Začnite používať AI Builder s ukážkovými údajmi

Nemáte vlastné údaje na vytvorenie modelu? Žiadny problém! Máme to pod kontrolou.

Vzorové údaje sú k dispozícii pre niekoľko AI Builder typov modelov spolu s pokynmi na prácu so vzorovými údajmi. Začnite výberom niektorej z týchto možností: