DateTime.Date

Syntaxis

DateTime.Date(dateTime as any) as nullable date 

Info

Retourneert het datumonderdeel van dateTime, de opgegeven date, datetimeof datetimezone waarde.

Voorbeeld 1

Datumwaarde zoeken van #datetime(2010, 12, 31, 11, 56, 02).

Gebruik

DateTime.Date(#datetime(2010, 12, 31, 11, 56, 02))

Uitvoer

#date(2010, 12, 31)