Använda Windows-enhetsportalen

Funktion HoloLens första generationen HoloLens 2
Windows enhetsportalen ✔️ ✔️

Med Windows Enhetsportal för HoloLens kan du konfigurera och fjärrhantera enheten via Wi-Fi eller USB. Enhetsportalen är en webbserver på din HoloLens som du kan ansluta till från en webbläsare på datorn. Enhetsportalen innehåller många verktyg som hjälper dig att hantera dina HoloLens och felsöka och optimera dina appar.

Den här dokumentationen handlar specifikt om Windows enhetsportalen för HoloLens. Information om hur du använder Windows Enhetsportal för skrivbordet (inklusive för Windows Mixed Reality) finns i översikten över Windows-enhetsportalen

Anteckning

Enhetsportalen är ett utvecklarverktyg och ska inte användas i program som distribueras till din organisation.

Konfigurera HoloLens att använda Windows-enhetsportalen

 1. Starta HoloLens och sätt på enheten.
 2. Använd Start-gesten för HoloLens2 eller Bloom på HoloLens (första generationen) för att starta huvudmenyn.
 3. Titta på Inställningar-panelen och gör en lufttryckningsgest på HoloLens (första generationen). Du kan också välja den på HoloLens 2 genom att trycka på den eller använda en handstråle.
 4. Välj menyalternativet Uppdatera .
 5. Välj menyalternativet För utvecklare .
 6. Aktivera utvecklarläge.

Viktigt

Om du är i flera användare och inte en administratör kan möjligheten att gå in i utvecklarläge vara nedtonad. Kontrollera att du är administratör på enheten.

 1. Rulla nedåt och aktivera enhetsportalen.
 2. Om du konfigurerar Windows enhetsportalen så att du kan distribuera appar till den här HoloLens via USB eller Wi-Fi väljer du Par för att generera en PIN-kod för parkoppling. Lämna Inställningar-appen i popup-fönstret PIN-kod tills du anger PIN-koden i Visual Studio under din första distribution.

Enabling developer mode in the Settings app for Windows Holographic

Ansluta via Wi-Fi

 1. Anslut din HoloLens till Wi-Fi.
 2. Leta upp enhetens IP-adress genom att antingen:
 • Gå till Inställningar > Network & Internet > Wi-Fi > Avancerade alternativ.
 • Gå till Inställningar > Nätverksinternet & och välja Maskinvaruegenskaper.
 • Med röstkommandot "Vad är min IP-adress?".

HoloLens 2 settings

 1. Gå till https://< från en webbläsare på datorn YOUR_HOLOLENS_IP_ADDRESS>
  • Webbläsaren visar följande meddelande: "Det är problem med den här webbplatsens säkerhetscertifikat" eftersom certifikatet som utfärdas till enhetsportalen är ett testcertifikat. Du kan ignorera det här certifikatfelet för tillfället och fortsätta.

Ansluta via USB

Viktigt

IpOverUsb rekommenderas inte längre enligt nya webbläsarstandarder eftersom det kräver användning av port 10080. Om du fortfarande vill använda IpOverUsb markerar du rutan USB-enhetsanslutning under Visual Studio installationen, som inte är markerad som standard. I stället rekommenderar vi att du ansluter med UsbNcm, som stöds som standard på HoloLens 2. Om du använder en HoloLens 1 rekommenderar vi att du ansluter till datorn med wi-fi.

 1. Om din HoloLens 2 körs Windows Holographic version 21H1 eller senare går du till "För utvecklare" i Inställningar-appen och kontrollerar att "Enhetsidentifiering" är aktiverat.
 2. Anslut din HoloLens 2 till datorn med en USB-C-kabel.
 3. Hitta din USBNcm-IP-adress. Det finns några sätt att göra detta:
 • I den Inställningar appen på enheten (Den här metoden fungerar endast för HoloLenses som kör Windows Holographic version 21H1 eller senare, med "Enhetsidentifiering" aktiverat.)

