Dokumentation om Azure Application Gateway

Lär dig hur du skapar programgatewayer. Den här dokumentationen hjälper dig att planera, distribuera och hantera webbtrafik till dina Azure-resurser.

Stöd för höga trafikvolymer

Koncept

Distribuera en Application Gateway

Snabbstart

Granska Application Gateway arkitektur

Arkitektur