Podstawy platformy Microsoft Azure: opis pojęć związanych z chmurą

Początkujący
Administrator
Developer
DevOps Engineer
Solution Architect
Azure

Chmura to dla Ciebie nowość? Podstawy platformy Microsoft Azure to trzyczęściowa seria, która uczy podstawowych pojęć związanych z chmurą, zapewnia usprawniony przegląd wielu usług platformy Azure i prowadzi Cię praktycznymi ćwiczeniami dotyczącymi wdrażania pierwszych usług bezpłatnie. Ukończ wszystkie ścieżki szkoleniowe w serii, jeśli przygotowujesz się do egzaminu AZ-900: podstawy platformy Microsoft Azure. Jest to pierwsza ścieżka szkoleniowa z serii Podstawy platformy Microsoft Azure: Opis pojęć związanych z chmurą. Inne ścieżki szkoleniowe z serii to część 2. Opis architektury i usług platformy Azure oraz część 3. Opis zarządzania i ładu na platformie Azure.

Wymagania wstępne

  • Podstawowa znajomość terminów i pojęć it

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

W tym module przedstawiono przetwarzanie w chmurze. Obejmuje ona takie kwestie, jak pojęcia dotyczące chmury, modele wdrażania i zrozumienie wspólnej odpowiedzialności w chmurze.

W tym module przedstawiono zalety przetwarzania w chmurze, które możesz zaoferować Tobie lub Twojej organizacji.

Ten moduł obejmuje różne typy usług w chmurze i udostępnia niektóre przypadki użycia i korzyści dopasowane do każdego typu usługi.