Exempel för Azure Cosmos DB för NoSQL SDK för .NET

GÄLLER FÖR: NoSQL

GitHub-lagringsplatsen cosmos-db-nosql-dotnet-samples innehåller flera exempelprojekt. Dessa projekt illustrerar hur du utför vanliga åtgärder på Azure Cosmos DB för NoSQL-resurser.

Förutsättningar

Exempel

Exempelprojekten är fristående och är utformade för att köras individuellt utan beroenden mellan projekt.

Client

Uppgift API-referens
Skapa en klient med slutpunkt och nyckel CosmosClient(string, string)
Skapa en klient med anslutningssträng CosmosClient(string)
Skapa en klient med DefaultAzureCredential CosmosClient(string, TokenCredential)
Skapa en klient med anpassad TokenCredential CosmosClient(string, TokenCredential)

Databaser

Uppgift API-referens
Skapa en databas CosmosClient.CreateDatabaseIfNotExistsAsync

Containers

Uppgift API-referens
Skapa en container Database.CreateContainerIfNotExistsAsync

Poster

Uppgift API-referens
Skapa ett objekt Container.CreateItemAsync<>
Punktläsning av ett objekt Container.ReadItemAsync<>
Köra frågor mot flera objekt Container.GetItemQueryIterator<>

Nästa steg

Fördjupa dig i SDK:n för att importera mer data, köra komplexa frågor och hantera dina Azure Cosmos DB för NoSQL-resurser.