Najčastejšie otázky o životnom cykle – Windows

                              Životný cyklus svojho produktu nájdete tu.

Windows – všeobecné

Aká je politika životného cyklu pre produkty Windows?

Produkty so systémom Windows sa riadia modernou aj pevnou politikou životného cyklu. Vyhľadajte životný cyklus produktu pre konkrétny produkt systému Windows a jeho zodpovedajúcu politiku životného cyklu a dátumy ukončenia poskytovania podpory.

Aký je rozdiel medzi aktualizáciou kvality Windowsu a aktualizáciou funkcií Windowsu?

Aktualizácia na zvýšenie kvality systému Windows je prírastková aktualizácia produktov Windows, ktorá obsahuje opravy chýb, vylepšenia funkcií a riešenia problémov so zabezpečením.

Aktualizácia funkcií Windowsu je každoročná aktualizácia obsahujúca nové funkcie. Aktualizácia funkcií obsahuje podľa potreby aj všetky predchádzajúce aktualizácie na zvýšenie kvality.

Tu nájdete ďalšie informácie o týchto podmienkach.

Aké sú požiadavky na servis a aktualizáciu systému Windows?

Ak chcú zákazníci dostávať mesačné aktualizácie na zvýšenie kvality, musia mať podporovanú verziu systému Windows. Dátumy poskytovania podpory nájdete tu.

Aktualizácie na zvýšenie kvality systému Windows sú kumulatívne, pričom každá aktualizácia je založená na tých predchádzajúcich.

Kde nájdem zoznam funkcií a vlastností systému Windows, ktoré boli odstránené alebo sa už nevyvíjajú?

Ako Windows podporuje prehliadače Internet Explorer a Microsoft Edge?

Internet Explorer je súčasťou operačného systému Windows a riadi sa politikou životného cyklu produktu, na ktorom je nainštalovaný a podporovaný.               Microsoft Edge sa riadi modernou politikou životného cyklu. Tu nájdete tabuľku s informáciami o tom, ktorú verziu prehliadača Internet Explorer podporujú rôzne operačné systémy Windows, a tu nájdete zoznam operačných systémov podporujúcich Microsoft Edge.

Kto poskytuje podporu, ak som systém Windows získal/-a pri zakúpení nového zariadenia?

Ak máte platnú licenciu systému Windows, máte nárok na podporu od spoločnosti Microsoft, na ktorú sa vzťahuje politika životného cyklu spoločnosti Microsoft a zmluvné podmienky podpory platné v čase nákupu. Ak ste operačný systém Windows získali prostredníctvom multilicenčného programu Microsoft alebo od výrobcu originálneho vybavenia (OEM), ponúka spoločnosť Microsoft okrem ponúk platenej technickej pomoci aj prístup k množstvu online obsahu svojpomocnej podpory. Ak ste operačný systém Windows získali prostredníctvom výrobcu OEM, môžete sa tiež obrátiť na svojho výrobcu OEM a požiadať o ďalšie informácie o ponukách podpory pre operačné systémy Windows od daného výrobcu OEM.

Môžem používať predchádzajúce verzie systému Windows v zariadení s novšou verziou?

Ak chcú zákazníci používať predchádzajúce verzie systému Windows v zariadeniach s aktuálne spustenou novšou verziou, môžu získať licenciu na práva na prechod na staršiu verziu. Tieto práva na prechod na staršiu verziu sa budú líšiť v závislosti od toho, či bol softvér získaný prostredníctvom multilicencií, výrobcu pôvodného zariadenia (OEM) alebo úplného baleného produktu (FPP). Ak sa chcete dozvedieť viac o týchto právach, prečítajte si stručný prehľad licencií na práva na prechod na staršiu verziu. Predchádzajúce verzie systému Windows majú obmedzenú podporu pri spúšťaní na nových procesoroch a čipových súpravách od výrobcov ako Intel, AMD, NVidia a Qualcomm. Ďalšie informácie nájdete v politike životného cyklu spoločnosti Microsoft. Je možné, že zariadenie nebude môcť používať predchádzajúce verzie Windowsu, ak je hardvér zariadenia nekompatibilný, nemá aktuálne ovládače alebo ak sa nachádza mimo obdobia podpory výrobcu pôvodného zariadenia (OEM).

