Podstawy platformy Microsoft Azure: opis podstawowych pojęć dotyczących platformy Azure

Początkujący
Administrator
Architekt rozwiązań
Deweloper
Uczeń
Azure
Azure Resource Manager
Funkcje

Chmura to dla Ciebie nowość? Podstawy platformy Azure to złożona z sześciu części seria, dzięki której poznasz podstawowe pojęcia związane z chmurą, zapoznasz się ze zwięzłym omówieniem wielu usług platformy Azure oraz uzyskasz wskazówki podczas praktycznych ćwiczeń dotyczących bezpłatnego wdrażania pierwszych usług.

W tej ścieżce szkoleniowej są poruszane następujące zagadnienia:

  • Omówienie korzyści z przetwarzania w chmurze na platformie Azure, w tym oszczędności czasu i pieniędzy
  • Wyjaśnienie pojęć dotyczących chmury, takich jak wysoka dostępność, skalowalność, elastyczność, zwinność oraz odzyskiwanie po awarii
  • Opis podstawowych składników architektury platformy Azure, takich jak subskrypcje, grupy zarządzania, zasoby i grupy zasobów
  • Podsumowywanie pojęć związanych z dystrybucją geograficzną, takich jak regiony platformy Azure, pary regionów i strefy dostępności

Oto ścieżki szkoleniowe w tej serii:

Trofeum dla ścieżki szkoleniowej Opis podstawowych pojęć dotyczących platformy Azure.

Część 1. Opis podstawowych pojęć związanych z platformą Azure

Wymagania wstępne

  • Przydatna jest znajomość podstawowych pojęć i terminologii związanej z operacjami obliczeniowymi.
  • Wiedza z zakresu przetwarzania w chmurze będzie pomocna, ale nie jest wymagana.

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

W tym module przedstawiono podstawowe informacje na temat przetwarzania w chmurze oraz platformy Azure, a także rozpoczynania pracy z subskrypcjami i kontami platformy Azure.

Interesuje Cię chmura, ale nie masz pewności, do czego może Ci się przydać? W tym module poznasz zalety korzystania z usług przetwarzania w chmurze i dowiesz się, jak rozróżnić poszczególne kategorie i typy przetwarzania w chmurze.

W tym module zapoznasz się z różnymi pojęciami, zasobami i terminologią, które są niezbędne do pracy z architekturą platformy Azure. Na przykład dowiesz się więcej na temat subskrypcji platformy Azure i grup zarządzania, grup zasobów oraz usługi Azure Resource Manager, a także regionów platformy Azure i stref dostępności.