (bij benadering) 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms
Maximum aantal gegevens-IOPS per groep 3 16,800 22,400 28.000 32,000 40.000
Maximale logboeksnelheid per pool (MBps) 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5
Maximum aantal gelijktijdige werkrollen per groep 4 2520 3360 4200 8400 13,440
Maximaal aantal gelijktijdige aanmeldingen per groep 2520 3360 4200 8400 13,440
Maximaal aantal gelijktijdige sessies 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Maximum aantal gelijktijdige externe verbindingen per groep 5 150 150 150 150 150
VCore-opties voor minimale/maximale elastische pools per database 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 40 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 40, 48, 80 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 40, 48, 80, 128
Aantal replica's 1 1 1 1 1
Multi-AZ Ja Ja Ja Ja Ja
Uitschalen voor leesbewerking N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inbegrepen back-upopslag 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte

1 Zie Resourcebeheer in dichte elastische pools voor aanvullende overwegingen.

2 Voor gedocumenteerde waarden voor maximale gegevensgrootte. Het verkleinen van de maximale gegevensgrootte vermindert de maximale logboekgrootte proportioneel.

3 De maximale waarde voor IO-grootten tussen 8 kB en 64 kB. Werkelijke IOPS zijn afhankelijk van de workload. Zie Data IO-governance voor meer informatie.

4 Zie Resourcelimieten voor individuele databases voor het maximum aantal gelijktijdige werkrollen voor afzonderlijke databases. Als de elastische pool bijvoorbeeld gebruikmaakt van standard-series (Gen5) en het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 2, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 200. Als het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 0,5, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 50, omdat er op standard-serie (Gen5) maximaal 100 gelijktijdige werkrollen per vCore zijn. Voor andere maximaal toegestane vCore-instellingen per database die kleiner zijn dan 1 vCore of minder, wordt het aantal maximaal gelijktijdige werkrollen op dezelfde manier opnieuw geschaald.

5 Zie Externe Verbinding maken ions voor meer informatie over wat telt als een externe verbinding.

Algemeen gebruik - ingericht rekenproces - Fsv2-serie

Algemeen gebruik - Fsv2-serie (deel 1 van 2)

Rekengrootten (serviceniveaudoelstellingen of SLO's) voor elastische pools van de algemene fsv2-serie volgen de naamconventie GP_Fsv2_ gevolgd door het aantal vCores.

In de volgende tabel worden deze SLO's behandeld: GP_Fsv2_8, GP_Fsv2_10, GP_Fsv2_12en GP_Fsv2_14GP_Fsv2_16:

vCores 8 10 12 14 16
Hardware Fsv2-serie Fsv2-serie Fsv2-serie Fsv2-serie Fsv2-serie
Geheugen (GB) 15.1 18.9 22,7 26.5 30.2
Maximumaantal DB's per groep 1 500 500 500 500 500
Ondersteuning voor Columnstore Ja Ja Ja Ja Ja
OLTP-opslag in het geheugen (GB) N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Maximale gegevensgrootte (GB) 1024 1024 1024 1024 1536
Maximale logboekgrootte (GB) 2 336 336 336 336 512
tempdb maximale gegevensgrootte (GB) 37 46 56 65 74
Opslagtype Externe SSD Externe SSD Externe SSD Externe SSD Externe SSD
IO-latentie lezen (bij benadering) 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms
IO-latentie schrijven (bij benadering) 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms
Maximum aantal gegevens-IOPS per groep 3 5,600 7\.000 8,400 9,800 11,200
Maximale logboeksnelheid per pool (MBps) 48 60 62,5 62,5 62,5
Maximum aantal gelijktijdige werkrollen per groep 4 400 500 600 700 800
Maximaal aantal gelijktijdige aanmeldingen per groep 400 500 600 700 800
Maximaal aantal gelijktijdige sessies 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Maximum aantal gelijktijdige externe verbindingen per groep 5 40 50 60 70 80
VCore-opties voor minimale/maximale elastische pools per database 0, 8 0, 8, 10 0, 8, 10, 12 0, 8, 10, 12, 14 0, 8, 10, 12, 14, 16
Aantal replica's 1 1 1 1 1
Multi-AZ N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Uitschalen voor leesbewerking N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inbegrepen back-upopslag 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte

1 Zie Resourcebeheer in dichte elastische pools voor aanvullende overwegingen.

2 Voor gedocumenteerde waarden voor maximale gegevensgrootte. Het verkleinen van de maximale gegevensgrootte vermindert de maximale logboekgrootte proportioneel.

3 De maximale waarde voor IO-grootten tussen 8 kB en 64 kB. Werkelijke IOPS zijn afhankelijk van de workload. Zie Data IO-governance voor meer informatie.

4 Zie Resourcelimieten voor individuele databases voor het maximum aantal gelijktijdige werkrollen voor afzonderlijke databases. Als de elastische pool bijvoorbeeld gebruikmaakt van standard-series (Gen5) en het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 2, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 200. Als het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 0,5, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 50, omdat er op standard-serie (Gen5) maximaal 100 gelijktijdige werkrollen per vCore zijn. Voor andere maximaal toegestane vCore-instellingen per database die kleiner zijn dan 1 vCore of minder, wordt het aantal maximaal gelijktijdige werkrollen op dezelfde manier opnieuw geschaald.

5 Zie Externe Verbinding maken ions voor meer informatie over wat telt als een externe verbinding.

Algemeen gebruik - Fsv2-serie (deel 2 van 2)

Rekengrootten (serviceniveaudoelstellingen of SLO's) voor elastische pools van de algemene fsv2-serie volgen de naamconventie GP_Fsv2_ gevolgd door het aantal vCores.

In de volgende tabel worden deze SLO's behandeld: GP_Fsv2_18, GP_Fsv2_20, GP_Fsv2_24, GP_Fsv2_32en GP_Fsv2_36GP_Fsv2_72:

vCores 18 20 24 32 36 72
Hardware Fsv2-serie Fsv2-serie Fsv2-serie Fsv2-serie Fsv2-serie Fsv2-serie
Geheugen (GB) 34.0 37.8 45.4 60.5 68.0 136.0
Maximumaantal DB's per groep 1 500 500 500 500 500
Ondersteuning voor Columnstore Ja Ja Ja Ja Ja Ja
OLTP-opslag in het geheugen (GB) N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Maximale gegevensgrootte (GB) 1536 1536 1536 3072 3072 4096
Maximale logboekgrootte (GB) 2 512 512 512 1024 1024 1024
tempdb maximale gegevensgrootte (GB) 83 93 111 148 167 333
Opslagtype Externe SSD Externe SSD Externe SSD Externe SSD Externe SSD Externe SSD
IO-latentie lezen (bij benadering) 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms
IO-latentie schrijven (bij benadering) 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms
Maximum aantal gegevens-IOPS per groep 3 12,600 14.000 16,800 22,400 25,200 31.200
Maximale logboeksnelheid per pool (MBps) 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5
Maximum aantal gelijktijdige werkrollen per groep 4 900 1000 1200 1600 1800 3600
Maximaal aantal gelijktijdige aanmeldingen per groep 900 1000 1200 1600 1800 3600
Maximaal aantal gelijktijdige sessies 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Maximum aantal gelijktijdige externe verbindingen per groep 5 90 100 120 150 150 150
VCore-opties voor minimale/maximale elastische pools per database 0, 8, 10, 12, 14, 16, 18 0, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 0, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 0, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32 0, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 36 0, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 36, 40, 72
Aantal replica's 1 1 1 1 1 1
Multi-AZ N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Uitschalen voor leesbewerking N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inbegrepen back-upopslag 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte

1 Zie Resourcebeheer in dichte elastische pools voor aanvullende overwegingen.

2 Voor gedocumenteerde waarden voor maximale gegevensgrootte. Het verkleinen van de maximale gegevensgrootte vermindert de maximale logboekgrootte proportioneel.

3 De maximale waarde voor IO-grootten tussen 8 kB en 64 kB. Werkelijke IOPS zijn afhankelijk van de workload. Zie Data IO-governance voor meer informatie.

4 Zie Resourcelimieten voor individuele databases voor het maximum aantal gelijktijdige werkrollen voor afzonderlijke databases. Als de elastische pool bijvoorbeeld gebruikmaakt van standard-series (Gen5) en het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 2, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 200. Als het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 0,5, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 50, omdat er op standard-serie (Gen5) maximaal 100 gelijktijdige werkrollen per vCore zijn. Voor andere maximaal toegestane vCore-instellingen per database die kleiner zijn dan 1 vCore of minder, wordt het aantal maximaal gelijktijdige werkrollen op dezelfde manier opnieuw geschaald.