Ak operačný systém Windows dosiahne koniec svojho životného cyklu alebo už nie je podporovaný, znamená to, že nové programy nebudú v danom operačnom systéme fungovať?

Keď operačný systém Microsoft dosiahne ukončenie podpory, zákazníci už nebudú dostávať technickú podporu, aktualizácie a opravy zabezpečenia. Operačný systém môže aj po ukončení predaja alebo podpory fungovať s programami a hardvérom. Zvyšuje sa však možnosť, že nové programy a hardvér nebudú v staršom operačnom systéme fungovať. Často k tomu dochádza, pretože výrobcovia nového hardvéru a softvéru robia rozhodnutia o dizajne produktov, ktoré využívajú zvýšenú funkčnosť a funkcie v novších operačných systémoch. Títo výrobcovia sa môžu rozhodnúť, že podľa potreby ukončia podporu svojich produktov v starších operačných systémoch.

Windows 11

Aký je časový harmonogram poskytovania služby pre danú verziu (aktualizáciu funkcií) Windowsu 11?

Nové verzie balíka Windows 11 sa budú vydávať raz ročne a budú dostávať mesačné aktualizácie na zvýšenie kvality, ktoré zahŕňajú aktualizácie zabezpečenia a iné ako aktualizácie zabezpečenia. Zákazníci by mali vždy nainštalovať najnovšiu verziu, skôr ako aktuálna verzia dosiahne koniec poskytovania služby, aby zostala podporovaná spoločnosťou Microsoft.

Vydanie Časová os údržby (jedno vydanie na rok)
Windows 11 Enterprise
Windows 11 Enterprise pre viac súbežných relácií
Windows 11 Education
Windows 11 IoT Enterprise
36 mesiacov od dátumu vydania
Windows 11 Pro
Windows 11 Pro Education
Windows 11 Pro pre pracovné stanice
Windows 11 Home 1
Windows 11 SE
24 mesiacov od dátumu vydania

1Home Edition nepodporuje odklad aktualizácií funkcií, a preto zvyčajne dostane novú verziu Windowsu 11 pred zobrazeným dátumom ukončenia poskytovania služby.

Aké sú systémové požiadavky pre Windows 11?

Na inštaláciu systému Windows 11 sa vzťahujú minimálne systémové požiadavky. Zariadenia, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky, možno nebudú môcť nainštalovať Windows 11. Tu nájdete ďalšie požiadavky pre systém Windows 11. Nezabudnite, že na inováciu prostredníctvom služby Windows Update musí mať zariadenie systém Windows 10 verzie 2004 alebo novšej.

Ako zabezpečiť, aby bola moja aplikácia kompatibilná so systémom Windows 11?

Ak potrebujete pomoc s migráciou, podnikoví zákazníci môžu využívať App Assure (súčasť FastTracku) – program na kompatibilitu aplikácií, ktorý pomáha vyriešiť problémy s aplikáciou pri prechode na najnovšie verzie produktov spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie o tomto programe a o produktoch, ktoré zahŕňa, nájdete na stránke aka.ms/AppAssure.

Windows 10

Aký je časový harmonogram poskytovania služby pre danú verziu (aktualizáciu funkcií) Windowsu 10?

V minulosti sa nové verzie systému Windows 10 (nazývané aj aktualizácie funkcií) vydávali dvakrát ročne prostredníctvom polročného kanála. Počnúc Windowsom 10 verzie 21H2 (aktualizácia Windowsu 10 z novembra 2021), aktualizácie funkcií sa budú vydávať raz ročne v druhej polovici roka prostredníctvom kanála všeobecnej dostupnosti. Ďalšie informácie získate tu.

Zákazníci by mali vždy nainštalovať najnovšiu verziu, skôr ako aktuálna verzia dosiahne koniec poskytovania služby, aby zostala podporovaná spoločnosťou Microsoft.

