Ställa in och konfigurera Microsoft Cloud for Sustainability

Microsoft Cloud for Sustainability innehåller lösningar som bygger på funktionerna i Microsoft Sustainability Manager, Common Data Model, Microsoft 365, Azure, Surface, Windows 11, Teams och Microsoft Power Platform. För att kunna konfigurera och konfigurera lösningarna måste du använda Microsoft Cloud lösningscenter. Lösningscenter är en central plats där du kan distribuera och konfigurera lösningar från Microsoft. Dessa lösningar omfattar lösningar som är tillgängliga som en del av Microsoft Cloud for Sustainability.

Viktigt!

Det kan ta upp till tre timmar innan Microsoft Sustainability Manager kan distribueras i din klientorganisation efter att du har skaffat en licens.

Använda lösningscentret för Microsoft Cloud för inställning

Följ dessa steg för att använda lösningscenter för att distribuera lösningar.

 1. Logga in på lösningscenter. Du ser vilka funktioner som är tillgängliga för dig som en del av Microsoft Cloud for Sustainability.

 2. Välj vilka funktioner du vill använda och välj sedan de lösningar du vill distribuera. Du kommer till en sida där du kan hämta och konfigurera lösningen, eller så guidar lösningscenter dig genom distributionsprocessen.

  I lösningscenter kan du lägga till eller konfigurera följande lösningar som ingår i Microsoft Cloud for Sustainability. Mer information om hur du distribuerar lösningar i lösningscenter finns i Distribuera lösningar med Microsoft Cloud lösningscenter.

  Lösning eller komponent Beroende Mer information
  Microsoft Sustainability Manager Microsoft Sustainability Manager licens Microsoft Sustainability Manager
  Cloud for Sustainability datamodell Power Apps-licens Microsoft Cloud for Sustainability datamodell – översikt
  Vattendatamodellen Cloud for Sustainability (förhandsversion) Power Apps-licens Vattendatamodellen Cloud for Sustainability (förhandsversion) – en översikt
  Avfallsdatamodell för Cloud for Sustainability (förhandsversion) Power Apps-licens Avfallsdatamodellen Cloud for Sustainability (förhandsversion) - en översikt
  Power BI Power BI-licens Power BI
  Instrumentpanel för miljöpåverkan Power BI-licens Instrumentpanel för miljöpåverkan
  Instrumentpanel för miljöpåverkan för Microsoft 365 Power BI-licens Instrumentpanel för miljöpåverkan för Microsoft 365
  Beräknare av emissionsbesparing för Microsoft Cloud Inga Beräknare av emissionsbesparing för Microsoft Cloud
  Migrerings- och moderniseringsprogram i Azure Inga Migrerings- och moderniseringsprogram i Azure
  Ytenheter Inga Ytenheter
  Microsoft auktoriserad renoverare program Inga Microsoft auktoriserad renoverare program
  Microsoft Teams Inga Microsoft Teams