Dokumentation om Azure Event Hubs

Läs om hur du använder Event Hubs för att samla in och hantera miljontals händelser per sekund från anslutna enheter och appar.

Skapa ett dedikerat kluster

Översikt

Snabbstart