IMigrationsAssembly Interfejs

Definicja

Usługa reprezentująca zestaw zawierający migracje platformy EF Core.

public interface IMigrationsAssembly
type IMigrationsAssembly = interface
Public Interface IMigrationsAssembly

Uwagi

Okres istnienia usługi to Scoped. Oznacza to, że każde DbContext wystąpienie będzie używać własnego wystąpienia tej usługi. Implementacja może zależeć od innych usług zarejestrowanych w dowolnym okresie istnienia. Implementacja nie musi być bezpieczna wątkowo.

Aby uzyskać więcej informacji i przykładów, zobacz Migracje bazy danych .

Właściwości

Assembly

Zestaw zawierający migracje, migawki itp.

Migrations

Identyfikatory migracji mapowania słownika na TypeInfo klasę reprezentującą migrację.

ModelSnapshot

Migawka pliku zawartego IModel w zestawie.

Metody

CreateMigration(TypeInfo, String)

Tworzy wystąpienie klasy migracji.

FindMigrationId(String)

Znajduje identyfikator migracji w zestawie o podanej pełnej nazwie migracji lub tylko jego identyfikatorze.

Metody rozszerzania

GetMigrationId(IMigrationsAssembly, String)

Pobiera identyfikator migracji w zestawie z daną pełną nazwą migracji lub tylko jego identyfikatorem.

Dotyczy