Od 6. septembra 2018 sme vyvinuli časový harmonogram poskytovania služby pre zákazníkov, ktorí potrebujú viac času na testovanie a nasadenie aktualizácií funkcií systému Windows 10. Podporované verzie budú aktualizované prostredníctvom mesačných aktualizácií na zvýšenie kvality.

Vydanie Časový harmonogram servisu vydaný v prvej polovici roka (H1) Časový harmonogram servisu vydaný v druhej polovici roka (H2)3
Windows 10 Enterprise
Windows 10 Enterprise pre viac súbežných relácií
Windows 10 Education
Windows 10 IoT Enterprise
18 mesiacov od dátumu vydania 30 mesiacov od dátumu vydania
Windows 10 Pro,
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro pre pracovné stanice
Windows 10 Home 2
18 mesiacov od dátumu vydania 18 mesiacov od dátumu vydania

2Home Edition nepodporuje odklad aktualizácií funkcií, a preto zvyčajne dostane novú verziu Windowsu 10 pred zobrazeným dátumom ukončenia poskytovania služby.

              3Windows prešiel na ročnú periodicitu aktualizácií od Windowsu 10 verzie 21H2 (aktualizácia Windowsu 10 z novembra 2021).

Aké sú možnosti inštalácie aktualizácií systému Windows 10?

Dôrazne sa odporúča, aby zákazníci nainštalovali najnovšiu aktualizáciu funkcií, aby mali najnovšie aktualizácie zabezpečenia a aby mohli naďalej dostávať budúce aktualizácie funkcií s menším vplyvom na IT procesy a infraštruktúru.

Spoločnosť Microsoft navrhla dva rôzne typy aktualizácií, aby pomohla znížiť zaťaženie šírky pásma siete: úplnú a expresnú aktualizáciu3.

V prípade potreby môžu zákazníci odložiť aktualizácie funkcií v ponuke Nastavenia > Windows Update > Rozšírené možnosti alebo prostredníctvom politík organizácie pre správu zariadení.

V zariadeniach, ktoré neodkladajú inštaláciu aktualizácií funkcií, sa nasledujúca verzia Windows 10 pre polročný kanál alebo kanál všeobecnej dostupnosti môže automaticky ponúknuť a nainštalovať pred dátumom ukončenia. Odklad aktualizácií nie je k dispozícii vo všetkých verziách Windowsu 104. Na stránke Windows as a Service (WaaS) nájdete ďalšie informácie o kanáloch vydaní a na stránke s informáciami o vydaní systému Windows 10 ďalšie podrobnosti aktualizácie.

Nie všetky funkcie v aktualizácii budú fungovať vo všetkých zariadeniach. Tiež sa môže stať, že zariadenie nebude môcť prijímať aktualizácie, ak je hardvér zariadenia nekompatibilný, nemá aktuálne ovládače, nemá dostatok úložiska alebo je zariadenie z iného dôvodu vyradené z obdobia podpory výrobcu originálneho zariadenia (OEM). Ďalšie informácie o kompatibilite nájdete v systémových požiadavkách systému Windows 10, ako aj v požiadavkách procesora systému Windows.

Dostupnosť aktualizácie sa môže líšiť v závislosti od krajiny, oblasti, sieťového pripojenia, mobilného operátora (napr. v prípade zariadení podporujúcich mobilné zariadenia) alebo hardvérových schopností (vrátane napr. voľného miesta na disku).

3 Od 9. apríla 2019 aktualizácie Delta už nie sú k dispozícii. Ďalšie informácie nájdete tu.

4 Windows 10 Home nepodporuje odklad aktualizácií funkcií, a preto zvyčajne dostane novú verziu Windowsu 10 pred uvedeným dátumom ukončenia poskytovania služieb.

Čo sa stalo s dátumom ukončenia bežnej podpory pre záznamy systému Windows 10 na stránke vyhľadávania produktov životného cyklu?

