Analiza danych w usłudze Power BI

Średni
Analityk danych
Power BI

Autorzy raportów mogą używać większej liczby funkcji w celu ulepszania raportów w celu uzyskania szczegółowych informacji analitycznych w danych za pomocą funkcji, takich jak Q&A i eksportowania. W tym module dokładnie przyjrzysz się danym i raportom usługi Power BI, a następnie wyodrębnisz wartość przy użyciu dokładniejszej analizy. Ponadto dowiesz się, jak sortować dane i jak przedstawić raport w spójny sposób. Dowiesz się, jak uzyskać podsumowanie statystyczne danych i wyeksportować dane z usługi Power BI. W raporcie zostaną również zastosowane i wykonane zaawansowane analizy w celu uzyskania dokładniejszych i bardziej znaczących szczegółowych informacji.

Ta ścieżka szkoleniowa może pomóc w przygotowaniu się do uzyskania certyfikatu Microsoft Certified: certyfikacja wspólnika analityka danych.

Wymagania wstępne

Brak

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Dowiesz się, jak za pomocą usługi Power BI wykonywać funkcje analizy danych, jak identyfikować wartości odstające, jak grupować dane, a także jak kwantować dane na potrzeby analizy. Dowiesz się również, jak przeprowadzić analizę szeregów czasowych. Na koniec będziesz korzystać z zaawansowanych funkcji analitycznych usługi Power BI, takich jak Szybki wgląd w szczegółowe informacje, AI Insights i funkcja Analizuj.

Ten moduł zawiera opis możliwości sztucznej inteligencji w usłudze Power BI.