  1. Gå till appen Inställningar på enheten.
  2. Gå till "Uppdatera & säkerhet" > "För utvecklare". Det här är samma plats som du aktiverade enhetsportalen på.
  3. Kopiera ethernet-IP-adressen längst ned på sidan. Detta är din USBNcm IP. HoloLens 2 settings - UsbNcm IP
 • I enhetsportalen

  1. Öppna Enhetsportalen på enheten med din HoloLens WiFi-adress. Om du inte känner till din HoloLens WiFi-adress kan du använda röstkommandot "Vad är min IP-adress?"
  2. Gå till Systemnätverk >
  3. Längst till höger på sidan i panelen "IP-konfiguration" letar du upp avsnittet som börjar med "Beskrivning: UsbNcm-funktion".
  4. Din USBNcm-IP-adress är raden "IPv4-adress". Du kan kopiera adressen eller bara klicka på adressen – det är en hyperlänk som öppnar enhetsportalen igen med hjälp av USBNcm-IP-adressen.
 • I en kommandotolk

  1. I en kommandotolk navigerar du till mappen binSDK< version>\x86 där din Windows 10 SDK är installerad, till exempel C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.19041.0\x86.
  2. Skriv "winappdeploycmd devices" och tryck på Retur.
  3. I utdata letar du upp posten där kolumnen Modell/Namn är ditt HoloLens enhetsnamn, till exempel HOLOLENS-xxxxxx. UsbNcm IP-adressen är i början av den här raden och kommer att vara en automatisk privat IP-adress i form av 169.254.x.x. Kopiera den här adressen.
 1. Om du kopierade din USBNcm IP från en webbläsare på datorn gå till https:// följt av din UsbNcm IP.

Flytta filer via USB

Du kan flytta filer från datorn till din HoloLens utan ytterligare konfiguration.

 1. Anslut datorn till HoloLens med en USB-kabel
 2. Dra filerna till DATORN\[Your_HoloLens_Device_Name]\Interna Storage på skrivbordet
 3. Öppna Start-menyn och välj Alla appar > Utforskaren på din HoloLens

Anteckning

Du kan behöva välja Den här enheten till vänster på panelen för att navigera bort från "Nyligen använda" för att hitta dina filer.

Ansluta till en emulator

Du kan också använda enhetsportalen med emulatorn. Använd verktygsfältet för att ansluta till enhetsportalen. Välj den här ikonen: Open Device Portal iconÖppna enhetsportalen: Öppna Windows-enhetsportalen för HoloLens-operativsystemet i emulatorn.

Skapa ett användarnamn och lösenord

Set up access to Windows Device Portal
Konfigurera åtkomst till Windows-enhetsportalen

Första gången du ansluter till enhetsportalen på din HoloLens måste du skapa ett användarnamn och lösenord.

 1. I en webbläsare på datorn anger du IP-adressen för HoloLens. Sidan Konfigurationsåtkomst öppnas.
 2. Välj eller tryck på Begär PIN-kod och titta på HoloLens för att hämta den genererade PIN-koden.
 3. Ange PIN-koden i textrutan PIN-kod som visas på enheten .
 4. Ange det användarnamn som du ska använda för att ansluta till enhetsportalen. Det behöver inte vara ett Microsoft-kontonamn (MSA) eller ett domännamn.
 5. Ange ett lösenord och bekräfta det. Lösenordet måste vara minst sju tecken långt. Det behöver inte vara ett MSA- eller domänlösenord.
 6. Klicka på Par för att ansluta till Windows enhetsportalen på HoloLens.

Om du vill ändra det här användarnamnet eller lösenordet när som helst kan du upprepa den här processen genom att gå till enhetens säkerhetssida genom att gå till: https://< YOUR_HOLOLENS_IP_ADDRESS>/devicepair.htm.

