Share via


Plan voor cloudmigratie ontwikkelen

In een plan voor cloudmigratie worden de doelstellingen van een strategie voor een overstap naar de cloud omgezet in een uitvoerbaar plan. Uw collectieve cloudteams kunnen het cloudacceptatieplan gebruiken om hun technische inspanningen te begeleiden en ze af te stemmen op de bedrijfsstrategie van uw organisatie.

Gebruik de volgende oefeningen om de technologiestrategie van uw organisatie vast te leggen. Deze oefeningen ondersteunen inspanningen voor cloudimplementatie door taken met prioriteit vast te leggen. Aan het einde van dit proces wordt uw plan voor cloudmigratie afgestemd op de metrische gegevens en motivaties die zijn gedefinieerd in de strategie voor cloudimplementatie.

Oefeningen
Digitale activa: Inventariseer en rationaliseer uw digitale activa op basis van veronderstellingen die de motivaties en bedrijfsresultaten van uw organisatie op elkaar afstemmen.
Oorspronkelijke uitlijning van de organisatie: Stel een plan op om de organisatie aan te passen voor ondersteuning van het migratieplan.
Plan voor gereedheid van vaardigheden: Maak een plan voor het aanpakken van hiaten in de gereedheid van vaardigheden binnen uw organisatie.
Plan voor cloudmigratie: ontwikkel een plan voor cloudmigratie om veranderingen in vaardigheden, digitale activa en uw organisatie te beheren.

Download de sjabloon voor strategie en planning om de uitvoer van elke oefening bij te houden terwijl u de strategie voor cloudacceptatie verder uitwerkt. Lees ook meer informatie over de vijf R's van cloudrationalisatie om u te helpen bij het van het opstellen van het plan voor ingebruikname van de cloud.