5 Zie Externe Verbinding maken ions voor meer informatie over wat telt als een externe verbinding.

Algemeen gebruik - ingericht rekenproces - DC-serie

Algemeen gebruik - DC-serie (deel 1 van 2)

Rekengrootten (serviceniveaudoelstellingen of SLO's) voor elastische pools uit de algemene dc-serie volgen de naamconventie GP_DC_ gevolgd door het aantal vCores.

In de volgende tabel worden deze SLO's behandeld: GP_DC_2, GP_DC_4, GP_DC_6, GP_DC_8en GP_DC_10GP_DC_12:

vCores 2 4 6 8 106 126
Hardware DC DC DC DC DC DC
Geheugen (GB) 9 18 27 36 45 54
Maximumaantal DB's per groep 1 100 400 400 400 500 500
Ondersteuning voor Columnstore Ja Ja Ja Ja Ja Ja
OLTP-opslag in het geheugen (GB) N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Maximale gegevensgrootte (GB) 756 1536 2048 2048 3072 3072
Maximale logboekgrootte (GB) 2 227 461 614 614 614 922
tempdb maximale gegevensgrootte (GB) 64 128 192 256 320 384
Opslagtype Premium (externe) opslag Premium (externe) opslag Premium (externe) opslag Premium (externe) opslag Premium (externe) opslag Premium (externe) opslag
IO-latentie lezen (bij benadering) 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms
IO-latentie schrijven (bij benadering) 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms
Maximum aantal gegevens-IOPS per groep 3 1400 2,800 4.200 5,600 7\.000 8,400
Maximale logboeksnelheid per pool (MBps) 12 24 36 48 60 62,5
Maximum aantal gelijktijdige werkrollen per groep 4 168 336 504 672 800 960
Maximaal aantal gelijktijdige aanmeldingen per groep 168 336 504 672 800 960
Maximaal aantal gelijktijdige sessies 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Maximum aantal gelijktijdige externe verbindingen per groep 5 16 33 50 67 80 96
VCore-opties voor minimale/maximale elastische pools per database 0, 0.25, 0.5, 2 0, 0.25, 0.5, 2, 4 0, 0.25, 0.5, 2, 4, 6 0, 0.25, 0.5, 2, 4, 6, 8 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12
Aantal replica's 1 1 1 1 1 1
Multi-AZ N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Uitschalen voor leesbewerking N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inbegrepen back-upopslag 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte

1 Zie Resourcebeheer in dichte elastische pools voor aanvullende overwegingen.

2 Voor gedocumenteerde waarden voor maximale gegevensgrootte. Het verkleinen van de maximale gegevensgrootte vermindert de maximale logboekgrootte proportioneel.

3 De maximale waarde voor IO-grootten tussen 8 kB en 64 kB. Werkelijke IOPS zijn afhankelijk van de workload. Zie Data IO-governance voor meer informatie.

4 Zie Resourcelimieten voor individuele databases voor het maximum aantal gelijktijdige werkrollen voor afzonderlijke databases. Als de elastische pool bijvoorbeeld gebruikmaakt van standard-series (Gen5) en het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 2, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 200. Als het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 0,5, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 50, omdat er op standard-serie (Gen5) maximaal 100 gelijktijdige werkrollen per vCore zijn. Voor andere maximaal toegestane vCore-instellingen per database die kleiner zijn dan 1 vCore of minder, wordt het aantal maximaal gelijktijdige werkrollen op dezelfde manier opnieuw geschaald.

5 Zie Externe Verbinding maken ions voor meer informatie over wat telt als een externe verbinding.

VCore-aanbiedingen van 6 DC-hardwarereeksen van 10 tot 40 zijn momenteel beschikbaar als preview-versie.

Algemeen gebruik - DC-serie (deel 2 van 2)

Rekengrootten (serviceniveaudoelstellingen of SLO's) voor elastische pools uit de algemene dc-serie volgen de naamconventie GP_DC_ gevolgd door het aantal vCores.

In de volgende tabel worden deze SLO's behandeld: GP_DC_14, GP_DC_16, GP_DC_18, GP_DC_20en GP_DC_32GP_DC_40:

vCores 146 166 186 206 326 406
Hardware DC DC DC DC DC DC
Geheugen (GB) 63 72 81 90 144 180
Maximumaantal DB's per groep 1 500 500 500 500 500 500
Ondersteuning voor Columnstore Ja Ja Ja Ja Ja Ja
OLTP-opslag in het geheugen (GB) N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Maximale gegevensgrootte (GB) 3072 3072 3072 3072 3072 4096
Maximale logboekgrootte (GB) 2 922 922 922 922 1024 1024
tempdb maximale gegevensgrootte (GB) 384 512 576 640 768 1024
Opslagtype Premium (externe) opslag Premium (externe) opslag Premium (externe) opslag Premium (externe) opslag Premium (externe) opslag Premium (externe) opslag
IO-latentie lezen (bij benadering) 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms
IO-latentie schrijven (bij benadering) 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms
Maximum aantal gegevens-IOPS per groep 3 9,800 11,200 12,600 14.000 22,400 25,200
Maximale logboeksnelheid per pool (MBps) 62,5 62,5 62,5 62,5 62.550 62.550
Maximum aantal gelijktijdige werkrollen per groep 4 1120 1280 1440 1600 2560 3200
Maximaal aantal gelijktijdige aanmeldingen per groep 1120 1280 1440 1600 2560 3200
Maximaal aantal gelijktijdige sessies 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Maximum aantal gelijktijdige externe verbindingen per groep 5 112 128 144 150 150 150
VCore-opties voor minimale/maximale elastische pools per database 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 32 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 32, 40
Aantal replica's 1 1 1 1 1 1
Multi-AZ N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Uitschalen voor leesbewerking N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inbegrepen back-upopslag 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte

1 Zie Resourcebeheer in dichte elastische pools voor aanvullende overwegingen.

2 Voor gedocumenteerde waarden voor maximale gegevensgrootte. Het verkleinen van de maximale gegevensgrootte vermindert de maximale logboekgrootte proportioneel.

3 De maximale waarde voor IO-grootten tussen 8 kB en 64 kB. Werkelijke IOPS zijn afhankelijk van de workload. Zie Data IO-governance voor meer informatie.

4 Zie Resourcelimieten voor individuele databases voor het maximum aantal gelijktijdige werkrollen voor afzonderlijke databases. Als de elastische pool bijvoorbeeld gebruikmaakt van standard-series (Gen5) en het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 2, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 200. Als het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 0,5, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 50, omdat er op standard-serie (Gen5) maximaal 100 gelijktijdige werkrollen per vCore zijn. Voor andere maximaal toegestane vCore-instellingen per database die kleiner zijn dan 1 vCore of minder, wordt het aantal maximaal gelijktijdige werkrollen op dezelfde manier opnieuw geschaald.

5 Zie Externe Verbinding maken ions voor meer informatie over wat telt als een externe verbinding.

VCore-aanbiedingen van 6 DC-hardwarereeksen van 10 tot 40 zijn momenteel beschikbaar als preview-versie.

Bedrijfskritiek - ingerichte compute - standard-series (Gen5)

Bedrijfskritiek - standaardserie (Gen5) (deel 1 van 3)

Rekengrootten (serviceniveaudoelstellingen of SLO's) in de Bedrijfskritiek elastische pools uit de standaardreeks volgen de naamconventie BC_Gen5_ gevolgd door het aantal vCores.

In de volgende tabel worden deze SLO's behandeld: BC_Gen5_4, BC_Gen5_6, BC_Gen5_8en BC_Gen5_10BC_Gen5_12:

vCores 4 6 8 10 12
Hardware Gen5 Gen5 Gen5 Gen5 Gen5
Geheugen (GB) 20.8 31.1 41.5 51.9 62.3
Maximumaantal DB's per groep 1 50 100 100 100 100
Ondersteuning voor Columnstore Ja Ja Ja Ja Ja
OLTP-opslag in het geheugen (GB) 3.14 4.71 6.28 8.65 11.02
Maximale gegevensgrootte (GB) 1024 1536 2048 2048 3072
Maximale logboekgrootte (GB) 2 307 307 461 461 922
tempdb maximale gegevensgrootte (GB) 128 192 256 320 384
Maximale lokale opslaggrootte (GB) 4829 4829 4829 4829 4829
Opslagtype Lokale SSD Lokale SSD Lokale SSD Lokale SSD Lokale SSD
IO-latentie lezen (bij benadering) 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
IO-latentie schrijven (bij benadering) 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
Maximum aantal gegevens-IOPS per groep 3 18.000 27,000 36,000 45.000 54,000
Maximale logboeksnelheid per pool (MBps) 60 90 120 120 120
Maximum aantal gelijktijdige werkrollen per groep 4 420 630 840 1050 1260
Maximaal aantal gelijktijdige aanmeldingen per groep 420 630 840 1050 1260
Maximaal aantal gelijktijdige sessies 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Maximum aantal gelijktijdige externe verbindingen per groep 5 42 63 84 105 126
VCore-opties voor minimale/maximale elastische pools per database 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12
Aantal replica's 4 4 4 4 4
Multi-AZ Ja Ja Ja Ja Ja
Uitschalen voor leesbewerking Ja Ja Ja Ja Ja
Inbegrepen back-upopslag 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte

1 Zie Resourcebeheer in dichte elastische pools voor aanvullende overwegingen.

2 Voor gedocumenteerde waarden voor maximale gegevensgrootte. Het verkleinen van de maximale gegevensgrootte vermindert de maximale logboekgrootte proportioneel.

