Podstawy platformy Microsoft Azure: opis pojęć związanych z chmurą

Początkujący
Administrator
Developer
DevOps Engineer
Solution Architect
Azure

Chmura to dla Ciebie nowość? Podstawy platformy Microsoft Azure to trzyczęściowa seria, która uczy podstawowych pojęć związanych z chmurą, zawiera usprawniony przegląd wielu usług platformy Azure i przeprowadzi Cię praktycznymi ćwiczeniami dotyczącymi bezpłatnego wdrażania pierwszych usług. Ukończ wszystkie ścieżki szkoleniowe z serii, jeśli przygotowujesz się do egzaminu AZ-900: Podstawy platformy Microsoft Azure. Jest to pierwsza ścieżka szkoleniowa z serii Podstawy platformy Microsoft Azure: Opis pojęć związanych z chmurą. Inne ścieżki szkoleniowe z serii to Część 2: Opis architektury i usług platformy Azure oraz część 3: Opis zarządzania i ładu na platformie Azure.

Wymagania wstępne

  • Podstawowa znajomość terminów i pojęć it

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

W tym module przedstawiono przetwarzanie w chmurze. Obejmuje ona takie kwestie, jak pojęcia dotyczące chmury, modele wdrażania i zrozumienie wspólnej odpowiedzialności w chmurze.

W tym module przedstawiono korzyści płynące z przetwarzania w chmurze, które możesz zaoferować Tobie lub Twojej organizacji.

W tym module omówiono różne typy usług w chmurze i udostępniamy niektóre przypadki użycia i korzyści dopasowane do poszczególnych typów usług.