V modeli Windows as a Service (WaaS) sa koncepcia bežnej podpory nevzťahuje na polročné kanály, pretože každý polročný kanál bude obsluhovaný (bude dostávať mesačné aktualizácie na zvýšenie kvality) na obmedzený čas. Od zákazníkov sa vyžaduje, aby prešli na podporovanú verziu (aktualizáciu funkcií), aby naďalej dostávali mesačné aktualizácie na zvýšenie kvality s opravami zabezpečenia a inými opravami.

Aké sú požiadavky na servis a aktualizáciu kanála dlhodobej údržby systému Windows 10 (LTSC)?

Dlhodobý kanál údržby (LTSC) je navrhnutý tak, aby sa používal iba pre špecializované zariadenia, ako sú napríklad tie, ktoré kontrolujú zdravotnícke zariadenia alebo bankomaty.

Ak chcú zákazníci dostávať mesačné aktualizácie na zvýšenie kvality, musia mať podporovanú verziu Windows 10. Dátumy poskytovania podpory nájdete tu.

Pozrite si Prehľad systému Windows ako služba (WaaS) pre viac informácií o kanáloch vydávaných verzií a informačnú stránku systému Windows 10 pre ďalšie podrobnosti o aktualizáciách.

Windows 8.1

Aká je politika životného cyklu pre systém Windows 8.1?

Windows 8.1 dosiahol koniec hlavnej podpory 9. januára 2018 a koniec rozšírenej podpory bude 10. januára 2023. V rámci všeobecnej dostupnosti systému Windows 8.1 mali zákazníci v systéme Windows 8 čas do 12. januára 2016 na to, aby sa presunuli na systém Windows 8.1 a aby im neskončila podpora. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa blížiaceho sa ukončenia podpory systému Windows 8.1 nájdete tu.

Windows Server

Aké sú požiadavky na servis a aktualizáciu systému Windows?

Ak chcú zákazníci dostávať mesačné aktualizácie na zvýšenie kvality, musia mať podporovanú verziu systému Windows Server. Dátumy poskytovania podpory nájdete tu.

Aktualizácie sú kumulatívne, pričom každá aktualizácia je postavená na tých predchádzajúcich.

Aká je politika životného cyklu pre služby Windows Server Update Services (WSUS)?

Windows Server Update Services bol pôvodne samostatný produkt, ktorý sa stal súčasťou operačného systému Windows Server od systému Windows Server 2012. Súčasť je definovaná ako množina súborov alebo funkcií, ktoré sú súčasťou produktu spoločnosti Microsoft, či už je dodávaný s produktom, zahrnutý v balíku Service Pack alebo v aktualizácii produktu, alebo neskôr sprístupnený na prevzatie z webu pre produkt. Ako súčasť systému sa WSUS riadi politikou životného cyklu produktu, v ktorom je nainštalovaný, teda Windows Server (nadradený produkt).

Windows Embedded

Aká je politika životného cyklu pre produkty Windows Embedded/IoT?

Windows Embedded 8.1 spadá pod rovnakú politiku životného cyklu ako Windows Embedded 8 s podporou končiacou 11. júla 2023. Zákazníci majú 24 mesiacov na prechod na Windows Embedded 8.1, aby naďalej dostávali podporu. To platí pre Windows Embedded 8 Industry Enterprise a Industry Pro.

Aký je rozdiel vo fáze rozšírenej podpory pre produkty Windows Embedded verzus bežné produkty systému Windows?

Typ podpory poskytovanej vo fáze rozšírenej podpory je konzistentný vo všetkých produktoch. Kritické aktualizácie zabezpečenia sú k dispozícii pre produkty až do publikovaného dátumu ukončenia rozšírenej podpory. To umožňuje podnikom zabezpečiť, aby boli aktuálne v ochrane proti bezpečnostným útokom. Podobne ako v prípade produktov Windows, produkty Embedded tiež dostávajú aktualizácie prostredníctvom Microsoft Update. Pre produkty Windows Embedded nevychádzajú žiadne pravidelné aktualizácie kanálov vydaní DPC (Device Partner Center), Windows Embedded Developer Update (WEDU) a Microsoft OEM Online (MOO).