3 De maximale waarde voor IO-grootten tussen 8 kB en 64 kB. Werkelijke IOPS zijn afhankelijk van de workload. Zie Data IO-governance voor meer informatie.

4 Zie Resourcelimieten voor individuele databases voor het maximum aantal gelijktijdige werkrollen voor afzonderlijke databases. Als de elastische pool bijvoorbeeld gebruikmaakt van standard-series (Gen5) en het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 2, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 200. Als het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 0,5, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 50, omdat er op standard-serie (Gen5) maximaal 100 gelijktijdige werkrollen per vCore zijn. Voor andere maximaal toegestane vCore-instellingen per database die kleiner zijn dan 1 vCore of minder, wordt het aantal maximaal gelijktijdige werkrollen op dezelfde manier opnieuw geschaald.

5 Zie Externe Verbinding maken ions voor meer informatie over wat telt als een externe verbinding.

Bedrijfskritiek - standaardserie (Gen5) (deel 2 van 3)

Rekengrootten (serviceniveaudoelstellingen of SLO's) in de Bedrijfskritiek elastische pools uit de standaardreeks volgen de naamconventie BC_Gen5_ gevolgd door het aantal vCores.

In de volgende tabel worden deze SLO's behandeld: BC_Gen5_14, BC_Gen5_16, BC_Gen5_18en BC_Gen5_20BC_Gen5_24:

vCores 14 16 18 20 24
Hardware Gen5 Gen5 Gen5 Gen5 Gen5
Geheugen (GB) 72.7 83 93.4 103.8 124.6
Maximumaantal DB's per groep 1 100 100 100 100 100
Ondersteuning voor Columnstore Ja Ja Ja Ja Ja
OLTP-opslag in het geheugen (GB) 13.39 15.77 18.14 20.51 25.25
Maximale gegevensgrootte (GB) 3072 3072 3072 3072 4096
Maximale logboekgrootte (GB) 2 922 922 922 922 1229
tempdb maximale gegevensgrootte (GB) 448 512 576 640 768
Maximale lokale opslaggrootte (GB) 4829 4829 4829 4829 4829
Opslagtype Lokale SSD Lokale SSD Lokale SSD Lokale SSD Lokale SSD
IO-latentie lezen (bij benadering) 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
IO-latentie schrijven (bij benadering) 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
Maximum aantal gegevens-IOPS per groep 3 63,000 72,000 81,000 90,000 108,000
Maximale logboeksnelheid per pool (MBps) 120 120 120 120 120
Maximum aantal gelijktijdige werkrollen per groep 4 1470 1680 1890 2100 2520
Maximaal aantal gelijktijdige aanmeldingen per groep 1470 1680 1890 2100 2520
Maximaal aantal gelijktijdige sessies 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Maximum aantal gelijktijdige externe verbindingen per groep 5 147 150 150 150 150
VCore-opties voor minimale/maximale elastische pools per database 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24
Aantal replica's 4 4 4 4 4
Multi-AZ Ja Ja Ja Ja Ja
Uitschalen voor leesbewerking Ja Ja Ja Ja Ja
Inbegrepen back-upopslag 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte

1 Zie Resourcebeheer in dichte elastische pools voor aanvullende overwegingen.

2 Voor gedocumenteerde waarden voor maximale gegevensgrootte. Het verkleinen van de maximale gegevensgrootte vermindert de maximale logboekgrootte proportioneel.

3 De maximale waarde voor IO-grootten tussen 8 kB en 64 kB. Werkelijke IOPS zijn afhankelijk van de workload. Zie Data IO-governance voor meer informatie.

4 Zie Resourcelimieten voor individuele databases voor het maximum aantal gelijktijdige werkrollen voor afzonderlijke databases. Als de elastische pool bijvoorbeeld gebruikmaakt van standard-series (Gen5) en het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 2, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 200. Als het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 0,5, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 50, omdat er op standard-serie (Gen5) maximaal 100 gelijktijdige werkrollen per vCore zijn. Voor andere maximaal toegestane vCore-instellingen per database die kleiner zijn dan 1 vCore of minder, wordt het aantal maximaal gelijktijdige werkrollen op dezelfde manier opnieuw geschaald.

Bedrijfskritiek - standaardserie (Gen5) (deel 3 van 3)

Rekengrootten (serviceniveaudoelstellingen of SLO's) in de Bedrijfskritiek elastische pools uit de standaardreeks volgen de naamconventie BC_Gen5_ gevolgd door het aantal vCores.

In de volgende tabel worden deze SLO's behandeld: BC_Gen5_32, BC_Gen5_40, BC_Gen5_80en BC_Gen5_128:

vCores 32 40 80 128
Hardware Gen5 Gen5 Gen5 Gen5
Geheugen (GB) 166.1 207.6 415.2 625
Maximumaantal DB's per groep 1 100 100 100 100
Ondersteuning voor Columnstore Ja Ja Ja Ja
OLTP-opslag in het geheugen (GB) 37.94 52.23 131.68 227.02
Maximale gegevensgrootte (GB) 4096 4096 4096 4096
Maximale logboekgrootte (GB) 2 1229 1229 1229 1229
tempdb maximale gegevensgrootte (GB) 1024 1280 2560 2560
Maximale lokale opslaggrootte (GB) 4829 4829 4829 4829
Opslagtype Lokale SSD Lokale SSD Lokale SSD Lokale SSD
IO-latentie lezen (bij benadering) 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
IO-latentie schrijven (bij benadering) 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
Maximum aantal gegevens-IOPS per groep 3 144,000 180,000 256,000 409,600
Maximale logboeksnelheid per pool (MBps) 120 120 120 120
Maximum aantal gelijktijdige werkrollen per groep 4 3360 4200 8400 13,440
Maximaal aantal gelijktijdige aanmeldingen per groep 3360 4200 8400 13,440
Maximaal aantal gelijktijdige sessies 30,000 30,000 30,000 30,000
Maximum aantal gelijktijdige externe verbindingen per groep 5 150 150 150 150
VCore-opties voor minimale/maximale elastische pools per database 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 40 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 40, 48, 80 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 40, 48, 80, 128
Aantal replica's 4 4 4 4
Multi-AZ Ja Ja Ja Ja
Uitschalen voor leesbewerking Ja Ja Ja Ja
Inbegrepen back-upopslag 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte

1 Zie Resourcebeheer in dichte elastische pools voor aanvullende overwegingen.

2 Voor gedocumenteerde waarden voor maximale gegevensgrootte. Het verkleinen van de maximale gegevensgrootte vermindert de maximale logboekgrootte proportioneel.

3 De maximale waarde voor IO-grootten tussen 8 kB en 64 kB. Werkelijke IOPS zijn afhankelijk van de workload. Zie Data IO-governance voor meer informatie.

4 Zie Resourcelimieten voor individuele databases voor het maximum aantal gelijktijdige werkrollen voor afzonderlijke databases. Als de elastische pool bijvoorbeeld gebruikmaakt van standard-series (Gen5) en het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 2, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 200. Als het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 0,5, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 50, omdat er op standard-serie (Gen5) maximaal 100 gelijktijdige werkrollen per vCore zijn. Voor andere maximaal toegestane vCore-instellingen per database die kleiner zijn dan 1 vCore of minder, wordt het aantal maximaal gelijktijdige werkrollen op dezelfde manier opnieuw geschaald.

5 Zie Externe Verbinding maken ions voor meer informatie over wat telt als een externe verbinding.

Bedrijfskritiek - ingerichte rekenkracht - DC-serie

Bedrijfskritiek - DC-serie (deel 1 van 2)

Rekengrootten (serviceniveaudoelstellingen of SLO's) in de elastische pools van de Bedrijfskritiek DC-serie volgen de naamconventie BC_DC_ gevolgd door het aantal vCores.

