Dokumentation om Azure Cognitive Services

Lär dig hur du använder färdiga AI-tjänster för att skapa intelligenta appar, webbplatser och robotar. Utveckla programvara som kan se, höra, tala och tolka användarens behov.

Containrar för Cognitive Services

Med stöd för containrar i Azure Cognitive Services kan utvecklare använda samma omfattande API:er som är tillgängliga i Azure. Det ger dem även flexibilitet att bestämma var de tjänster som levereras med Docker-containrar ska distribueras och lagras.