Dokumentacja usługi Azure Machine Learning

Dowiedz się, jak trenować i wdrażać modele oraz zarządzać cyklem życia uczenia maszynowego (MLOps) przy użyciu usługi Azure Machine Learning. Samouczki, przykłady kodu, dokumentacja interfejsu API i nie tylko.

Zarządzanie cyklem życia uczenia maszynowego (MLOps)

Przewodnik z instrukcjami

Zabezpieczenia dla projektów uczenia maszynowego

Przewodnik z instrukcjami