In de volgende tabel worden deze SLO's behandeld: BC_DC_2, BC_DC_4, BC_DC_6, BC_DC_8en BC_DC_10BC_DC_12:

vCores 2 4 6 8 106 126
Hardware DC DC DC DC DC DC
Geheugen (GB) 9 18 27 36 45 54
Maximumaantal DB's per groep 1 50 100 100 100 100 100
Ondersteuning voor Columnstore Ja Ja Ja Ja Ja Ja
OLTP-opslag in het geheugen (GB) 1,7 3.7 5.9 8.2 10.65 11.02
Maximale gegevensgrootte (GB) 768 768 768 768 2048 3072
Maximale logboekgrootte (GB) 2 230 230 230 230 461 922
tempdb maximale gegevensgrootte (GB) 64 128 192 256 320 384
Maximale lokale opslaggrootte (GB) 1406 1406 1406 1406 4829 4829
Opslagtype Lokale SSD Lokale SSD Lokale SSD Lokale SSD Lokale SSD Lokale SSD
IO-latentie lezen (bij benadering) 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
IO-latentie schrijven (bij benadering) 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
Maximum aantal gegevens-IOPS per groep 3 15,750 31,500 47,250 56,000 72,000 86,400
Maximale logboeksnelheid per pool (MBps) 20 60 90 120 120 120
Maximum aantal gelijktijdige werkrollen per groep 4 168 336 504 672 804 1008
Maximaal aantal gelijktijdige aanmeldingen per groep 168 336 504 672 804 1008
Maximaal aantal gelijktijdige sessies 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Maximum aantal gelijktijdige externe verbindingen per groep 5 16 33 50 67 84 100
VCore-opties voor minimale/maximale elastische pools per database 0, 0.25, 0.5, 2 0, 0.25, 0.5, 2, 4 0, 0.25, 0.5, 2, 4, 6 0, 0.25, 0.5, 2, 4, 6, 8 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12
Aantal replica's 4 4 4 4 4 4
Multi-AZ Nee No No No No Nr.
Uitschalen voor leesbewerking Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Inbegrepen back-upopslag 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte

1 Zie Resourcebeheer in dichte elastische pools voor aanvullende overwegingen.

2 Voor gedocumenteerde waarden voor maximale gegevensgrootte. Het verkleinen van de maximale gegevensgrootte vermindert de maximale logboekgrootte proportioneel.

3 De maximale waarde voor IO-grootten tussen 8 kB en 64 kB. Werkelijke IOPS zijn afhankelijk van de workload. Zie Data IO-governance voor meer informatie.

4 Zie Resourcelimieten voor individuele databases voor het maximum aantal gelijktijdige werkrollen voor afzonderlijke databases. Als de elastische pool bijvoorbeeld gebruikmaakt van standard-series (Gen5) en het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 2, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 200. Als het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 0,5, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 50, omdat er op standard-serie (Gen5) maximaal 100 gelijktijdige werkrollen per vCore zijn. Voor andere maximaal toegestane vCore-instellingen per database die kleiner zijn dan 1 vCore of minder, wordt het aantal maximaal gelijktijdige werkrollen op dezelfde manier opnieuw geschaald.

5 Zie Externe Verbinding maken ions voor meer informatie over wat telt als een externe verbinding.

VCore-aanbiedingen van 6 DC-hardwarereeksen van 10 tot 40 zijn momenteel beschikbaar als preview-versie.

Bedrijfskritiek - DC-serie (deel 2 van 2)

Rekengrootten (serviceniveaudoelstellingen of SLO's) in de elastische pools van de Bedrijfskritiek DC-serie volgen de naamconventie BC_DC_ gevolgd door het aantal vCores.

In de volgende tabel worden deze SLO's behandeld: BC_DC_14, BC_DC_16, BC_DC_18, BC_DC_20en BC_DC_32BC_DC_40:

vCores 146 166 186 206 326 406
Hardware DC DC DC DC DC DC
Geheugen (GB) 63 72 81 90 144 180
Maximumaantal DB's per groep 1 50 100 100 100 100 100
Ondersteuning voor Columnstore Ja Ja Ja Ja Ja Ja
OLTP-opslag in het geheugen (GB) 13.39 15.77 18.14 20.51 25.25 37.93
Maximale gegevensgrootte (GB) 3072 3072 3072 3072 4096 4096
Maximale logboekgrootte (GB) 2 922 922 922 922 1024 1024
tempdb maximale gegevensgrootte (GB) 448 512 576 640 768 1024
Maximale lokale opslaggrootte (GB) 4829 4829 4829 4829 4829 4829
Opslagtype Lokale SSD Lokale SSD Lokale SSD Lokale SSD Lokale SSD Lokale SSD
IO-latentie lezen (bij benadering) 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
IO-latentie schrijven (bij benadering) 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
Maximum aantal gegevens-IOPS per groep 3 100,800 115,200 129,600 144,000 230,400 288,000
Maximale logboeksnelheid per pool (MBps) 120 120 120 120 120 120
Maximum aantal gelijktijdige werkrollen per groep 4 1176 1344 1512 1680 2688 3360
Maximaal aantal gelijktijdige aanmeldingen per groep 1176 1344 1512 1680 2688 3360
Maximaal aantal gelijktijdige sessies 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Maximum aantal gelijktijdige externe verbindingen per groep 5 117 134 151 168 268 336
VCore-opties voor minimale/maximale elastische pools per database 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 32 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 32, 40
Aantal replica's 4 4 4 4 4 4
Multi-AZ Nee No No No No Nr.
Uitschalen voor leesbewerking Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Inbegrepen back-upopslag 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte 1X DB-grootte

1 Zie Resourcebeheer in dichte elastische pools voor aanvullende overwegingen.

2 Voor gedocumenteerde waarden voor maximale gegevensgrootte. Het verkleinen van de maximale gegevensgrootte vermindert de maximale logboekgrootte proportioneel.

3 De maximale waarde voor IO-grootten tussen 8 kB en 64 kB. Werkelijke IOPS zijn afhankelijk van de workload. Zie Data IO-governance voor meer informatie.

4 Zie Resourcelimieten voor individuele databases voor het maximum aantal gelijktijdige werkrollen voor afzonderlijke databases. Als de elastische pool bijvoorbeeld gebruikmaakt van standard-series (Gen5) en het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 2, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 200. Als het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 0,5, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 50, omdat er op standard-serie (Gen5) maximaal 100 gelijktijdige werkrollen per vCore zijn. Voor andere maximaal toegestane vCore-instellingen per database die kleiner zijn dan 1 vCore of minder, wordt het aantal maximaal gelijktijdige werkrollen op dezelfde manier opnieuw geschaald.

5 Zie Externe Verbinding maken ions voor meer informatie over wat telt als een externe verbinding.

VCore-aanbiedingen van 6 DC-hardwarereeksen van 10 tot 40 zijn momenteel beschikbaar als preview-versie.

Hyperscale - ingerichte compute - standard-series (Gen5)

Notitie

Elastische pools voor Hyperscale-databases zijn momenteel beschikbaar als preview-versie.

Hyperscale - standard-series (Gen5) (deel 1 van 2)

Rekengrootten (serviceniveaudoelstellingen of SLO's) in de elastische Pools van de Hyperscale-standaardreeks volgen de naamconventie HS_Gen5_ gevolgd door het aantal vCores.

In de volgende tabel worden deze SLO's behandeld: HS_Gen5_4, HS_Gen5_6, HS_Gen5_8, HS_Gen5_10en HS_Gen5_12HS_Gen5_14:

vCores 4 6 8 10 12 14
Hardware Gen5 Gen5 Gen5 Gen5 Gen5 Gen5
Geheugen (GB) 20.8 31.1 41.5 51.9 62.3 72.7
Maximumaantal DB's per groep 1 25 25 25 25 25 25
Ondersteuning voor Columnstore Ja Ja Ja Ja Ja Ja
OLTP-opslag in het geheugen (GB) N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Maximale gegevensgrootte per pool (TB) 100 100 100 100 100 100
tempdb maximale gegevensgrootte (GB) 128 192 256 320 384 448
Max. lokale SSD IOPS per groep 2 18.000 27,000 36,000 45.000 54,000 63,000
Maximale logboeksnelheid per pool (MBps) 125 125 125 125 125 125
Lokale lees-IO-latentie3 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
Io-latentie op afstandlezen 3 1-5 ms 1-5 ms 1-5 ms 1-5 ms 1-5 ms 1-5 ms
IO-latentie schrijven3 3-5 ms 3-5 ms 3-5 ms 3-5 ms 3-5 ms 3-5 ms
Opslagtype Meerdere lagen4 Meerdere lagen4 Meerdere lagen4 Meerdere lagen4 Meerdere lagen4 Meerdere lagen4
Maximum aantal gelijktijdige werknemers per groep 5 420 630 840 1050 1260 1470
Maximum aantal gelijktijdige externe verbindingen per groep 6 42 63 84 105 126 147
Maximaal aantal gelijktijdige sessies 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
VCore-opties voor minimale/maximale elastische pools per database 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Secundaire poolreplica's 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
Multi-AZ Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund
Uitschalen voor leesbewerking Ja Ja Ja Ja Ja Ja

1 Zie Resourcebeheer in dichte elastische pools voor aanvullende overwegingen.

2 Hyperscale is een architectuur met meerdere lagen met afzonderlijke reken- en opslagonderdelen. Bekijk de Servicelaag van Hyperscale en de Hyperscale-servicelaag voor meer informatie.

