Göra resurserna säkrare med Azure Advisor

Azure Advisor ger dig en konsekvent, samlad vy över rekommendationer för alla dina Azure-resurser. Den integreras med Microsoft Defender för molnet för att ge dig säkerhetsrekommendationer. Du kan få säkerhetsrekommendationer från fliken Säkerhet på Advisor-instrumentpanelen.

Defender for Cloud hjälper dig att förhindra, identifiera och reagera på hot med ökad insyn i och kontroll över säkerheten för dina Azure-resurser. Den analyserar regelbundet säkerhetstillståndet för dina Azure-resurser. När Defender för molnet identifierar potentiella säkerhetsproblem skapar det rekommendationer. Rekommendationerna vägleder dig genom processen att konfigurera de kontroller du behöver.

Mer information om säkerhetsrekommendationer finns i Granska dina säkerhetsrekommendationer i Microsoft Defender för molnet.

Så här får du åtkomst till säkerhetsrekommendationer i Azure Advisor

  1. Logga in på Azure Portal och öppna sedan Advisor.

  2. På Advisor-instrumentpanelen klickar du på fliken Säkerhet .

Nästa steg

Mer information om Advisor-rekommendationer finns i: