Skapa en grundläggande molnbaserad tjänst med PostgreSQL och Node.js

Medel
Administrator
Developer
Solution Architect
Student
Azure
Azure Database for PostgreSQL

Skapa en grundläggande tjänst som består av en Express.js-baserad webbtjänst med Microsoft Azure Database for PostgreSQL som tillhandahåller dess beständiga datalager och hanteras av en frontend Next.js-hanteringswebbapp.

Utbildningsmål

I den här modulen gör du följande:

  • Lär dig begreppet tjänst i kontexten för molnbaserade program
  • Konfigurera en grundläggande tjänst
  • Utöka tjänstearkitekturen
  • Implementera Azure Database for PostgreSQL
  • Anslut Node.js Express till Azure Database for PostgreSQL
  • Konfigurera en Next.js-hanteringswebbapp

Förutsättningar

  • Grundläggande förståelse för molnbaserad databehandling
  • Grundläggande kunskaper om Azure
  • Grundläggande kunskaper om programmeringsbegrepp