Udostępnij za pośrednictwem


Omówienie aplikacji Microsoft Copilot Studio

Ważne

Możliwości i funkcje Power Virtual Agents są teraz częścią Microsoft Copilot Studio w wyniku znacznych inwestycji w generatywną AI i poprawioną integracje z Microsoft Copilot.

Niektóre artykuły i zrzuty ekranów mogą odwoływać się do Power Virtual Agents podczas aktualizowania dokumentacji i zawartości szkoleniowej.

Microsoft Copilot Studio to graficzne narzędzie low-code do tworzenia i obsługi pomocników.

Pomocnika to obsługiwany przez interfejs rozmowy aI oparty na dużych modelach językowych (LLMs) i dodatkowych źródłach wiedzy. Jest to wydajne narzędzie AI, które obsługuje szereg żądań: od prostych odpowiedzi na typowe pytania po rozwiązywanie problemów wymagających skomplikowanych konwersacji.

Pomocnicy mogą nawiązywać kontakt z klientami i pracownikami w wielu językach za pośrednictwem stron internetowych, aplikacji mobilnych, Facebook, Microsoft Teams lub dowolnego kanału obsługiwanego przez Azure Bot Service.

Pomocników można łatwo utworzyć w Copilot Studio bez konieczności korzystania z danych i nie trzeba ich tworzyć przez deweloperów. Niektóre sposoby używania pomocników to:

  • Pomoc dotycząca sprzedaży i problemy dotyczące pomocy technicznej.
  • Informacje o godzinach otwarcia i sklepie.
  • Stan zdrowia pracownika i świadczenia z tytułu urlopów.
  • Publiczne informacje o śledzeniu stanu zdrowia.
  • Typowe pytania pracowników dotyczące firm.

Copilot Studio jest dostępny zarówno jako samodzielna aplikacja internetowa, jak i jako osobna aplikacja w aplikacji Teams. Większość funkcji między tymi dwoma rozwiązaniami jest taka sama. Jednak może się zdarzyć, że użytkownik wybierze jedną lub drugą wersję w zależności od sposobu korzystania z usługi Copilot Studio.

Wersja programu Copilot Studio Przypadki użycia Więcej informacji
Aplikacja internetowa na stronie https://copilotstudio.microsoft.com - Administrator IT, który chce tworzyć pomocników dla klientów.
- Znasz usługi pomocnika, chcesz wypróbować lub przetestować Copilot Studio.
- Użytkownik pomocnika chce odkrywać zaawansowane pojęcia dotyczące pomocników, takie jak encje i zmienne, i chce utworzyć kompleksowych pomocników.
Poznaj wersję demonstracyjną Copilot Studio
Aplikacja Teams - Pracownik lub członek organizacji, który chce korzystać z pomocy pomocników, aby odpowiadać na częste pytania pracowników.
- Chcesz korzystać z zaawansowanych koncepcji, takich jak encje i zmienne, a także mieć wewnętrznie dostępnego pomocnika w aplikacji Teams.
- Chcesz utworzyć i dystrybuować pomocnika w najkrótszym możliwym czasie.
Otwórz lub dodaj aplikację Microsoft Copilot Studio w aplikacji Teams

Ważne informacje

Ważne

Microsoft Copilot Studio (1) nie jest przeznaczone ani udostępniane jako wyrób medyczny przeznaczony do diagnozowania choroby lub innych warunków, lub do poszukiwania, łagodzenia, leczenia lub profilaktyki chorobowej lub innej, która może zostać wykorzystana jako część jakiejkolwiek oferty lub produktu klinicznego oraz nie są przyznawane żadne prawa ani licencja do użytku Microsoft Copilot Studio w tymże celu oraz (2) program nie jest zaprojektowany lub przeznaczony do świadczenia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy, leczenia lub orzeczenia i nie powinien być używany jako zamiennik lub zastąpienie zawodowego doradztwa medycznego, diagnozy, leczenia, orzeczenia, a także (3) nie należy używać go w nagłych przypadkach i nie obsługuje on połączeń alarmowych. Każdego pomocnika tworzymy przy Microsoft Copilot Studio użyciu własnego produktu lub usługi, oddzielnie od Microsoft Copilot Studio. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za projektowanie, opracowywanie i wdrażanie swoich pomocników (w tym za włączanie go do każdego produktu lub usługi przeznaczonej do użytku medycznego lub klinicznego) i wyraźnego dostarczania użytkownikom końcowym odpowiednich ostrzeżeń i zastrzeżeń dotyczących korzystania z Twojego pomocnika. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za poniesioną szkodę lub śmierć, która może następować w wyniku korzystania z pomocnika lub korzystania z usługi Microsoft Copilot Studio w połączeniu z Twoim pomocnikiem, w tym (bez ograniczeń) za wszelkie szkody doznane przez użytkowników końcowych.