Säkerhetscertifikat

Om du ser ett "certifikatfel" i webbläsaren kan du åtgärda det genom att skapa en förtroenderelation med enheten.

Varje HoloLens genererar ett självsignerat certifikat för sin SSL-anslutning. Som standard är det här certifikatet inte betrott av datorns webbläsare och du kan få ett "certifikatfel". Du kan ansluta säkert till enheten genom att ladda ned det här certifikatet från din HoloLens via USB eller ett Wi-Fi nätverk som du litar på och litar på det på datorn.

 1. Kontrollera att du är i ett säkert nätverk (USB eller ett Wi-Fi nätverk som du litar på).
 2. Ladda ned enhetens certifikat från sidan "Säkerhet" på enhetsportalen.
  • Gå till: https://< YOUR_HOLOLENS_IP_ADDRESS>/devicepair.htm
  • Öppna noden för Systeminställningar > .
  • Rulla ned till Enhetssäkerhet och välj knappen Ladda ned enhetens certifikat.
 3. Installera certifikatet i arkivet "Betrodda rotcertifikatutfärdare" på datorn.
  • På menyn Windows skriver du: Hantera datorcertifikat och startar appleten.
  • Expandera mappen Betrodd rotcertifikatutfärdare .
  • Välj mappen Certifikat .
  • På menyn Åtgärd väljer du: Alla aktiviteter > importerar...
  • Slutför guiden Importera certifikat med hjälp av certifikatfilen som du laddade ned från enhetsportalen.
 4. Starta om webbläsaren.

Anteckning

Det här certifikatet är endast betrott för enheten och användaren måste gå igenom processen igen om enheten flashas.

Separat inläsning av program

Installera ett certifikat

 1. I Windows enhetsportalen går du till sidan Apphanteraren
 2. I avsnittet Distribuera appar väljer du Installera certifikat
 3. Under Välj certifikatfil (.cer) som används för att signera ett appaket väljer du Välj fil och bläddrar till certifikatet som är associerat med det apppaket som du vill läsa in separat
 4. Välj Installera för att starta installationen

Screenshot of the Apps manager page open in the Windows Device Portal

Installera en app

Anteckning

För att en app ska kunna installeras via enhetsportalen måste den vara signerad av ett certifikat, det här certifikatet måste installeras på enheten innan du försöker installera appen. Instruktioner finns i föregående avsnitt .

 1. När du har skapat ett apppaket från Visual Studio kan du fjärrinstallera det på enheten från de genererade filerna:

Screenshot of the app package file contents

 1. I Windows enhetsportalen går du till sidan Apphanteraren
 2. I avsnittet Distribuera appar väljer du Lokal Storage
 3. Under Välj programpaketet väljer du Välj fil och bläddrar till det apppaket som du vill läsa in separat
 4. Markera respektive rutor om du vill installera valfria paket eller ramverkspaket tillsammans med appinstallationen och välj Nästa:

Screenshot of the Apps manager page open in the Windows Device Portal with Local Storage tab highlighted

 1. Välj Installera för att starta installationen

Screenshot of the Apss manager page open in the Windows Device Portal with installation successfully completed

När installationen är klar går du tillbaka till sidan Alla appar på HoloLens och startar det nyligen installerade programmet!

Enhetsportalsidor

Start

Windows Device Portal home page on Microsoft HoloLens
Windows startsidan för enhetsportalen på Microsoft HoloLens

[OBS] Inställningar som konfigurerats i enhetsportalen gäller för hela enheten och bevaras genom omstarter. Enhetsportalen är avsedd för utvecklare, inte i distribuerade program.

Enhetsportalsessionen startar på startsidan. Öppna andra sidor från navigeringsfältet till vänster på startsidan.

Verktygsfältet överst på sidan ger åtkomst till status och funktioner som används ofta.

