Dela via


Om avdelningar, jobb och befattningar

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Avdelningar, jobb och befattningar är organisatoriska element som upprätthålls inom personalfrågor. Det här avsnittet innehåller information om hur dessa element.

I följande exempel refereras flera gånger i det här avsnittet.

Exempel

Avdelning

Plats

Jobb

Försäljning

Försäljningschef (öst)

Försäljningschef

Försäljningschef (Väst)

Försäljningschef

Försäljningschef (Central)

Försäljningschef

Redovisning

Redovisningsansvarig

Redovisningschef

Revisor A

Redovisare

Personal

HR manager (öst)

HR manager

HR manager (Väst)

HR manager

HR manager (Central)

HR manager

Avdelningar

En avdelning är en operativ enhet som representerar en kategori eller ett funktionsområde i en organisation som är ansvarig för ett visst område i organisationen, till exempel försäljning eller redovisning. Mer information om operativa enheter Se Om organisationer och organisationshierarkier.

En avdelning används för att rapportera om funktionsområden och kan ha ansvar för vinst och förlust. En avdelning kan också innehålla en grupp av kostnadsställen. Försäljning, redovisning och mänskliga resurser är några exempel på avdelningar i organisationen.

Jobb och befattningar

Ett jobb är en samling uppgifter och ansvar som krävs av en person som utför ett jobb. En position är en enstaka förekomst av ett jobb. Områden av ansvar, arbetsuppgifter, arbetsuppgifter, färdigheter,, utbildningsinformation och certifikat som krävs för ett jobb krävs också för positioner som är associerade med jobbet.

Hh242239.collapse_all(sv-se,AX.60).gifJobbuppgifter

Du kan skapa arbetsuppgifter som beskriver de grundläggande aktiviteter som måste utföra en anställd i en position för jobbet. Jobbet samma aktivitet som du kan lägga till flera jobb och befattningar för de jobb som ärver dessa arbetsuppgifter. Exempel på arbetsuppgifter finns i följande tabell.

Jobb

Jobbuppgift

Försäljningschef

 • Granskning av perf – granska prestanda för varje säljare jobb.

 • ABS granska – Godkänn eller avvisa varje säljare frånvaro ansökningar eller registreringar.

Redovisare

FIN rapport – presentera veckovis finansiella rapporter till ekonomichef.

Hh242239.collapse_all(sv-se,AX.60).gifJobbfunktioner

Jobbfunktioner liknar arbetsuppgifter. En jobbfunktion beskriver en eller flera aktiviteter, arbetsuppgifter och ansvarsområden som tilldelats ett jobb. Jobbfunktioner kan tilldelas till jobb och för att konfigurera och implementera regler om stödberättigande för planer. Mer information finns i Nyckeluppgifter: Kompensationsplaner. Exempel på funktioner finns i följande tabell.

Jobb

Jobbfunktion

Försäljningschef

MNG personer – hantera personer som rapporterar till dig.

Redovisare

FIN granska – underhålla ekonomiska data för en uppsättning konton.

Hh242239.collapse_all(sv-se,AX.60).gifJobbtyper

Använda jobbtyper för att klassificera liknande jobb i kategorier. Jobbtyper precis som jobbfunktioner kan tilldelas till jobb och för att konfigurera och implementera regler om stödberättigande för planer. Mer information finns i Nyckeluppgifter: Kompensationsplaner. Några exempel på jobbtyper ingår i följande lista:

 • Heltid

 • Deltid

 • Lön

 • Timlön

Hh242239.collapse_all(sv-se,AX.60).gifAnsvarsområden

Använd ansvarsområden för att ange den arbetsroller, processer och produkter som en anställd i en position för att ansvara för. Ett exempel på ett ansvarsområde för ett jobb med rubriken "Revisorn" kanske "Finansiell rapportering för produkt A".

Befattningar

Positionerna är ett viktigt element på lägre nivå i en organisationshierarki. En position är en enstaka förekomst av ett jobb. Till exempel är position, "Sales manager (öst)" en av positioner som är associerade med jobbet "Sales manager". Positioner som finns i en avdelning och tilldelas arbetstagare.

Hh242239.collapse_all(sv-se,AX.60).gifPosition för att skapa och underhåll

Om din organisation kräver en formell process att skapa positioner och ändra positioner, du kan aktivera den Personnel actions configuration key (HcmPersonnelActions). Om denna nyckel är markerad är följande alternativ tillgängliga:

 • Du kan visa en ändringshistorik relaterad position system i en lätt att nå sidan.

 • Du kan skapa orsakskoder som användarna kan välja när de skapar eller ändrar positioner.

 • Du kan skapa åtgärdstyper personal och tilldela en nummerserie för personal åtgärder.

 • Du kan ställa in arbetsflöde så som placera tillägg och ändringar kan godkännas.

