Deli z drugimi prek


Dodajanje, konfiguriranje, premikanje ali brisanje zavihkov v obrazcu

Dodajanje, premikanje ali brisanje zavihkov v obrazcu z oblikovalnikom obrazcev

Dodajanje zavihkov v obrazec

Za dodajanje zavihkov v obrazec uporabite podokno Komponente.

Komponente postavitve.

Opomba

Zavihke lahko dodate le pri glavnih obrazcih. Več informacij: Vrste obrazcev

Dodajanje zavihkov v obrazec s funkcijo »povleci in spusti«

 1. Če želite ustvariti ali urediti obrazec, odprite oblikovalnik obrazcev. Več informacij: Ustvarjanje obrazca ali Urejanje obrazca
 2. V ukazni vrstici izberite Dodaj komponento ali pa v levem podoknu izberite Komponente.
 3. V podoknu Komponente izberite komponento zavihka ter jo povlecite in spustite v predogled obrazca. Ko zavihek povlečete v predogled obrazca, boste opazili ciljna mesta, kjer lahko spustite in dodate zavihek. Upoštevajte naslednje vedenje:
  • Zavihke lahko spustite pred ali za obstoječimi zavihki tako, da kazalec miške premaknete nad glave zavihka.
  • Zavihke lahko spustite pred ali za trenutnim zavihkom tako, da kazalec miške premaknete nad levi ali desni rob trenutnega zavihka.
 4. Če želite dodati več zavihkov, ponovite zgornji 3. korak.
 5. V ukazni vrstici izberite Shrani, če želite shraniti obrazec, ali Objavi, če želite shraniti obrazec in omogočiti, da spremembe vidijo uporabniki.

Premikanje razdelkov obrazca s funkcijo »izreži in prilepi«

Dodajanje zavihkov v obrazec s funkcijo izbiranja

 1. Če želite ustvariti ali urediti obrazec, odprite oblikovalnik obrazcev. Več informacij: Ustvarjanje obrazca ali Urejanje obrazca
 2. V predogledu obrazca izberite obrazec ali drug obstoječ zavihek. Bodite pozorni na naslednje:
  • Ko izberete obstoječ zavihek, je novi zavihek dodan za obstoječim zavihkom.
  • Ko izberete obrazec, je novi zavihek dodan kot zadnji zavihek v obrazcu.
 3. V ukazni vrstici izberite Dodaj komponento ali pa v levem podoknu izberite Komponente.
 4. V podoknu Komponente izberite komponento zavihka, da jo dodate v obrazec. Lahko pa poleg želene komponente zavihka izberete ... in nato Dodaj v obrazec.
 5. Če želite dodati več zavihkov, ponovite zgornji 2., 3. in 4. korak.
 6. V ukazni vrstici izberite Shrani, če želite shraniti obrazec, ali Objavi, če želite shraniti obrazec in omogočiti, da spremembe vidijo uporabniki.

Dodajanje zavihkov s funkcijo izbiranja

Konfiguriranje zavihkov v obrazcu

V nadaljevanju so predstavljene lastnosti, s katerimi lahko konfigurirate zavihek, ko ustvarite ali uredite obrazec z oblikovalnikom obrazcev.

Območje Ime Opis
Možnosti prikaza Oznaka zavihka Oznaka, ki jo je mogoče lokalizirati, za zavihek, viden uporabnikom.

Ta lastnost je obvezna.
Možnosti prikaza Ime Enolično ime zavihka, ki se uporablja pri sklicevanju v skriptih. V imenu so lahko le alfanumerični znaki in podčrtaji.

Ta lastnost je obvezna.
Možnosti prikaza Privzeto razširi ta zavihek Med razširjenim in strnjenim zavihkom je mogoče preklapljati s skripti obrazca ali izbiro oznake. Izberite privzeto stanje zavihka.
Možnosti prikaza Skrij zavihek Ko je ta možnost izbrana, je zavihek privzeto skrit in ga je mogoče prikazati z uporabo kode.
Možnosti prikaza Skrij na telefonu Zavihek lahko skrijete, da upodobite zgoščeno različico tega obrazca na zaslonih telefonov.
Oblikovanje Postavitev Zavihki imajo lahko največ tri stolpce. S temi možnostmi nastavite število zavihkov in odstotek skupne širine, ki naj ga zapolnijo.

Premikanje zavihkov v obrazcu

Zavihek premaknete v obrazec z dejanjem »povleci in spusti« ali »izreži in prilepi«.

