Utföra analyser i Power BI

Medel
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

Du får lära dig hur du använder Power BI för att utföra dataanalysfunktioner, hur du identifierar avvikande värden i dina data, hur du grupperar data tillsammans och hur du hämtar data för analys. Du får också lära dig hur du utför tidsserieanalyser. Slutligen arbetar du med avancerade analysfunktioner i Power BI, till exempel Snabbinsikter, Alla insikter och funktionen Analysera.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Utforska statistisk sammanfattning.
  • Identifiera avvikande värden med visuella Power BI-objekt.
  • Gruppera och kvantisera data för analys.
  • Tillämpa klustertekniker.
  • Utföra analys av tidsserier.
  • Använda funktionen Analysera.
  • Använda anpassade visuella objekt för avancerad analys.
  • Granska Snabbinsikter.
  • Tillämpa AI-insikter.

Förutsättningar

Inget