Dokumentacja usługi Azure Monitor

Dowiedz się więcej o monitorowaniu platformy Azure i usług lokalnych. Dowiedz się, jak agregować i analizować metryki, dzienniki i ślady. Reagowanie na problemy przez wyzwalanie alertów, które mogą wysyłać powiadomienia lub wywołując zautomatyzowane rozwiązania.

Wizualizowanie danych monitorowania

Przewodnik z instrukcjami

Reagowanie na problemy

Przewodnik z instrukcjami