 • Online: Anger om enheten är ansluten till Wi-Fi.
 • Avstängning: Stänger av enheten.
 • Starta om: Aktiverar enhetens cykler.
 • Säkerhet: Öppnar sidan Enhetssäkerhet.
 • Lågfrekvent: Anger enhetens temperatur.
 • A/C: Anger om enheten är ansluten och laddas.
 • Hjälp: Öppnar dokumentationssidan för REST-gränssnittet.

Startsidan visar följande information:

 • Enhetsstatus: övervakar enhetens hälsotillstånd och rapporterar kritiska fel.
 • Windows information: visar namnet på HoloLens och den installerade versionen av Windows.
 • Avsnittet Inställningar innehåller följande inställningar:
  • IPD: Anger interpupillary distance (IPD) – avståndet, i millimeter, mellan mitten av användarens elever när de tittar rakt fram. Inställningen utförs direkt. Standardvärdet beräknades automatiskt när du konfigurerade enheten.
  • Enhetsnamn: Tilldela ett namn till HoloLens. Starta enheten när du har ändrat det här värdet så att det börjar gälla. När du har klickat på Spara frågar en dialogruta om du vill starta om enheten omedelbart eller starta om senare.
  • Viloläge: Anger hur lång tid det tar att vänta innan enheten försätts i strömsparläge när den är ansluten och när den är batterikopplad.

3D-vy

3D View page in Windows Device Portal on Microsoft HoloLens
3D-visningssidan i Windows enhetsportalen på Microsoft HoloLens

Använd sidan 3D-vy för att se hur HoloLens tolkar omgivningen. Navigera i vyn med hjälp av musen:

 • Rotera: vänsterklicka + mus;
 • Panorera: högerklicka + musen;
 • Zooma: rulla musen.
 • Spårningsalternativ
  • Aktivera kontinuerlig visuell spårning genom att kontrollera Tvinga visuell spårning.
  • Paus stoppar spårning av visuella objekt.
 • Visningsalternativ: Ange alternativ i 3D-vyn:
  • Spårning: Anger om visuell spårning är aktivt.
  • Visa våning: Visar ett rutig golvplan.
  • Visa frustum: Visar vyn frustum.
  • Visa stabiliseringsplan: Visar det plan som HoloLens använder för att stabilisera rörelse.
  • Visa nät: Visar det rumsliga mappningsnät som representerar omgivningen.
  • Visa spatiala fästpunkter: Visar spatiala fästpunkter för den aktiva appen. Välj knappen Uppdatera för att hämta och uppdatera fästpunkterna.
  • Visa information: Visar handpositioner, rotering av huvud och enhetens ursprungsvektor när de ändras i realtid.
  • Helskärmsknapp: Visar 3D-vyn i helskärmsläge. Tryck på ESC för att avsluta helskärmsvyn.
 • Ytrekonstruktion: Välj eller tryck på Uppdatera för att visa det senaste spatiala mappningsnätet från enheten. Ett fullständigt pass kan ta lite tid att slutföra (upp till några sekunder). Nätet uppdateras inte automatiskt i 3D-vyn och du måste välja Uppdatera manuellt för att hämta det senaste nätet från enheten. Välj Spara för att spara det aktuella spatiala mappningsnätet som en obj-fil på datorn.
 • Rumsliga fästpunkter: Välj Uppdatera för att visa eller uppdatera spatiala fästpunkter för den aktiva appen.

Karthanteraren

Med Map Manager kan du dela kartor mellan enheter, som kan användas för att konfigurera delade upplevelser för Location-Based Entertainment-kunder. Med verktyget kan du importera och exportera systemkartor och fästpunkter.

För att komma åt Karthanteraren loggar du in på enhetsportalen och väljer Mixed Reality –> Karthanteraren:

Map manager page in Windows Device PortalMap Manager-sidan i Windows-enhetsportalen på Microsoft HoloLens

Exportera och importera kartor

Om du vill exportera kartor väljer du Exportera systemkartor&. Det kan ta en stund så var beredd på att vänta i 30–60 sekunder medan kartan exporteras. När det är klart laddas filen ned i webbläsaren.

