dokumentation om Microsoft Entra roller

Microsoft Entra rollbaserad åtkomstkontroll hanterar åtkomsten till Microsoft Entra resurser. Skapa anpassade roller, tilldela roller som använder administrativa enheter för att begränsa kontrollens omfång, tilldela programåtkomst till grupper eller användare, hantera berättigande med Privileged Identity Management (PIM) eller delegera behörigheter för att distribuera identitetshanteringsuppgifter.