3 Naast lokale SSD IO gebruiken workloads externe paginaserver-IO . Werkelijke IOPS zijn afhankelijk van de workload. Zie Gegevens-IO-governance en Gegevens-IO in statistieken over resourcegebruik voor meer informatie.

4 Latentie is 1-2 ms voor gegevens op lokale compute replica SSD, die de meeste gebruikte gegevenspagina's in de cache opgeslagen. Hogere latentie voor gegevens die zijn opgehaald van paginaservers.

5 Zie Limieten voor individuele databaseresources voor de maximale gelijktijdige werkrollen voor afzonderlijke databases. Als de elastische pool bijvoorbeeld gebruikmaakt van standard-series (Gen5) en het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 2, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 200. Als het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 0,5, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 50, omdat er op standard-serie (Gen5) maximaal 100 gelijktijdige werkrollen per vCore zijn. Voor andere maximaal toegestane vCore-instellingen per database die kleiner zijn dan 1 vCore of minder, wordt het aantal maximaal gelijktijdige werkrollen op dezelfde manier opnieuw geschaald.

6 Zie Externe Verbinding maken ions voor meer informatie over wat telt als een externe verbinding.

Hyperscale - standard-series (Gen5) (deel 2 van 2)

Rekengrootten (serviceniveaudoelstellingen of SLO's) in de elastische Pools van de Hyperscale-standaardreeks volgen de naamconventie HS_Gen5_ gevolgd door het aantal vCores.

In de volgende tabel worden deze SLO's behandeld: HS_Gen5_16, HS_Gen5_18, HS_Gen5_20, HS_Gen5_24, HS_Gen5_32en HS_Gen5_40HS_Gen5_80:

vCores 16 18 20 24 32 40 80
Hardware Gen5 Gen5 Gen5 Gen5 Gen5 Gen5 Gen5
Maximumaantal DB's per groep 1 25 25 25 25 25 25 25
Geheugen (GB) 83 93.4 103.8 124.6 166.1 207.6 415.2
Ondersteuning voor Columnstore Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
OLTP-opslag in het geheugen (GB) N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Maximale gegevensgrootte per pool (TB) 100 100 100 100 100 100 100
tempdb maximale gegevensgrootte (GB) 512 576 640 768 1024 1280 2560
Max. lokale SSD IOPS per groep 2 72,000 81,000 90,000 108,000 144,000 180,000 256,000
Maximale logboeksnelheid per pool (MBps) 125 125 125 125 125 125 125
Lokale lees-IO-latentie3 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
Io-latentie op afstandlezen 3 1-5 ms 1-5 ms 1-5 ms 1-5 ms 1-5 ms 1-5 ms 1-5 ms
IO-latentie schrijven3 3-5 ms 3-5 ms 3-5 ms 3-5 ms 3-5 ms 3-5 ms 3-5 ms
Opslagtype Meerdere lagen4 Meerdere lagen4 Meerdere lagen4 Meerdere lagen4 Meerdere lagen4 Meerdere lagen4 Meerdere lagen4
Maximum aantal gelijktijdige werknemers per groep 5 1680 1890 2100 2520 3360 4200 8400
Maximum aantal gelijktijdige externe verbindingen per groep 6 150 150 150 150 150 150 150
Maximaal aantal gelijktijdige sessies 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
VCore-opties voor minimale/maximale elastische pools per database 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 40 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 40, 80
Secundaire replica's 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
Multi-AZ Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund
Uitschalen voor leesbewerking Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

1 Zie Resourcebeheer in dichte elastische pools voor aanvullende overwegingen.

2 Hyperscale is een architectuur met meerdere lagen met afzonderlijke reken- en opslagonderdelen. Bekijk de Servicelaag van Hyperscale en de Hyperscale-servicelaag voor meer informatie.

3 Naast lokale SSD IO gebruiken workloads externe paginaserver-IO . Werkelijke IOPS zijn afhankelijk van de workload. Zie Gegevens-IO-governance en Gegevens-IO in statistieken over resourcegebruik voor meer informatie.

4 Latentie is 1-2 ms voor gegevens op lokale compute replica SSD, die de meeste gebruikte gegevenspagina's in de cache opgeslagen. Hogere latentie voor gegevens die zijn opgehaald van paginaservers.

5 Zie Limieten voor individuele databaseresources voor de maximale gelijktijdige werkrollen voor afzonderlijke databases. Als de elastische pool bijvoorbeeld gebruikmaakt van standard-series (Gen5) en het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 2, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 200. Als het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 0,5, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 50, omdat er op standard-serie (Gen5) maximaal 100 gelijktijdige werkrollen per vCore zijn. Voor andere maximaal toegestane vCore-instellingen per database die kleiner zijn dan 1 vCore of minder, wordt het aantal maximaal gelijktijdige werkrollen op dezelfde manier opnieuw geschaald.

6 Zie Externe Verbinding maken ions voor meer informatie over wat telt als een externe verbinding.

Hyperscale - Premium-serie

Hyperscale - Premium-serie (deel 1 van 3)

Rekengrootten (serviceniveaudoelstellingen of SLO's) voor elastische pools van de Hyperscale Premium-serie volgen de naamconventie HS_PRMS_ gevolgd door het aantal maximale vCores.

In de volgende tabel worden deze SLO's behandeld: HS_PRMS_4, HS_PRMS_6, HS_PRMS_8, HS_PRMS_10en HS_PRMS_12HS_PRMS_14:

vCores 4 6 8 10 12 14
Hardware Premium-series Premium-series Premium-series Premium-series Premium-series Premium-series
Geheugen (GB) 20.8 31.1 41.5 51.9 62.3 72.7
Maximumaantal DB's per groep 1 25 25 25 25 25 25
Ondersteuning voor Columnstore Ja Ja Ja Ja Ja Ja
OLTP-opslag in het geheugen (GB) N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Maximale gegevensgrootte per pool (TB) 100 100 100 100 100 100
tempdb maximale gegevensgrootte (GB) 128 192 256 320 384 448
Max. lokale SSD IOPS per groep 2 18.000 27,000 36,000 45.000 54,000 63,000
Maximale logboeksnelheid per pool (MBps) 125 125 125 125 125 125
Lokale lees-IO-latentie3 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
Io-latentie op afstandlezen 3 1-5 ms 1-5 ms 1-5 ms 1-5 ms 1-5 ms 1-5 ms
IO-latentie schrijven3 3-5 ms 3-5 ms 3-5 ms 3-5 ms 3-5 ms 3-5 ms
Opslagtype Meerdere lagen4 Meerdere lagen4 Meerdere lagen4 Meerdere lagen4 Meerdere lagen4 Meerdere lagen4
Maximum aantal gelijktijdige werknemers per groep 5 420 630 840 1050 1260 1470
Maximum aantal gelijktijdige externe verbindingen per groep 6 42 63 84 105 126 147
Maximaal aantal gelijktijdige sessies 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
VCore-opties voor minimale/maximale elastische pools per database 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Secundaire poolreplica's 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
Multi-AZ Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund
Uitschalen voor leesbewerking Ja Ja Ja Ja Ja Ja

1 Zie Resourcebeheer in dichte elastische pools voor aanvullende overwegingen.

2 Hyperscale is een architectuur met meerdere lagen met afzonderlijke reken- en opslagonderdelen. Bekijk de Servicelaag van Hyperscale en de Hyperscale-servicelaag voor meer informatie.

3 Naast lokale SSD IO gebruiken workloads externe paginaserver-IO . Werkelijke IOPS zijn afhankelijk van de workload. Zie Gegevens-IO-governance en Gegevens-IO in statistieken over resourcegebruik voor meer informatie.

