Dokumentacja usług Azure Cognitive Services

Dowiedz się, jak używać gotowych usług sztucznej inteligencji do tworzenia inteligentnych aplikacji, witryn internetowych i botów. Twórz oprogramowanie, które może wyświetlać, słyszeć, mówić i interpretować potrzeby użytkownika.

Kontenery usługi Cognitive Service

Obsługa kontenerów w usługach Azure Cognitive Services umożliwia deweloperom używanie tych samych zaawansowanych interfejsów API dostępnych na platformie Azure oraz zapewnia elastyczność w zakresie wdrażania i hostowania usług dostępnych z kontenerami platformy Docker.