Azure Key Vault

Dowiedz się, jak za pomocą usługi Key Vault tworzyć i obsługiwać klucze, które umożliwiają uzyskiwanie dostępu do zasobów, aplikacji i rozwiązań przechowywanych w chmurze oraz ich szyfrowanie. Samouczki, dokumentacja interfejsu API i inne materiały.