Wybieranie najlepszych narzędzi do konfigurowania środowiska platformy Azure i zarządzania nim

Początkujący
Administrator
Deweloper
Właściciel firmy
Uczeń
Kierownik ds. technologii
Azure
Azure Portal
Interfejsy wiersza polecenia
Azure Resource Manager

Poznaj narzędzia do zarządzania, administrowania i raportowania dostępne na platformie Azure i wybierz te, które najlepiej spełnią potrzeby Twojej organizacji.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Wybór narzędzi do zarządzania platformą Azure najlepiej dopasowanych do potrzeb i wyzwań technicznych Twojej organizacji.

Wymagania wstępne

  • Przydatna jest znajomość podstawowych pojęć i terminologii związanej z operacjami obliczeniowymi.
  • Wiedza z zakresu przetwarzania w chmurze będzie pomocna, ale nie jest wymagana.