Azure Functions-dokumentation

Azure Functions är en molntjänst som är tillgänglig på begäran och som tillhandahåller all kontinuerlig uppdaterad infrastruktur och alla resurser som behövs för att köra dina program. Du fokuserar på den kod som är viktigast för dig, på det mest produktiva språket för dig, och Functions hanterar resten. Functions tillhandahåller serverlös beräkning för Azure. Du kan använda Functions för att skapa webb-API:er, svara på databasändringar, bearbeta IoT-strömmar, hantera meddelandeköer med mera.