Optymalizowanie modelu pod kątem wydajności w usłudze Power BI 

Średni
Analityk danych
Power BI
Microsoft Power Platform

Optymalizowanie wydajności, nazywane również dostrajaniem wydajności, obejmuje wprowadzanie zmian w bieżącym stanie modelu danych, dzięki czemu działa on bardziej wydajnie. Zasadniczo, gdy model danych jest zoptymalizowany, działa lepiej.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Przeglądanie wydajności miar, relacji i wizualizacji.
  • Zwiększanie wydajności i rozwiązywanie problemów przy użyciu zmiennych.
  • Zwiększanie wydajności za pomocą obniżania poziomów kardynalności.
  • Optymalizowanie modeli DirectQuery za pomocą magazynu na poziomie tabeli.
  • Tworzenie agregacji i zarządzanie nimi.

Wymagania wstępne

Brak