4 Latentie is 1-2 ms voor gegevens op lokale compute replica SSD, die de meeste gebruikte gegevenspagina's in de cache opgeslagen. Hogere latentie voor gegevens die zijn opgehaald van paginaservers.

5 Zie Limieten voor individuele databaseresources voor de maximale gelijktijdige werkrollen voor afzonderlijke databases. Als de elastische pool bijvoorbeeld gebruikmaakt van standard-series (Gen5) en het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 2, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 200. Als het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 0,5, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 50, omdat er op standard-serie (Gen5) maximaal 100 gelijktijdige werkrollen per vCore zijn. Voor andere maximaal toegestane vCore-instellingen per database die kleiner zijn dan 1 vCore of minder, wordt het aantal maximaal gelijktijdige werkrollen op dezelfde manier opnieuw geschaald.

6 Zie Externe Verbinding maken ions voor meer informatie over wat telt als een externe verbinding.

Hyperscale - Premium-serie (deel 2 van 3)

Rekengrootten (serviceniveaudoelstellingen of SLO's) voor elastische pools van de Hyperscale Premium-serie volgen de naamconventie HS_PRMS_ gevolgd door het aantal maximale vCores.

In de volgende tabel worden deze SLO's behandeld: HS_PRMS_16, HS_PRMS_18, HS_PRMS_20, HS_PRMS_24en HS_PRMS_32HS_PRMS_40:

vCores 16 18 20 24 32 40
Hardware Premium-series Premium-series Premium-series Premium-series Premium-series Premium-series
Maximumaantal DB's per groep 1 25 25 25 25 25 25
Geheugen (GB) 83 93.4 103.8 124.6 166.1 207.6
Ondersteuning voor Columnstore Ja Ja Ja Ja Ja Ja
OLTP-opslag in het geheugen (GB) N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Maximale gegevensgrootte per pool (TB) 100 100 100 100 100 100
tempdb maximale gegevensgrootte (GB) 512 576 640 768 1024 1280
Max. lokale SSD IOPS per groep 2 72,000 81,000 90,000 108,000 144,000 180,000
Maximale logboeksnelheid per pool (MBps) 131.25 131.25 131.25 131.25 131.25 131.25
Lokale lees-IO-latentie3 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
Io-latentie op afstandlezen 3 1-5 ms 1-5 ms 1-5 ms 1-5 ms 1-5 ms 1-5 ms
IO-latentie schrijven3 3-5 ms 3-5 ms 3-5 ms 3-5 ms 3-5 ms 3-5 ms
Opslagtype Meerdere lagen4 Meerdere lagen4 Meerdere lagen4 Meerdere lagen4 Meerdere lagen4 Meerdere lagen4
Maximum aantal gelijktijdige werknemers per groep 5 1680 1890 2100 2520 3360 4200
Maximum aantal gelijktijdige externe verbindingen per groep 6 150 150 150 150 150 150
Maximaal aantal gelijktijdige sessies 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
VCore-opties voor minimale/maximale elastische pools per database 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 40
Secundaire replica's 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
Multi-AZ Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund
Uitschalen voor leesbewerking Ja Ja Ja Ja Ja Ja

1 Zie Resourcebeheer in dichte elastische pools voor aanvullende overwegingen.

2 Hyperscale is een architectuur met meerdere lagen met afzonderlijke reken- en opslagonderdelen. Bekijk de Servicelaag van Hyperscale en de Hyperscale-servicelaag voor meer informatie.

3 Naast lokale SSD IO gebruiken workloads externe paginaserver-IO . Werkelijke IOPS zijn afhankelijk van de workload. Zie Gegevens-IO-governance en Gegevens-IO in statistieken over resourcegebruik voor meer informatie.

4 Latentie is 1-2 ms voor gegevens op lokale compute replica SSD, die de meeste gebruikte gegevenspagina's in de cache opgeslagen. Hogere latentie voor gegevens die zijn opgehaald van paginaservers.

5 Zie Limieten voor individuele databaseresources voor de maximale gelijktijdige werkrollen voor afzonderlijke databases. Als de elastische pool bijvoorbeeld gebruikmaakt van standard-series (Gen5) en het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 2, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 200. Als het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 0,5, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 50, omdat er op standard-serie (Gen5) maximaal 100 gelijktijdige werkrollen per vCore zijn. Voor andere maximaal toegestane vCore-instellingen per database die kleiner zijn dan 1 vCore of minder, wordt het aantal maximaal gelijktijdige werkrollen op dezelfde manier opnieuw geschaald.

6 Zie Externe Verbinding maken ions voor meer informatie over wat telt als een externe verbinding.

Hyperscale - Premium-serie (deel 3 van 3)

Rekengrootten (serviceniveaudoelstellingen of SLO's) voor elastische pools van de Hyperscale Premium-serie volgen de naamconventie HS_PRMS_ gevolgd door het aantal maximale vCores.

De volgende tabel bevat de volgende SLO's: HS_PRMS_64, : HS_PRMS_80HS_PRMS_128

vCores 64 80 128
Hardware Premium-series Premium-series Premium-series
Maximumaantal DB's per groep 1 25 25 25
Geheugen (GB) 332.2 415.2 625
Ondersteuning voor Columnstore Ja Ja Ja
OLTP-opslag in het geheugen (GB) N.v.t. N.v.t.
Maximale gegevensgrootte per pool (TB) 100 100 100
tempdb maximale gegevensgrootte (GB) 2048 2,560 4096
Max. lokale SSD IOPS per groep 2 288,000 360,000 409,600
Maximale logboeksnelheid per pool (MBps) 125 125 125
Lokale lees-IO-latentie3 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
Io-latentie op afstandlezen 3 1-5 ms 1-5 ms 1-5 ms
IO-latentie schrijven3 3-5 ms 3-5 ms 3-5 ms
Opslagtype Meerdere lagen4 Meerdere lagen4 Meerdere lagen4
Maximum aantal gelijktijdige werknemers per groep 5 6,720 8,400 13,440
Maximum aantal gelijktijdige externe verbindingen per groep 6 150 150 150
Maximaal aantal gelijktijdige sessies 30,000 30,000 30,000
VCore-opties voor minimale/maximale elastische pools per database 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 40, 64 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 40, 80 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 40, 64, 80, 128
Secundaire replica's 0-4 0-4 0-4
Multi-AZ Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund
Uitschalen voor leesbewerking Ja Ja Ja

1 Zie Resourcebeheer in dichte elastische pools voor aanvullende overwegingen.

2 Hyperscale is een architectuur met meerdere lagen met afzonderlijke reken- en opslagonderdelen. Bekijk de Servicelaag van Hyperscale en de Hyperscale-servicelaag voor meer informatie.

3 Naast lokale SSD IO gebruiken workloads externe paginaserver-IO . Werkelijke IOPS zijn afhankelijk van de workload. Zie Gegevens-IO-governance en Gegevens-IO in statistieken over resourcegebruik voor meer informatie.

4 Latentie is 1-2 ms voor gegevens op lokale compute replica SSD, die de meeste gebruikte gegevenspagina's in de cache opgeslagen. Hogere latentie voor gegevens die zijn opgehaald van paginaservers.

5 Zie Limieten voor individuele databaseresources voor de maximale gelijktijdige werkrollen voor afzonderlijke databases. Als de elastische pool bijvoorbeeld gebruikmaakt van standard-series (Gen5) en het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 2, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 200. Als het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 0,5, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 50, omdat er op standard-serie (Gen5) maximaal 100 gelijktijdige werkrollen per vCore zijn. Voor andere maximaal toegestane vCore-instellingen per database die kleiner zijn dan 1 vCore of minder, wordt het aantal maximaal gelijktijdige werkrollen op dezelfde manier opnieuw geschaald.

6 Zie Externe Verbinding maken ions voor meer informatie over wat telt als een externe verbinding.

Hyperscale - geoptimaliseerd voor geoptimaliseerd geheugen uit de Premium-serie

Hyperscale - geoptimaliseerd geheugen uit de Premium-serie (deel 1 van 3)

Rekengrootten (serviceniveaudoelstellingen of SLO's) voor elastische pools uit de Hyperscale Premium-serie voldoen aan de naamconventie HS_MOPRMS_ gevolgd door het aantal maximale vCores.