Windows Silicon Policy

Aká je politika systému Windows pre podporu Silicon?

Produkty Windows budú podporované pre bezpečnosť, spoľahlivosť a kompatibilitu pre najnovší produkt Silicon dostupný v čase vydania. To zahŕňa predchádzajúce generácie produktu Silicon stále podporované výrobcom pôvodných dielov (OEM).

Aká je politika životného cyklu systému Windows pre šiestu generáciu procesorov spoločnosti Intel (známych aj ako Skylake) vydanú koncom roka 2015?

              Zariadenia s Windows 7 a 8.1 Podporované zariadenia Skylake budú dostávať príslušné aktualizácie zabezpečenia systému Windows až do konca podpory. Tieto systémy by mali byť aktualizované na systém Windows 10, aby mohli pokračovať v získavaní podpory po skončení obdobia. Hľadajte tu, ak chcete zobraziť dátum ukončenia podpory vášho produktu.

              Windows Embedded 7, 8 a 8.1 Zariadenia Skylake so systémami Windows 7, 8 a 8.1 budú podporované v súlade s politikou životného cyklu podpory týchto produktov. Počas tohto podporovaného obdobia by mali byť tieto systémy inovované na Windows 10, aby pokračovali v prijímaní podpory po skončení obdobia. Neexistuje zoznam podporovaných zariadení pre systém Windows Embedded.

              Windows Server Platforma Windows Server je podporovaná na certifikovanom hardvéri alebo hardvéri s logom, ako je uvedené v katalógu platformy Windows Server. Ešte dnes môžete prehľadávať katalóg a nájsť hardvér, ktorý spĺňa alebo prekračuje naše minimálne hardvérové serverové požiadavky a bol úspešne certifikovaný pre produkty so systémom Windows Server. Pre systém Windows Server platí politika piatich rokov bežnej podpory a ďalších piatich rokov rozšírenej podpory. Tento životný cyklus ovplyvňuje časový rámec, podľa ktorého môžu byť nové zariadenia a systémy certifikované. Povoľujeme predkladanie nových systémov na certifikáciu až do okamihu, keď OS prechádza na rozšírenú podporu.

Ako sa môžem dozvedieť viac?

Ak chcete zistiť, akú generáciu procesora máte, pozrite si stránku spoločnosti Intel čísla procesorov. Ak chcete zistiť, či váš procesor podporuje Windows 10, pozrite si stránku špecifikácia produktu spoločnosti Intel. Pozrite sa sem, aby ste získali ďalšie informácie o najnovších požiadavkách na procesor pre všetky produkty systému Windows. Ak chcete vyhľadať dátum ukončenia poskytovania technickej podpory pre váš produkt Windows, vyhľadajte lokalitu životného cyklu produktov.

Windows RT

Aká je politika životného cyklu systému Windows RT?

Spoločnosť Microsoft sprístupní aktualizácie softvéru vrátane aktualizácií zabezpečenia pre systém Windows RT. Časový harmonogram podpory nájdete tu.

Aká je politika životného cyklu pre balík Microsoft Office Home and Student 2013 RT, verziu balíka Office, ktorá je k dispozícii v systéme Windows RT?

Microsoft Office 2013 RT pre študentov a domácnosti má rovnakú politiku životného cyklu ako Windows RT.

Ako dlho bude spoločnosť Microsoft podporovať hardvér zariadenia so systémom Windows RT?

Ďalšie informácie nájdete v záruke na hardvér. Viac informácií možno nájsť v najčastejších otázkach o hardvéri.

Denník zmien

                             Úpravy z októbra 2020
AKTUALIZOVANÉ v časti Windows 8.1.

                             Úpravy z júna 2021
PRIDANÁ sekcia pre Windows 11.

                             Úpravy z októbra 2021
AKTUALIZOVANÁ časť Windows 11.

                             Úpravy z novembra 2021
AKTUALIZOVANÁ časť Windows 10.