Podstawy platformy Azure: opis architektury i usług platformy Azure

Początkujący
Administrator
Deweloper
Inżynier DevOps
Architekt rozwiązań
Azure

Szkolenie Podstawy platformy Microsoft Azure składa się z trzech ścieżek szkoleniowych: Podstawy platformy Microsoft Azure: Opis pojęć związanych z chmurą, Opis architektury i usług platformy Azure oraz Opis zarządzania i ładu na platformie Azure. Podstawy platformy Microsoft Azure: Architektura i usługi platformy Azure to druga ścieżka szkoleniowa kursu Podstawy platformy Microsoft Azure. Ta ścieżka szkoleniowa dotyczy platformy Microsoft Azure, jej architektury i niektórych z najczęściej używanych usług i zasobów.

Wymagania wstępne

  • Podstawowa znajomość terminów i pojęć it

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

W tym module wyjaśniono podstawowe składniki infrastruktury platformy Microsoft Azure. Poznasz infrastrukturę fizyczną, sposób zarządzania zasobami i masz szansę utworzyć zasób platformy Azure.

Ten moduł koncentruje się na niektórych usługach komputerowych i usługach sieciowych dostępnych na platformie Azure.

W tym module przedstawiono magazyn na platformie Azure, w tym różne typy magazynów oraz sposób, w jaki infrastruktura rozproszona może zwiększyć odporność danych.

W tym module omówiono niektóre metody autoryzacji i uwierzytelniania dostępne na platformie Azure.