Najčešća pitanja o životnom ciklusu - Opšta

Prvobitno objavljeno: 18. jul 2016.

                              Idite ovde da biste potražili životni ciklus vašeg proizvoda.

Kako glase Microsoft smernice za životni ciklus?

Microsoft obezbeđuje vodeće smernice za životni ciklus - u vidu dužine i pružanja usluga koje klijentima obezbeđuju dosledne, transparentne i predvidljive smernice za podršku i pružanje usluge softvera. Izaberite neku od sledećih veza da biste pregledali detalje o smernicama.

Fiksne smernice životnog ciklusa - proizvodi sa definisanim datumima isteka podrške u trenutku izdavanja.

Moderne smernice životnog ciklusa - proizvodi sa stalnom podrškom i pružanjem usluge.

Da biste pogledali sveobuhvatnu listu životnih ciklusa Microsoft proizvoda, uključujući opcije migracije, posetite stranicu za pretraživanje Microsoft proizvoda po životnom ciklusu.

Za informacije o servisnim paketima pogledajte Fiksne smernice životnog ciklusa. Da biste videli listu uobičajenih pitanja i odgovora o našim smernicama i programu Extended Security Update (ESU), molimo vas da posetite sledeće resurse:

Da li se ove smernice primenjuju globalno?

Microsoft smernice za životni ciklus su smernice koje se primenjuju širom sveta. Međutim, Microsoft shvata da se lokalni zakoni, tržišni uslovi i zahtevi za podršku razlikuju u svetu i po industrijskim sektorima.

Zašto su definisane smernice za životni ciklus?

Korisnici su tražili da Microsoft bude dosledan i predvidljiv. Smernice za životni ciklus uspostavljaju jasne i predvidljive smernice za podršku i servisne vremenske linije. Smernice pomažu klijentima i partnerima da upravljaju svojim zahtevima za podršku. Smernice takođe omogućavaju planiranje proizvoda kao i planiranje informacionih tehnologija u organizacijama na osnovu saznanja o vremenskim okvirima podrške za Microsoft proizvode.

Kako su razvijene smernice za životni ciklus?

Microsoft blisko sarađuje sa timovima za Microsoft proizvode, klijentima, partnerima, vodećim analitičarima i istraživačkim firmama kako bi se utvrdile jasne i dosledne smernice.

Ako imam više Microsoft proizvoda, da li svi oni dele iste vremenske okvire životnog ciklusa?

Svaki proizvod ima vremensku osu životnog ciklusa koju definiše njegova smernica životnog ciklusa i koja je usaglašena sa porodicom proizvoda za nove i buduće verzije. Međutim, starije verzije Microsoft proizvoda mogu imati različite vremenske okvire životnog ciklusa. Zbog toga je važno da utvrdite datume podrške za svoj proizvod. Da biste pronašli vremenske okvire podrške za svoj proizvod, posetite pretragu Microsoft proizvoda po životnom ciklusu. Proizvodi koji su regulisani modernim smernicama neće imati objavljeni datum povlačenja do najave povlačenja.

Koji proizvodi su pokriveni smernicama za životni ciklus i kada one stupaju na snagu?

Microsoft smernice za životni ciklus se odnose na komercijalne i neke potrošačke proizvode i usluge, isključujući Xbox igre.

15. oktobra 2002. na snagu su stupile smernice softvera za operativne sisteme Business, Developer, i Desktop.

Microsoft je u januaru 2011. uspostavio smernice za životni ciklus usluga na mreži.

U avgustu 2016. Microsoft je utemeljio moderne smernice životnog ciklusa, koje su obuhvatile i smernice usluga na mreži.

U martu 2017. Microsoft je kategorizovao smernice životnog ciklusa za svoje proizvode i usluge kao fiksne ili moderne. Fiksne smernice su obuhvatile smernice za operativne sisteme za Business, Developer i Desktop računare.

Koje su smernice životnog ciklusa za programske dodatke?

Dodaci su podržani zajedno sa proizvodom sa kojim rade. Međutim, podrška može da se obustavi uz pružanje obaveštenja najmanje 12 meseci unapred.

Kako glase smernice za životni ciklus za alatke?

Alatke su podržane zajedno sa proizvodom sa kojim rade. Međutim, podrška može da se obustavi uz pružanje obaveštenja najmanje 12 meseci unapred.

Koje su smernice životnog ciklusa za proizvode ili kompanije koje Microsoft preuzima?

Vremenski rokovi podrške i servisiranja razlikovaće se u zavisnosti od uslova preuzimanja i mogu se pronaći u objavljenim uputstvima za servisiranje. Za ove liste, datum početka životnog ciklusa je datum preuzimanja. Proizvodi objavljeni pre datuma preuzimanja možda neće biti pokriveni u okviru smernica životnog ciklusa i možda neće biti podržani. U ovim slučajevima, podrška podleže uslovima preuzimanja. Microsoft smernice životnog ciklusa se obično primenjuju na nova izdanja softvera koja su izdata u okviru Microsoft brenda, nakon preuzimanja.