Documentatie voor Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB - Snelle NoSQL-database met door een SLA ondersteunde snelheid en beschikbaarheid, automatische en directe schaalbaarheid en opensource-API's voor MongoDB en Cassandra.

API's

Concepten

Certificering voor training &

Gegevensmigratie