Tilldela Microsoft 365 licenser till användare

Ta en titt på allt vårt småföretagsinnehåll om hjälpinlärning & för småföretag.

Du kan tilldela licenser till användare antingen på sidan Aktiva användare eller på sidan Licenser. Metoden du använder beror på om du vill tilldela produktlicenser till särskilda användare eller tilldela licenser för en särskild produkt till användare.

Obs!

 • Som administratör kan du inte tilldela eller ta bort licenser för en självbetjäningsprenumeration som köpts av en användare i din organisation. Du kan ta över en köp- eller utvärderingsprenumeration och sedan tilldela eller ta bort licenser.
 • För vissa prenumerationer kan du bara avbryta under en begränsad tidsperiod när du har köpt eller förnyat din prenumeration. Om avbrytningsperioden har passerat inaktiverar du återkommande fakturering för att avbryta prenumerationen i slutet av perioden.

Läs om hur du lägger till ett användare och tilldelar en licens samtidigt.

Tips

Om du behöver hjälp med stegen i det här avsnittet kan du överväga jobba med en Microsoft småföretagsspecialist. Med Business Assist får du och dina anställda tillgång dygnet runt till småföretagsspecialister när du utökar din verksamhet, från registrering till daglig användning.

Innan du börjar

Använd sidan licenser för att tilldela licenser till användare

På sidan Licenser kan du tilldela eller ta bort licenser för upp till 20 användare åt gången. Sidan visar de produkter du äger, antalet tillgängliga licenser för varje produkt och antalet tilldelade licenser av de totala tillgängliga licenserna.

På sidan Licenser visas totalt antal licenser för alla prenumerationer för samma produktnamn. Du kan till exempel ha en prenumeration för Microsoft 365 Business Premium som har fem licenser och en annan prenumeration som har åtta licenser för samma produkt. Sidan Licenser visar att du har totalt 13 licenser för Microsoft 365 Business Premium i alla dina prenumerationer. Det här talet skiljer sig från det du ser på sidan Dina produkter , som visar en rad för varje prenumeration du äger, även om de är för samma produkt.

 1. I administrationscentret går du till sidanFaktureringslicenser>.
 1. I administrationscentret går du till sidanFaktureringslicenser>.
 1. Välj en produkt.

 2. Välj Tilldela licenserpå sidan produktinformation.

 3. I fönstret Tilldela licenser till användare börjar du skriva ett namn och väljer sedan namnet från resultatet för att lägga till det i listan. Du kan lägga till upp till 20 användare åt gången.

 4. Välj Aktivera eller inaktivera appar och tjänster för att tilldela eller ta bort åtkomst till särskilda objekt.

 5. När du är klar väljer du Tilldela och stänger sedan det högra fönstret.

Om det finns en konflikt visas ett meddelande om vad problemet är och hur du åtgärdar det. Om du till exempel valt licenser där det finns tjänster som är i konflikt, står det i meddelandet att du ska granska de tjänster som ingår i varje licens och försöka igen.

Ändra de appar och tjänster som en användare har åtkomst till:

 1. I administrationscentret går du till sidanFaktureringslicenser>.
 1. I administrationscentret går du till sidanFaktureringslicenser>.
 1. På sidan Licenser väljer du raden för en enskild användare.

 2. I det högra fönstret markerar eller avmarkerar du de appar och tjänster som du vill ge åtkomst till eller ta bort åtkomst för.

 3. När du är klar väljer du Spara och sedan Stäng.

Använd sidan Aktiva användare för att tilldela licenser

När du använder sidan Aktiva användare för att tilldela licenser tilldelar du användarlicenser till produkter.

Tilldela licenser till flera användare

 1. I administrationscentret går du till sidan Användare>aktiva användare .
 1. I administrationscentret går du till sidan Användare>aktiva användare .
 1. Markera cirklarna bredvid namnen på de användare som du vill tilldela licenser till.

 2. Längst upp väljer du Hantera produktlicenser.

 3. I fönstret Hantera produktlicenser väljer du Tilldela mer: Behåll befintliga licenser och tilldela fler>Nästa.

 4. Under Licenser väljer du rutan för de licenser som du vill att de valda användarna ska ha.
  Som standard tilldelas alla tjänster, som är associerade till de licenserna, automatiskt till användarna. Du kan begränsa vilka tjänster som är tillgängliga för användarna. Avmarkera rutorna för de tjänster som du inte vill att användarna ska ha.

 5. Längst ned i fönstret väljer du Spara ändringar.
  Du kan behöva köpa fler licenser om du inte har tillräckligt med licenser för alla.

Obs!

Om du vill tilldela licenser för ett stort antal användare använder du Tilldela licenser till användare efter gruppmedlemskap i Azure Active Directory.

Tilldela licenser till en användare

 1. I administrationscentret går du till sidan Användare>aktiva användare .
 1. I administrationscentret går du till sidan Användare>aktiva användare .
 1. Markerar raden för den användare som du vill tilldela en licens till.

 2. I det högra fönstret väljer du Licenser och appar.

 3. Expandera avsnittet Licenser, markera kryssrutorna för de licenser som du vill tilldela och välj sedan Spara ändringar.

Tilldela en licens till en gästanvändare

Du kan bjuda in gästanvändare att samarbeta med din organisation i Azure Active Directory administrationscenter. För information om gästanvändaren, se Vad är gästanvändaråtkomst i Azure Active Directory B2B?. Om du inte har någon gästanvändare se Snabb start: lägga till gästanvändare i katalogen i Azure-portalen.

Viktigt

Du måste vara en global administratör för att utföra de här stegen.

 1. Gå till Administratörscenter för Azure Active Directory.

 2. Välj Användare i navigeringsfönstret.

 3. Användare | Alla användare (Förhandsgranskning) sidan väljer du Lägg till filter.

 4. I Välj ett fält väljer du Användartypoch sedan Verkställ.

 5. I nästa meny väljer du Gäst.

 6. Välj den användare som behöver en licens i resultatlistan.

 7. Under Hanteraväljer du Licenser.

 8. Välj Uppgifter.

 9. På sidan Uppdatera licenstilldelningar väljer du den produkt som du vill tilldela en licens för.

 10. Gå till höger och avmarkera kryssrutorna för de tjänster som du inte vill att gäst användaren ska ha tillgång till.

 11. Välj Spara.

Nästa steg

Om användarna ännu inte har installerat Microsoft 365-apparna kan du dela snabbstartsguiden för anställda med användarna för att konfigurera saker, till exempel Ladda ned och installera eller installera om Microsoft 365 eller Office 2021 på en PC eller Mac och Konfigurera Microsoft 365-appar och e-post på en mobil enhet.

Förstå prenumerationer och licenser (artikel)
Ta bort tilldelning av licenser från användare (artikel)
Köpa eller ta bort licenser för prenumerationen (artikel)