Dokumentation om Azure AD Domain Services

Lär dig hur du använder Azure Active Directory Domain Services för att tillhandahålla Kerberos- eller NTLM-autentisering till program eller ansluta virtuella Azure-datorer till en hanterad domän.