Om du vill importera kartor och fästpunkter väljer du Upload en kartfil och Upload en fästpunktsfil respektive väljer en mappnings- eller fästpunktsfil som du redan har exporterat. Den uppladdade kartan eller fästpunktsfilen kan komma från andra HoloLens enheten.

Anteckning

På HoloLens går det också att importera och exportera databasen för spatial mappning. Detta fungerar dock inte på icke-HoloLens enheter.

Mixed Reality Capture

Mixed Reality Capture page in Windows Device Portal on Microsoft HoloLens
Mixed Reality capture-sidan i Windows-enhetsportalen på Microsoft HoloLens

Viktigt

Enhetsportalen är avsedd för utvecklare, inte i distribuerade program. Inställningar som konfigurerats i enhetsportalen gäller för hela enheten och bevaras genom omstarter. Alla inställningar som ändras i enhetsportalen gäller för avbildningar och appar med mixad verklighet.

Använd sidan Mixed Reality Capture för att spara medieströmmar från HoloLens.

 • Avbilda Inställningar: Kontrollera medieströmmarna som samlas in genom att kontrollera följande inställningar:
  • Hologram: Samlar in det holografiska innehållet i videoströmmen. Hologram återges i mono, inte stereo.
  • PV-kamera: Fångar videoströmmen från foto-/videokameran.
  • Mikrofonljud: Samlar in ljud från mikrofonmatrisen.
  • Appljud: Samlar in ljud från den app som körs.
  • Rendera från kamera: Justerar bilden så att den kommer från foto-/videokamerans perspektiv, om den stöds av appen som körs (endast HoloLens 2).
  • Liveförhandsgranskningskvalitet: Välj skärmupplösning, bildfrekvens och strömningshastighet för liveförhandsgranskningen.
 • Ljud Inställningar (endast HoloLens 2):
  • Ljudmediekategori: Välj den kategori som används när mikrofonen bearbetas. Standardinställningen inkluderar en del av miljön, medan Communications tillämpar bakgrundsbrusreducering.
  • App Audio Gain: Den vinst som tillämpas på appljudets volym.
  • Mic Audio Gain: Den vinst som tillämpas på mic ljud volym.
 • Inställningar (HoloLens 2, version 2004 eller senare):
  • Inspelningsprofil: Välj den profil som används när du tar foton och videor. Profilen avgör vilka upplösningar och bildfrekvenser som är tillgängliga.
  • Fotoupplösning: Upplösningen som fotot kommer att tas med.
  • Videoupplösning och bildfrekvens: Den upplösning och bildfrekvens som videon tas med.
  • Buffert för videostabilisering: Buffertstorleken som används när du tar en video. Ju högre värde, desto bättre kan det kompensera för snabba rörelser.
 • Välj eller tryck på knappen Live preview (Live-förhandsgranskning ) för att visa avbildningsströmmen. Stoppa liveförhandsvisning stoppar avbildningsströmmen.
 • Välj eller tryck på Spela in för att börja spela in mixed reality-strömmen med de angivna inställningarna. Stoppa inspelningen avslutar inspelningen och sparar den.
 • Välj eller tryck på Ta foto för att ta en stillbild från inspelningsströmmen.
 • Välj eller tryck på Återställ standard Inställningar för att återställa standardinställningarna för inställningar för ljud, foto och video.
 • Videor och foton: Visar en lista över video- och fotoinspelningar som tagits på enheten.

Alla inställningar på den här sidan gäller för avbildningar som görs med hjälp av Windows enhetsportalen. Vissa gäller även för System MRC, inklusive Start-menyn, maskinvaruknappar, globala röstkommandon, Miracast och anpassade MRC-inspelare.

