Wdrażanie modeli usługi Azure Databricks w Azure Machine Learning

Średni
Analityk danych
Databricks

Usługi Azure Databricks można używać do trenowania modeli uczenia maszynowego i wdrażania wytrenowanych modeli w Azure Machine Learning punktach końcowych.

Cele szkolenia

Po zakończeniu tego modułu będziesz w stanie:

  • Opis zagadnień dotyczących wdrażania modelu
  • Planowanie punktów końcowych wdrażania Azure Machine Learning
  • Wdrażanie modelu w Azure Machine Learning
  • Rozwiązywanie problemów z wdrażaniem modelu

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem tego modułu należy zapoznać się z używaniem języka Python do trenowania modeli uczenia maszynowego w usłudze Azure Databricks.