Konfiguracja usługi Microsoft Defender for Identity

Microsoft Defender for Identity to usługa w chmurze zapewniająca ochronę środowisk hybrydowych przedsiębiorstwa przed wieloma typami zaawansowanych, ukierunkowanych cyberataków i zagrożeniami wewnętrznymi.