Tworzenie wizualizacji i raportów usługi Power BI

Początkujący
Data Analyst
Power BI

Przekształcanie danych w interaktywne, praktyczne szczegółowe informacje za pomocą wizualizacji i raportów Power BI Desktop.

Wymagania wstępne

Nie ma wymagań wstępnych dotyczących tej ścieżki szkoleniowej.

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Zbieranie odpowiednich danych wejściowych w celu określania zakresu wymagań projektowych raportu obejmuje identyfikowanie odbiorców, określanie odpowiednich typów raportów oraz definiowanie wymagań dotyczących interfejsu i środowiska. Ten moduł zapewnia silną podstawę, na której można dowiedzieć się, jak planować wymagania projektowe raportu.

Ponieważ usługa Power BI zawiera ponad 30 podstawowych wizualizacji, może być trudne dla początkujących, aby wybrać poprawną wizualizację. Ten moduł przeprowadzi Cię przez proces wybierania najbardziej odpowiedniego typu wizualizacji, aby spełnić wymagania dotyczące układu projektu i raportu.

Filtrowanie raportów jest złożonym tematem, ponieważ wiele technik jest dostępnych do filtrowania raportu usługi Microsoft Power BI. Jednak z złożonością jest kontrola, umożliwiając projektowanie raportów spełniających wymagania i oczekiwania. Niektóre techniki filtrowania mają zastosowanie w czasie projektowania, podczas gdy inne są istotne w czasie użycia raportu (w widoku do czytania). Ważne jest, aby projekt raportu umożliwia użytkownikom raportów intuicyjne zawężenie do interesujących ich punktów danych.

Funkcje i możliwości omówione w tym module pomogą Ci ulepszyć raporty, aby uczynić je bardziej wyrafinowanymi.

Dowiesz się, jak używać usługi Power BI do wykonywania funkcji analitycznych danych, jak identyfikować wartości odstające w danych, jak grupować dane razem i jak binować dane na potrzeby analizy. Dowiesz się również, jak przeprowadzić analizę szeregów czasowych. Na koniec będziesz pracować z zaawansowanymi funkcjami analitycznymi usługi Power BI, takimi jak Szybki wgląd w szczegółowe informacje, AI Insights i funkcja Analizuj.

Raporty podzielone na strony umożliwiają deweloperom raportów tworzenie artefaktów usługi Power BI mających ściśle kontrolowane wymagania dotyczące renderowania. Raporty podzielone na strony idealnie nadają się do tworzenia faktur sprzedaży, rachunków, zamówień zakupu i danych tabelarycznych. W tym module znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia raportów, dodawania parametrów oraz pracy z tabelami i wykresami w raportach podzielonych na strony.