FLOAT Typu

Dotyczy:sprawdź oznaczone jako tak Zaznaczone pole wyboru SQL usługi Databricks oznaczone jako tak Databricks Runtime

Reprezentuje 8-bajtowe liczby zmiennoprzecinkowe o podwójnej precyzji.

Składnia

{ FLOAT | REAL }

Limity

Zakres liczb to:

 • Nieskończoność ujemna
 • -3.402E+38 do -1.175E-37
 • 0
 • +1.175E-37 do +3.402E+38
 • Nieskończoność dodatnia
 • NaN (nie liczba)

Literały

decimal_digits [ exponent ] F
| [ + | - ] digit [ ... ] [ exponent ] F

decimal_digits:
[ + | - ] { digit [ ... ] . [ digit [ ... ] ]
      | . digit [ ... ] }

exponent:
E [ + | - ] digit [ ... ]

digit: dowolna liczba z zakresu od 0 do 9.

Przyrostek F i E wykładnik są bez uwzględniania wielkości liter.

Uwagi

FLOAT jest typem liczbowym base-2. W przypadku literału o wartości base-10 reprezentacja może nie być dokładna. Użyj typu DECIMAL , aby dokładnie reprezentować liczby ułamkowe lub duże liczby base-10.

Przykłady

> SELECT +1F;
 1.0

> SELECT 5E10F;
 5E10

> SELECT 5.3E10F;
 5.3E10

> SELECT -.1F;
 -0.1

> SELECT 2.F;
 2.0

> SELECT -5555555555555555.1F
 -5.5555558E15

> SELECT CAST(6.1 AS FLOAT)
 6.1