In de volgende tabel worden deze SLO's behandeld: HS_MOPRMS_4, HS_MOPRMS_6, HS_MOPRMS_8, HS_MOPRMS_10en HS_MOPRMS_12HS_MOPRMS_14:

vCores 4 6 8 10 12 14
Hardware Premium-series Premium-series Premium-series Premium-series Premium-series Premium-series
Geheugen (GB) 20.8 31.1 41.5 51.9 62.3 72.7
Maximumaantal DB's per groep 1 25 25 25 25 25 25
Ondersteuning voor Columnstore Ja Ja Ja Ja Ja Ja
OLTP-opslag in het geheugen (GB) N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Maximale gegevensgrootte per pool (TB) 100 100 100 100 100 100
tempdb maximale gegevensgrootte (GB) 128 192 256 320 384 448
Max. lokale SSD IOPS per groep 2 23,040 34,560 46,080 57,600 69,120 80,640
Maximale logboeksnelheid per pool (MBps) 125 125 125 125 125 125
Lokale lees-IO-latentie3 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
Io-latentie op afstandlezen 3 1-5 ms 1-5 ms 1-5 ms 1-5 ms 1-5 ms 1-5 ms
IO-latentie schrijven3 3-5 ms 3-5 ms 3-5 ms 3-5 ms 3-5 ms 3-5 ms
Opslagtype Meerdere lagen4 Meerdere lagen4 Meerdere lagen4 Meerdere lagen4 Meerdere lagen4 Meerdere lagen4
Maximum aantal gelijktijdige werknemers per groep 5 420 630 840 1050 1260 1470
Maximum aantal gelijktijdige externe verbindingen per groep 6 42 63 84 105 126 147
Maximaal aantal gelijktijdige sessies 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
VCore-opties voor minimale/maximale elastische pools per database 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Secundaire poolreplica's 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
Multi-AZ Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund
Uitschalen voor leesbewerking Ja Ja Ja Ja Ja Ja

1 Zie Resourcebeheer in dichte elastische pools voor aanvullende overwegingen.

2 Hyperscale is een architectuur met meerdere lagen met afzonderlijke reken- en opslagonderdelen. Bekijk de Servicelaag van Hyperscale en de Hyperscale-servicelaag voor meer informatie.

3 Naast lokale SSD IO gebruiken workloads externe paginaserver-IO . Werkelijke IOPS zijn afhankelijk van de workload. Zie Gegevens-IO-governance en Gegevens-IO in statistieken over resourcegebruik voor meer informatie.

4 Latentie is 1-2 ms voor gegevens op lokale compute replica SSD, die de meeste gebruikte gegevenspagina's in de cache opgeslagen. Hogere latentie voor gegevens die zijn opgehaald van paginaservers.

5 Zie Limieten voor individuele databaseresources voor de maximale gelijktijdige werkrollen voor afzonderlijke databases. Als de elastische pool bijvoorbeeld gebruikmaakt van standard-series (Gen5) en het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 2, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 200. Als het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 0,5, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 50, omdat er op standard-serie (Gen5) maximaal 100 gelijktijdige werkrollen per vCore zijn. Voor andere maximaal toegestane vCore-instellingen per database die kleiner zijn dan 1 vCore of minder, wordt het aantal maximaal gelijktijdige werkrollen op dezelfde manier opnieuw geschaald.

6 Zie Externe Verbinding maken ions voor meer informatie over wat telt als een externe verbinding.

Hyperscale - geoptimaliseerd voor geheugen uit de Premium-serie (deel 2 van 3)

Rekengrootten (serviceniveaudoelstellingen of SLO's) voor elastische pools uit de Hyperscale Premium-serie voldoen aan de naamconventie HS_MOPRMS_ gevolgd door het aantal maximale vCores.

In de volgende tabel worden deze SLO's behandeld: HS_MOPRMS_16, HS_MOPRMS_18, HS_MOPRMS_20, HS_MOPRMS_24en HS_MOPRMS_32HS_MOPRMS_40:

vCores 16 18 20 24 32 40
Hardware Premium-series Premium-series Premium-series Premium-series Premium-series Premium-series
Maximumaantal DB's per groep 1 25 25 25 25 25 25
Geheugen (GB) 83 93.4 103.8 249.1 166.1 207.6
Ondersteuning voor Columnstore Ja Ja Ja Ja Ja Ja
OLTP-opslag in het geheugen (GB) N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Maximale gegevensgrootte per pool (TB) 100 100 100 100 100 100
tempdb maximale gegevensgrootte (GB) 512 576 640 768 1024 1280
Max. lokale SSD IOPS per groep 2 92,160 103,680 115,200 138,240 184,320 230,400
Maximale logboeksnelheid per pool (MBps) 125 125 125 125 125 125
Lokale lees-IO-latentie3 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
Io-latentie op afstandlezen 3 1-5 ms 1-5 ms 1-5 ms 1-5 ms 1-5 ms 1-5 ms
IO-latentie schrijven3 3-5 ms 3-5 ms 3-5 ms 3-5 ms 3-5 ms 3-5 ms
Opslagtype Meerdere lagen4 Meerdere lagen4 Meerdere lagen4 Meerdere lagen4 Meerdere lagen4 Meerdere lagen4
Maximum aantal gelijktijdige werknemers per groep 5 1680 1890 2100 2520 3360 4200
Maximum aantal gelijktijdige externe verbindingen per groep 6 150 150 150 150 150 150
Maximaal aantal gelijktijdige sessies 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
VCore-opties voor minimale/maximale elastische pools per database 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 40
Secundaire replica's 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
Multi-AZ Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund
Uitschalen voor leesbewerking Ja Ja Ja Ja Ja Ja

1 Zie Resourcebeheer in dichte elastische pools voor aanvullende overwegingen.

2 Hyperscale is een architectuur met meerdere lagen met afzonderlijke reken- en opslagonderdelen. Bekijk de Servicelaag van Hyperscale en de Hyperscale-servicelaag voor meer informatie.

3 Naast lokale SSD IO gebruiken workloads externe paginaserver-IO . Werkelijke IOPS zijn afhankelijk van de workload. Zie Gegevens-IO-governance en Gegevens-IO in statistieken over resourcegebruik voor meer informatie.

4 Latentie is 1-2 ms voor gegevens op lokale compute replica SSD, die de meeste gebruikte gegevenspagina's in de cache opgeslagen. Hogere latentie voor gegevens die zijn opgehaald van paginaservers.

5 Zie Limieten voor individuele databaseresources voor de maximale gelijktijdige werkrollen voor afzonderlijke databases. Als de elastische pool bijvoorbeeld gebruikmaakt van standard-series (Gen5) en het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 2, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 200. Als het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 0,5, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 50, omdat er op standard-serie (Gen5) maximaal 100 gelijktijdige werkrollen per vCore zijn. Voor andere maximaal toegestane vCore-instellingen per database die kleiner zijn dan 1 vCore of minder, wordt het aantal maximaal gelijktijdige werkrollen op dezelfde manier opnieuw geschaald.

6 Zie Externe Verbinding maken ions voor meer informatie over wat telt als een externe verbinding.

Hyperscale - geoptimaliseerd voor geheugen uit de Premium-serie (deel 3 van 3)

Rekengrootten (serviceniveaudoelstellingen of SLO's) voor elastische pools uit de Hyperscale Premium-serie voldoen aan de naamconventie HS_MOPRMS_ gevolgd door het aantal maximale vCores.

In de volgende tabel worden de volgende SLO's behandeld: HS_MOPRMS_64 en HS_MOPRMS_80:

vCores 64 80
Hardware Premium-series Premium-series
Maximumaantal DB's per groep 1 25 25
Geheugen (GB) 664.4 830.5
Ondersteuning voor Columnstore Ja Ja
OLTP-opslag in het geheugen (GB) N.v.t. N.v.t.
Maximale gegevensgrootte per pool (TB) 100 100
tempdb maximale gegevensgrootte (GB) 2048 2,560
Max. lokale SSD IOPS per groep 2 368,640 409,600
Maximale logboeksnelheid per pool (MBps) 125 125
Lokale lees-IO-latentie3 1-2 ms 1-2 ms
Io-latentie op afstandlezen 3 1-5 ms 1-5 ms
IO-latentie schrijven3 3-5 ms 3-5 ms
Opslagtype Meerdere lagen4 Meerdere lagen4
Maximum aantal gelijktijdige werknemers per groep 5 6,720 8,400
Maximum aantal gelijktijdige externe verbindingen per groep 6 150 150
Maximaal aantal gelijktijdige sessies 30,000 30,000
VCore-opties voor minimale/maximale elastische pools per database 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 40, 64 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 40, 80
Secundaire replica's 0-4 0-4
Multi-AZ Niet ondersteund Niet ondersteund
Uitschalen voor leesbewerking Ja Ja

1 Zie Resourcebeheer in dichte elastische pools voor aanvullende overwegingen.

2 Hyperscale is een architectuur met meerdere lagen met afzonderlijke reken- en opslagonderdelen. Bekijk de Servicelaag van Hyperscale en de Hyperscale-servicelaag voor meer informatie.

