Dokumentacja ze wskazówkami dotyczącymi platformy Microsoft Power Platform

Podaje informacje pomagające w tworzeniu i implementowaniu strategii biznesowych oraz technologicznych, dzięki którym organizacja będzie z powodzeniem korzystać z platformy Microsoft Power Platform.

Centra pokrewnych wskazówek

Wskazówki skupione na poszczególnych składnikach platformy Power Platform

Dokumentacja

Oficjalna dokumentacja dotycząca składników platformy Power Platform

Dokumentacja usługi Power Apps

Szybko twórz aplikacje, które nie zawierają dużo kodu, w celu modernizowania procesów i pokonywania wyzwań biznesowych w swojej organizacji przy użyciu usługi Power Apps.

Dokumentacja usługi Power Automate

Twórz zautomatyzowane przepływy pracy między ulubionymi aplikacjami i usługami, aby synchronizować pliki, otrzymywać powiadomienia, zbierać dane i nie tylko.

Dokumentacja aplikacji Power Pages

Projektuj i hostuj bezpieczne, nowoczesne, niewymagające pisania dużych ilości kodu firmowe witryny internetowe oraz administruj nimi.

Dokumentacja aplikacji Power Virtual Agents

Twórz zaawansowane boty, używając graficznego interfejsu z przewodnikiem, w którym nie trzeba pisać kodu. Nie będziesz też potrzebować pomocy badaczy danych ani deweloperów.