Inställning Gäller system-MRC Gäller för anpassade MRC-inspelare
Hologram Inga Inga
PV-kamera Inga Inga
Mikrofonljud Inga Inga
Appljud Inga Inga
Rendera från kamera Yes Ja (kan åsidosättas)
Live-förhandsgranskningskvalitet Inga Inga
Ljudmediekategori Ja Inga
App Audio Gain Yes Ja (kan åsidosättas)
Ljudvinst för mikrofon Yes Ja (kan åsidosättas)
Avbildningsprofil Ja Inga
Fotoupplösning Ja Inga
Videoupplösning och bildfrekvens Ja Inga
Buffert för videostabilisering Yes Ja (kan åsidosättas)

Anteckning

Det finns begränsningar för samtidig MRC:

 • Om en app försöker komma åt foto-/videokameran när Windows Enhetsportalen spelar in en video stoppas videoinspelningen.
  • HoloLens 2 slutar inte spela in video om appen ansluter till foto-/videokameran med SharedReadOnly-läge.
 • Om en app aktivt använder foto-/videokameran kan Windows Enhetsportal ta ett foto eller spela in en video.
 • Liveuppspelning:
  • HoloLens (första generationen) hindrar en app från att komma åt foto-/videokameran vid liveuppspelning från Windows enhetsportalen.
  • HoloLens (första generationen) kan inte liveuppspela om en app aktivt använder foto-/videokameran.
  • HoloLens 2 stoppar automatiskt liveuppspelning när en app försöker komma åt foto-/videokameran i ExclusiveControl-läge.
  • HoloLens 2 kan starta en liveström medan en app aktivt använder PV-kameran.

Prestandaspårning

Performance Tracing page in Windows Device Portal on Microsoft HoloLens
Sidan Prestandaspårning i Windows enhetsportalen på Microsoft HoloLens

Samla in WPR-spårningar (Windows Performance Recorder) från din HoloLens.

 • Tillgängliga profiler: Välj WPR-profilen i listrutan och välj eller tryck på Starta för att starta spårningen.
 • Anpassade profiler: Välj eller tryck på Bläddra för att välja en WPR-profil från datorn. Välj eller tryck på Upload och börja spåra.

Om du vill stoppa spårningen väljer du stopplänken. Stanna kvar på den här sidan tills spårningsfilen har slutfört nedladdningen.

Insamlade ETL-filer kan öppnas för analys i Windows Prestandaanalys.

En mer ingående titt på prestandaspårning finns i HoloLens prestandaspårning.

Processer

Processes page in Windows Device Portal on Microsoft HoloLens
Sidan Processer i Windows enhetsportalen på Microsoft HoloLens

Visar information om processer som körs just nu. Detta omfattar både appar och systemprocesser.

Systemprestanda

System Performance page in Windows Device Portal on Microsoft HoloLens
Sidan Systemprestanda i Windows-enhetsportalen på Microsoft HoloLens

Visar realtidsdiagram över systemdiagnostikinformation, till exempel energianvändning, bildfrekvens och CPU-belastning.

Det här är de tillgängliga måtten:

 • SoC-ström: Instantaneous system-on-chip-strömanvändning, i genomsnitt över en minut
 • Systemkraft: Omedelbar systemkraftanvändning, i genomsnitt över en minut
 • Bildfrekvens: Bildrutor per sekund, missade VBlanks per sekund och på varandra följande missade VBlanks
 • GPU: GPU-motoranvändning, procent av det totala antalet tillgängliga
 • CPU: procent av det totala antalet tillgängliga
 • I/O: Läsningar och skrivningar
 • Nätverk: Mottaget och skickat
 • Minne: Totalt, används, checkas in, paged och non-paged

Appar

Apps page in Windows Device Portal on Microsoft HoloLens
Sidan Appar i Windows enhetsportalen på Microsoft HoloLens

Hanterar de appar som är installerade på HoloLens.