3 Naast lokale SSD IO gebruiken workloads externe paginaserver-IO . Werkelijke IOPS zijn afhankelijk van de workload. Zie Gegevens-IO-governance en Gegevens-IO in statistieken over resourcegebruik voor meer informatie.

4 Latentie is 1-2 ms voor gegevens op lokale compute replica SSD, die de meeste gebruikte gegevenspagina's in de cache opgeslagen. Hogere latentie voor gegevens die zijn opgehaald van paginaservers.

5 Zie Limieten voor individuele databaseresources voor de maximale gelijktijdige werkrollen voor afzonderlijke databases. Als de elastische pool bijvoorbeeld gebruikmaakt van standard-series (Gen5) en het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 2, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 200. Als het maximum aantal vCores per database is ingesteld op 0,5, is de maximale waarde voor gelijktijdige werkrollen 50, omdat er op standard-serie (Gen5) maximaal 100 gelijktijdige werkrollen per vCore zijn. Voor andere maximaal toegestane vCore-instellingen per database die kleiner zijn dan 1 vCore of minder, wordt het aantal maximaal gelijktijdige werkrollen op dezelfde manier opnieuw geschaald.

6 Zie Externe Verbinding maken ions voor meer informatie over wat telt als een externe verbinding.

Database-eigenschappen voor pooldatabases

Voor elke elastische pool kunt u desgewenst per database minimum- en maximum aantal vCores opgeven om patronen voor resourceverbruik in de pool te wijzigen. De opgegeven minimum- en maximumwaarden zijn van toepassing op alle databases in de pool. Het aanpassen van minimale en maximale vCores voor afzonderlijke databases in de pool wordt niet ondersteund.

U kunt ook de maximale opslag per database instellen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat een database alle poolopslag verbruikt. Deze instelling kan onafhankelijk worden geconfigureerd voor elke database.

De volgende tabel beschrijft per database-eigenschappen voor pooldatabases.

Eigenschappen Beschrijving
Maximum aantal vCores per database Het maximum aantal vCores dat elke database in de pool kan gebruiken, indien beschikbaar op basis van het gebruik door andere databases in de pool. Het maximum aantal vCores per database is geen resourcegarantie voor een database. Als voor de workload in elke database niet alle beschikbare poolresources nodig zijn om adequaat te kunnen worden uitgevoerd, kunt u overwegen om maximaal aantal vCores per database in te stellen om te voorkomen dat één database poolresources in beslag nemen. Een zekere mate van overdoorvoering wordt verwacht omdat de pool over het algemeen uitgaat van dynamische en koude gebruikspatronen voor databases, waarbij alle databases niet tegelijkertijd pieken.
Minimale vCores per database Het minimale aantal vCores dat is gereserveerd voor elke database in de pool. U kunt een minimum aantal vCores per database instellen als u de beschikbaarheid van resources voor elke database wilt garanderen, ongeacht het resourceverbruik door andere databases in de pool. De minimale vCores per database kunnen worden ingesteld op 0 en is ook de standaardwaarde. Deze eigenschap is ingesteld op een willekeurige locatie tussen 0 en het gemiddelde vCores-gebruik per database.
Maximale opslag per database De maximale databasegrootte die is ingesteld door de gebruiker voor een database in een pool. Pooldatabases delen toegewezen poolopslag, zodat de grootte van een database kan worden beperkt tot de kleinere opslag van de pool en de maximale databasegrootte. De maximale databasegrootte verwijst naar de maximale grootte van de gegevensbestanden en bevat niet de ruimte die wordt gebruikt door het logboekbestand.

Belangrijk

Omdat resources in een elastische pool eindig zijn, beperkt u het aantal vCores per database tot een waarde die groter is dan 0 impliciet het resourcegebruik per database. Als de meeste databases in een pool op een bepaald moment inactief zijn, zijn resources die gereserveerd zijn om te voldoen aan de minimale vCores-garantie, niet beschikbaar voor databases die op dat moment actief zijn.

Daarnaast beperkt u het aantal databases dat aan de pool kan worden toegevoegd, impliciet het aantal databases dat aan de pool kan worden toegevoegd, in te stellen op een waarde die groter is dan 0. Als u bijvoorbeeld de minimale vCores instelt op 2 in een 20 vCore-pool, betekent dit dat u niet meer dan 10 databases aan de pool kunt toevoegen, omdat 2 vCores zijn gereserveerd voor elke database.

Hoewel de eigenschappen per database worden uitgedrukt in vCores, bepalen ze ook het verbruik van andere resourcetypen, zoals gegevens-IO, logboek-IO, buffergroepgeheugen en werkrolthreads. Wanneer u min en max per database vCore-waarden aanpast, worden reserveringen en limieten voor alle resourcetypen proportioneel aangepast.

Minimale en maximale vCore-waarden per database zijn van toepassing op resourceverbruik door gebruikersworkloads, maar niet op resourceverbruik door interne processen. Voor een database met een maximaal aantal vCores per database die is ingesteld op de helft van de pool-vCores, kan de gebruikersworkload niet meer dan de helft van het buffergroepgeheugen verbruiken. Deze database kan echter nog steeds profiteren van pagina's in de buffergroep die door interne processen zijn geladen. Zie Resourceverbruik per gebruikersworkload en interne processen voor meer informatie.

Notitie

De resourcelimieten van afzonderlijke databases in elastische pools zijn over het algemeen hetzelfde als voor individuele databases buiten pools met dezelfde rekenkracht (servicedoelstelling). Het maximum aantal gelijktijdige werkrollen voor een GP_S_Gen5_10-database is bijvoorbeeld 750 werkrollen. Het maximum aantal gelijktijdige werkrollen voor een database in een GP_Gen5_10-pool is dus ook 750 werkrollen. Let op: het totale aantal gelijktijdige werknemers in GP_Gen5_10 groep is 1050. Zie Resourcelimieten voor individuele databases voor de maximale gelijktijdige werkrollen voor elke afzonderlijke database.

Eerder beschikbare hardware

Deze sectie bevat details over eerder beschikbare hardware.

 • Gen4-hardware is buiten gebruik gesteld en is niet beschikbaar voor inrichting, schaalaanpassing of omlaag schalen. Migreer uw database naar een ondersteunde hardwaregeneratie voor een breder scala aan schaalbaarheid van vCore en opslag, versneld netwerken, de beste I/O-prestaties en minimale latentie. Zie Ondersteuning is beëindigd voor Gen 4-hardware in Azure SQL Database voor meer informatie.

U kunt Azure Resource Graph Explorer gebruiken om alle Azure SQL Database-resources te identificeren die momenteel gebruikmaken van Gen4-hardware, of u kunt de hardware controleren die wordt gebruikt door resources voor een specifieke logische server in Azure Portal.

U moet ten minste read machtigingen hebben voor het Azure-object of de objectgroep om resultaten te kunnen zien in Azure Resource Graph Explorer.

Als u Resource Graph Explorer wilt gebruiken om Azure SQL-resources te identificeren die nog steeds gebruikmaken van Gen4-hardware, voert u de volgende stappen uit:

 1. Ga naar de Azure-portal.

 2. Resource graph Zoek in het zoekvak en kies de Resource Graph Explorer-service in de zoekresultaten.

 3. Typ in het queryvenster de volgende query en selecteer query uitvoeren:

  resources
  | where type contains ('microsoft.sql/servers')
  | where sku['family'] == "Gen4"
  
 4. In het deelvenster Resultaten worden alle momenteel geïmplementeerde resources in Azure weergegeven die gebruikmaken van Gen4-hardware.

  Screenshot of Azure Resources Graph Explorer in the Azure portal showing query results to identify gen4 hardware.

Voer de volgende stappen uit om de hardware te controleren die wordt gebruikt door resources voor een specifieke logische server in Azure:

 1. Ga naar de Azure-portal.
 2. SQL servers Zoek in het zoekvak en kies SQL-servers in de zoekresultaten om de pagina SQL-servers te openen en alle servers voor de gekozen abonnementen weer te geven.
 3. Selecteer de gewenste server om de pagina Overzicht voor de server te openen.
 4. Schuif omlaag naar de beschikbare resources en controleer de kolom Prijscategorie voor resources die gebruikmaken van gen4-hardware.

Screenshot of the Overview page for a logical server in Azure, the overview page selected, and gen4 highlighted.

Als u resources wilt migreren naar hardware uit de standard-serie, raadpleegt u Hardware wijzigen.