Publikowanie i udostępnianie w usłudze Power BI

Średni
Business Analyst
Data Analyst
Microsoft Power Platform
Power BI

Publikuj raporty oraz pulpity nawigacyjne usługi Power BI i udostępniaj je członkom swojego zespołu w organizacji lub wszystkim użytkownikom w Internecie.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Publikowanie raportów
  • Drukowanie i eksportowanie raportów
  • Tworzenie aplikacji
  • Integracja z usługą OneDrive
  • Publikowanie w Internecie

Wymagania wstępne

Uzyskiwanie dostępu do programu Power BI Desktop