Trenowanie i ocenianie modeli klasyfikacji

Średni
Analityk danych
Visual Studio Code

Klasyfikacja jest rodzajem uczenia maszynowego używanego do kategoryzowania elementów w klasach.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Kiedy należy używać klasyfikacji
  • Jak trenować i oceniać model klasyfikacji przy użyciu platformy Scikit-Learn

Wymagania wstępne

  • Podstawowe pojęcia matematyczne
  • Programowanie przy użyciu języka Python