Premikanje zavihkov v obrazcu s funkcijo »povleci in spusti«

 1. Če želite ustvariti ali urediti obrazec, odprite oblikovalnik obrazcev. Več informacij: Ustvarjanje obrazca ali Urejanje obrazca
 2. V predogledu obrazca izberite glavo zavihka pri zavihku, ki ga želite premakniti, ter ga povlecite in spustite na želeno mesto. Ko zavihek povlečete v predogled obrazca, boste opazili ciljna mesta, kamor lahko premaknete zavihek. Upoštevajte naslednje vedenje:
  • Zavihke lahko spustite pred ali za obstoječimi zavihki tako, da kazalec miške premaknete nad glave zavihka.
  • Zavihke lahko spustite pred ali za trenutnim zavihkom tako, da kazalec miške premaknete nad levi ali desni rob trenutnega zavihka.
 3. Če želite premakniti več zavihkov, ponovite zgornji 2. korak.
 4. V ukazni vrstici izberite Shrani, če želite shraniti obrazec, ali Objavi, če želite shraniti obrazec in omogočiti, da spremembe vidijo uporabniki.

Premikanje zavihkov v obrazcu s funkcijo »izreži in prilepi«

 1. Če želite ustvariti ali urediti obrazec, odprite oblikovalnik obrazcev. Več informacij: Ustvarjanje obrazca ali Urejanje obrazca
 2. V predogledu obrazca izberite zavihek, ki ga želite premakniti.
 3. V ukazni vrstici izberite Izreži.
 4. V predogledu obrazca izberite obrazec ali drug obstoječ zavihek.
 5. V ukazni vrstici izberite Prilepi ali škarnice, nato pa Prilepi pred elementom. Bodite pozorni na naslednje:
  • Ko izberete Prilepi, bo zavihek, ki ga premikate, prilepljen za obstoječim zavihkom.
  • Ko izberete Prilepi pred elementom, bo zavihek, ki ga premikate, prilepljen pred obstoječim zavihkom.
  • Ko izberete obrazec, je zavihek, ki ga premikate, dodan kot zadnji zavihek v obrazcu. Dejanje Prilepi pred elementom ni veljavno in posledično ni na voljo v tem primeru.
 6. Če želite premakniti več zavihkov, ponovite zgornji 2., 3., 4. in 5. korak.
 7. V ukazni vrstici izberite Shrani, če želite shraniti obrazec, ali Objavi, če želite shraniti obrazec in omogočiti, da spremembe vidijo uporabniki.

Brisanje zavihkov v obrazcu

 1. Če želite ustvariti ali urediti obrazec, odprite oblikovalnik obrazcev. Več informacij: Ustvarjanje obrazca ali Urejanje obrazca

 2. V predogledu obrazca izberite zavihek, ki ga želite izbrisati iz obrazca.

 3. V ukazni vrstici izberite Izbriši.

 4. Če želite izbrisati več zavihkov, ponovite zgornji 2. in 3. korak.

 5. V ukazni vrstici izberite Shrani, če želite shraniti obrazec, ali Objavi, če želite shraniti obrazec in omogočiti, da spremembe vidijo uporabniki.

  Opomba

  • Zavihke lahko izbrišete le pri glavnih obrazcih. Več informacij: Vrste obrazcev
  • Če pomotoma izbrišete zavihek, v ukazni vrstici izberite Razveljavi, da povrnete obrazec v prejšnje stanje.
  • Ne morete izbrisati zavihka, ki vsebuje razdelke z zahtevanimi ali zaklenjenimi stolpci.
  • Ne morete izbrisati zavihka, ki ima zaklenjene razdelke.
  • Obrazec mora imeti vsaj en zavihek. Zavihka ne morete izbrisati, če je edini, ki preostaja v obrazcu.

Glejte tudi

Pregled oblikovalnika obrazcev, ki temelji na modelu
Ustvarjanje, urejanje ali konfiguriranje obrazcev z oblikovalnikom obrazcev
Dodajanje, konfiguriranje, premikanje ali brisanje stolpcev v obrazcu
Dodajanje, konfiguriranje, premikanje ali brisanje komponent v obrazcu
Dodajanje, konfiguriranje, premikanje ali brisanje razdelkov v obrazcu
Konfiguracija lastnosti glave v oblikovalniku obrazcev
Dodajanje in konfiguriranje komponente podmreže v obrazcu
Dodajanje in konfiguriranje komponente hitrega vpogleda v obrazcu
Konfiguracija komponente iskanja v obrazcu
Uporaba drevesnega pogleda v oblikovalniku obrazcev
Ustvarjanje in urejanje stolpcev

Opomba

Ali nam lahko poveste, kateri je vaš prednostni jezik za dokumentacijo? Izpolnite kratko anketo. (upoštevajte, da je v angleščini)

Z anketo boste porabili približno sedem minut. Ne zbiramo nobenih osebnih podatkov (izjava o zasebnosti).