 • Installerade appar: Ta bort och starta appar.
 • Appar som körs: Visar en lista över appar som körs för närvarande.
 • Installera app: Välj apppaket för installation från en mapp på datorn/nätverket.
 • Beroende: Lägg till beroenden för den app som du ska installera.
 • Distribuera: Distribuera den valda appen + beroenden till HoloLens.

Appkraschdumpar

App Crash Dumps page in Windows Device Portal on Microsoft HoloLens
Sidan Appkraschdumpar i Windows-enhetsportalen på Microsoft HoloLens

På den här sidan kan du samla in kraschdumpar för dina separat inlästa appar. Markera kryssrutan Kraschdumpar aktiverat för varje app som du vill samla in kraschdumpar för. Gå tillbaka till den här sidan om du vill samla in kraschdumpar. Dumpfiler kan öppnas i Visual Studio för felsökning.

Utforskaren

File Explorer page in Windows Device Portal on Microsoft HoloLens
Utforskaren sidan i Windows enhetsportalen på Microsoft HoloLens

Använd Utforskaren för att bläddra bland, ladda upp och ladda ned filer. Du kan arbeta med filer i mappen Dokument, mappen Bilder och i de lokala lagringsmapparna för appar som du har distribuerat från Visual Studio eller enhetsportalen.

Helskärmsläge

Anteckning

Helskärmsläge är endast tillgängligt med Microsoft HoloLens Commercial Suite.

Kiosk mode page in Windows Device Portal on Microsoft HoloLens

Läs artikeln Konfigurera HoloLens i helskärmsläge i Windows IT-Pro Center för uppdaterade instruktioner om hur du aktiverar helskärmsläge via Windows Enhetsportal.

Loggning

Logging page in Windows Device Portal on Microsoft HoloLens
Loggningssida i Windows-enhetsportalen på Microsoft HoloLens

Hanterar händelsespårning i realtid för Windows (ETW) på HoloLens.

Markera Dölj providrar om du bara vill visa listan Händelser .

 • Registrerade leverantörer: Välj ETW-providern och spårningsnivån. Spårningsnivån är ett av följande värden:
  1. Onormal avslutning eller avslutning
  2. Allvarliga fel
  3. Varningar
  4. Varningar utan fel

Välj eller tryck på Aktivera för att börja spåra. Providern läggs till i listrutan Aktiverade providers .

 • Anpassade leverantörer: Välj en anpassad ETW-provider och spårningsnivån. Identifiera providern med dess GUID. Ta inte med hakparenteser i GUID:t.
 • Aktiverade providrar: Visar en lista över de aktiverade providrar. Välj en provider i listrutan och klicka eller tryck på Inaktivera för att stoppa spårningen. Klicka eller tryck på Stoppa alla om du vill pausa all spårning.
 • Leverantörshistorik: Visar de ETW-providrar som aktiverades under den aktuella sessionen. Klicka eller tryck på Aktivera för att aktivera en provider som har inaktiverats. Klicka eller tryck på Rensa för att rensa historiken.
 • Händelser: Visar en lista över ETW-händelser från de valda leverantörerna i tabellformat. Den här tabellen uppdateras i realtid. Under tabellen klickar du på knappen Rensa för att ta bort alla ETW-händelser från tabellen. Detta inaktiverar inte några providrar. Du kan klicka på Spara till fil för att exportera de insamlade ETW-händelserna till en CSV-fil lokalt.
 • Filter: Gör att du kan filtrera de ETW-händelser som samlas in av ID, nyckelord, nivå, providernamn, aktivitetsnamn eller text. Du kan kombinera flera kriterier tillsammans:
  1. För kriterier som gäller för samma egenskap visas händelser som kan uppfylla något av dessa kriterier.
  2. För kriterier som gäller för en annan egenskap måste händelserna uppfylla alla kriterier

Du kan till exempel ange villkoret (aktivitetsnamnet innehåller "Foo" eller "Bar") OCH (Texten innehåller "error" eller "warning")

Simulering

Simulation page in Windows Device Portal on Microsoft HoloLens
Sidan Simulering i Windows enhetsportalen på Microsoft HoloLens

Gör att du kan spela in och spela upp indata för testning.