Hh242239.collapse_all(sv-se,AX.60).gifBefattningstidslängd

Varje position har en tidslängd position är effektivt. Denna tidslängd kallas varaktighet. Positioner i sommar kanske t ex Varaktighet 1 maj 2012 fram till den 31 augusti 2012.

Hh242239.collapse_all(sv-se,AX.60).gifArbetsprocesser tilldelningar

När du tilldelar en anställd till en plats, Fyll position. Du kan tilldela flera positioner arbetstagare, men endast en arbetsprocess kan tilldelas till en plats på samma gång. Mer information finns i Om arbetstagare.

Hh242239.collapse_all(sv-se,AX.60).gifRelationer till överordnad

Positionerna är viktiga element på lägre nivå i en organisationshierarki. I den Befattning form, kan du ange en position rapporterar till position. När du tilldelar en anställd till en plats till en annan plats kan du skapa ett ansvarsförhållande mellan arbetstagare som har tilldelats två positioner. Placera till exempel rapporter "Revisor A" Placera "Accounting Supervisor". Kim Akers tilldelats placera "Accounting Supervisor" och Sanjay Patel tilldelats placera "Revisor A". Detta innebär att Sanjay Patel rapporterar till Kim Akers.

Om organisationen använder en matris-hierarki eller en annan egen hierarki, du ställer in position hierarkiska typer och Lägg sedan till ansvarsförhållanden positioner för varje hierarki som du ställer in. Lori Penor är en chef på Adventure Works och har tilldelats befattningen "Chef". Lori hanterar utvecklingen av en produkt som används för att rensa widgetar. Lori kräver en revisor ska hjälpa henne med ekonomin för att utveckla produkten. Hon har därför rekryteras Sanjay Patel att sin revisor. Sanjay rapporterar direkt till Kim Akers, men fungerar även med Lori Penor på hans arbete som rör ekonomi för att utveckla widgeten rengöringskassett.

Föregående exempel skulle du utföra följande uppgifter för att upprätta en arbetsförbindelse mellan Sanjay Patel och Lori Penor:

 1. Skapa en egen placering hierarkin kallas "Widget" Om du vill skapa en hierarki som innehåller befattningar som ansvarar för att arbeta med widgeten renare produkten.

 2. Tilldela chef position till den positionen revisor en position rapporterar till i hierarkin för widgeten.

Använd hierarkin position om du vill visa rapporteringsstruktur av positioner. Om du har flera hierarkier i position visa du hierarkin för varje hierarki i hierarkin position. Dessutom kan du söka en position för position-ID eller av namnet på den arbetstagare som har tilldelats position. Hierarkin position är en organisationshierarki. Mer information om organisationshierarki, se Om organisationer och organisationshierarkier.

Hh242239.collapse_all(sv-se,AX.60).gifLön

Om din organisation använder modulen lön, ange lön-relaterad information för varje position.

Anteckning

Den här kontrollen är endast tillgängligt om lön för Microsoft Dynamics AX 2012 är installerat.

Hh242239.collapse_all(sv-se,AX.60).gifFackförening

Ange information om unionens arbete och juridisk person som innehar kontrakt för befattningen.

Anteckning

Den här kontrollen är endast tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat.

Hh242239.collapse_all(sv-se,AX.60).gifEkonomiska dimensioner

Ange ekonomiska dimensioner och budgetering för prognostisering av budgeten.

Anteckning

Den här kontrollen är endast tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat.

Hh242239.collapse_all(sv-se,AX.60).gifPoster för giltighetsdatum

Du kan ange framtida ändringar i posten för vissa poster. Följande information är ett effektivt datum.

Poster

Information om gällande

Jobb

 • Detaljerad jobbinformation

 • Information om klassificering

 • Information om ersättning

Befattningar

 • Detaljerad information om placering

 • Arbetsprocesser tilldelningar

 • Befattningstidslängder

 • Befattningshierarkier

Du kan ändra de uppgifter som anges i föregående tabell för en plats eller ett jobb och ange ett datum när ändringar i position eller jobbet bör gälla. Till exempel en position kan endast tilldelas en anställd men Sanjay Patel, som tilldelats position revisor-lämnar en, två veckor. Joe Healy ersätter Sanjay Patel när han lämnar. Även om Sanjay tilldelas fortfarande sin position, kan du tilldela Joe Healy samma position så att tilldelningen är effektiv endast efter Sanjays sista dag. Mer information om poster för giltighetsdatum, se Underhåll poster.

Se även

Nyckeluppgifter: Avdelningar

Nyckeluppgifter: Jobb

Nyckeluppgifter: Nya medarbetares befattningar

Operativa enheter (formulär)

Jobb (formulär)

Befattningar (formulär)

Placera hierarkiska typer (formulär)