TINYINTtype (Databricks SQL)

Reprezentuje liczby całkowite ze znakiem 1 bajtu.

Składnia

{ TINYINT | BYTE }

Limity

Zakres liczb wynosi od -128 do 127.

Literały

[ + | - ] digit [ ... ] Y

digit: dowolna liczba z zakresu od 0 do 9.

Przyrostek Y jest niewrażliwy na wielkość liter.

Przykłady

> SELECT +1Y;
  1

> SELECT CAST('5' AS TINYINT);
  5