Dokumentation om brandvägg för webbaserade program

Brandväggen för webbaserade program (WAF) tillhandahåller ett centraliserat skydd för dina webbprogram mot vanliga sårbarheter och hot. Du kan distribuera WAF på Azure Application Gateway eller WAF på Azure Front Door Service.

Konfigurera WAF på Front Door

Instruktioner

Läs mer om Azure Web Application Firewall-arkitektur

Arkitektur

Läs mer om Nätverkssäkerhet i Azure

Översikt