Zarządzanie obszarami roboczymi i zestawami danych w usłudze Power BI

Średni
Analityk danych
Power BI

Po utworzeniu zestawów danych i raportów usługi Power BI nadszedł czas, aby je wdrożyć w celu umożliwienia użytkownikom skorzystania z wszystkich efektów Twojej ciężkiej pracy. Ta ścieżka szkoleniowa zawiera informacje na temat tworzenia obszarów roboczych w usłudze Power BI. W tym miejscu będziesz wdrażać artefakty Power BI i udostępniać je użytkownikom. Ponadto dowiesz się, jak połączyć raporty Power BI z lokalnymi źródłami danych. Użytkownicy docenią wyświetlanie najnowszych danych w raportach, zatem skonfigurujesz automatyczne odświeżanie zestawów danych Power BI. Zabezpieczenia na poziomie wiersza umożliwiają utworzenie jednego raportu przy jednoczesnym ograniczeniu uprawnień użytkowników do wyświetlania tylko tych danych, które ich dotyczą. W ten sposób dane są ukierunkowane na użytkowników bez konieczności tworzenia wielu raportów.

Ta ścieżka szkoleniowa może pomóc w przygotowaniu się do uzyskania certyfikatu Microsoft Certified: certyfikacja wspólnika analityka danych.

Wymagania wstępne

Brak

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

W tym module wyjaśniono, jak można udostępniać raporty i zestawy danych użytkownikom oraz jak utworzyć strategię wdrażania, która będzie odpowiednia dla Ciebie i Twojej organizacji. Ponadto dowiesz się więcej na temat pochodzenia danych w usłudze Microsoft Power BI.

W usłudze Microsoft Power BI można tworzyć wiele raportów na podstawie jednego zestawu danych, co oznacza, że zmiana zestawu danych spowoduje aktualizację wszystkich raportów. Ponadto można czyścić i przygotowywać dane tylko raz, a nie wielokrotnie dla każdego raportu.

Zabezpieczenia na poziomie wiersza umożliwiają utworzenie pojedynczego raportu lub zestawu raportów zawierającego dane przeznaczone dla konkretnego użytkownika. W tym module dowiesz się, jak zaimplementować zabezpieczenia na poziomie wiersza przy użyciu metody statycznej lub dynamicznej oraz jak usługa Microsoft Power BI upraszcza testowanie zabezpieczeń na poziomie wiersza w programie Power BI Desktop i usłudze Power BI.