Center of Excellence-paket för Microsoft Power Platform

Ett Center of Excellence (CoE) i en organisation driver innovation och förbättringar, och sammanför likasinnade personer med liknande verksamhetsmål att dela kunskap och framgång, samtidigt som det tillhandahåller standarder, konsekvens och styrning inom organisationen.

CoE-startpaketet för Microsoft Power Platform är en samling komponenter och verktyg som har utformats för att hjälpa dig att komma igång med utveckling av en strategi för att implementera och stödja Microsoft Power Platform, med fokus på Power Apps, Power Automate och Power Virtual Agents.

Ikonen Översikt

Översikt
Ange mål och förväntade resultat för ditt CoE

Administratörsikon

Administratör
Få insikter i din Microsoft Power Platform-implementering

Ikonen Reglera

Reglera
Upprätta processer för granskning och efterlevnad

Ikonen Främja

Främja
Påskynda din implementering genom att frodas tillsammans med en utvecklarcommunity

Titta på en snabböversikt över CoE-startpaketet.

Microsoft Power Platform administratörsguide
Hantering av programlivscykel (ALM) med Microsoft Power Platform
Power BI-dokumentation.
Power Apps-dokumentation.
Power Automate-dokumentation.
Power Virtual Agents-dokumentation.