Dokumentacja usługi Azure Databricks

Poznaj usługę Azure Databricks, ujednoliconą platformę analizy dla analityków danych, inżynierów danych, analityków danych i inżynierów uczenia maszynowego.

Zadania SQL usługi Databricks

Przewodnik z instrukcjami

Dokumentacja języka SQL usługi Databricks

Odwołanie

Learn Data Science & Engineering

Szybki start

Zadania inżynieryjne & nauki o danych

Przewodnik z instrukcjami

Dokumentacja inżynierii & nauki o danych

Odwołanie

Zadania usługi Machine Learning

Przewodnik z instrukcjami

Rozwiązywanie problemów

Przewodnik z instrukcjami