Podstawy platformy Microsoft Azure: opis architektury i usług platformy Azure

Początkujący
Administrator
Developer
DevOps Engineer
Solution Architect
Azure

Chmura to dla Ciebie nowość? Podstawy platformy Microsoft Azure to trzyczęściowa seria, która uczy podstawowych pojęć związanych z chmurą, zawiera usprawniony przegląd wielu usług platformy Azure i przeprowadzi Cię praktycznymi ćwiczeniami dotyczącymi bezpłatnego wdrażania pierwszych usług. Ukończ wszystkie ścieżki szkoleniowe z serii, jeśli przygotowujesz się do egzaminu AZ-900: Podstawy platformy Microsoft Azure. Jest to druga ścieżka szkoleniowa z serii Podstawy platformy Azure: Opis architektury i usług platformy Azure. Inne ścieżki szkoleniowe z serii to Część 1: Opis pojęć związanych z chmurą i Część 3: Opis zarządzania i ładu na platformie Azure.

Wymagania wstępne

  • Podstawowa znajomość terminów i pojęć it

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

W tym module wyjaśniono podstawowe składniki infrastruktury platformy Microsoft Azure. Dowiesz się więcej na temat infrastruktury fizycznej, sposobu zarządzania zasobami i masz szansę utworzyć zasób platformy Azure.

Ten moduł koncentruje się na niektórych usługach komputerowych i usługach sieciowych dostępnych na platformie Azure.

W tym module przedstawiono magazyn na platformie Azure, w tym różne typy magazynów oraz sposób, w jaki infrastruktura rozproszona może zwiększyć odporność danych.

W tym module omówiono niektóre metody autoryzacji i uwierzytelniania dostępne na platformie Azure.