 • Avbildningsrum: Används för att ladda ned en simulerad rumsfil som innehåller det rumsliga mappningsnätet för användarens omgivning. Namnge rummet och klicka sedan på Avbilda för att spara data som en .xef-fil på datorn. Den här rumsfilen kan läsas in i HoloLens-emulatorn.
 • Inspelning: Kontrollera strömmarna för att spela in, namnge inspelningen och klicka eller tryck på Spela in för att börja omodera. Utför åtgärder med HoloLens och klicka sedan på Stoppa för att spara data som en .xef-fil på datorn. Den här filen kan läsas in på HoloLens-emulatorn eller enheten.

  Anteckning

  Inspelningsfunktionen är för närvarande endast tillgänglig på HoloLens första generationen. Inspelning stöds ännu inte på HoloLens 2, men uppspelning av befintliga inspelningar stöds.

 • Uppspelning: Klicka eller tryck på Upload inspelning för att välja en xef-fil från datorn och skicka data till HoloLens.
 • Kontrollläge: Välj Standard eller Simulering i listrutan och klicka eller tryck på knappen Ange för att välja läget på HoloLens. Om du väljer "Simulering" inaktiveras de verkliga sensorerna på HoloLens och uppladdade simulerade data används i stället. Om du växlar till "Simulering" svarar HoloLens inte på den verkliga användaren förrän du växlar tillbaka till "Standard".

Nätverk

Networking page in Windows Device Portal on Microsoft HoloLens
Nätverkssidan i Windows enhetsportalen på Microsoft HoloLens

Hanterar Wi-Fi anslutningar på HoloLens.

 • WiFi-kort: Välj ett Wi-Fi-kort och en profil med hjälp av listrutekontrollerna. Klicka eller tryck på Anslut för att använda det valda kortet.
 • Tillgängliga nätverk: Visar de Wi-Fi nätverk som HoloLens kan ansluta till. Klicka eller tryck på Uppdatera för att uppdatera listan.
 • IP-konfiguration: Visar IP-adressen och annan information om nätverksanslutningen.

PowerThermalSDK-test

PowerThermalSDK Test page in Windows Device Portal on Microsoft HoloLens
PowerThermalSDK-testsidan i Windows-enhetsportalen på Microsoft HoloLens

För användning med PowerThermalNotification SDK. Se Hantera ström och värme.

Använd den här sidan om du vill övervaka och kontrollera de riskreduceringsnivåer och termiska poäng som används med SDK:et. Sidan innehåller också information om vilken kringutrustning som får sina åtgärder undertryckta av aktiva program.

Anteckning

Den här sidan är endast tillgänglig i OS-versioner som stöder PowerThermalNotification SDK

Virtuella indata

Virtual Input page in Windows Device Portal on Microsoft HoloLens
Sidan Virtuella indata i Windows-enhetsportalen på Microsoft HoloLens

Skickar tangentbordsindata från fjärrdatorn till HoloLens.

Klicka eller tryck på regionen under Virtuellt tangentbord för att aktivera sändning av tangenttryckningar till HoloLens. Skriv textrutan Indata och klicka eller tryck på Skicka för att skicka tangenttryckningarna till den aktiva appen.

REST-API:er för enhetsportalen

Allt i enhetsportalen bygger på REST-API:er som du kan använda för att komma åt data och kontrollera enheten programmatiskt.

Felsökning

Så här åtgärdar du meddelandet "Det är ensamt här"

Anteckning

Om du går från en HoloLens 2 till HoloLens (första generationen) kan sidorna bli ensamma om de används på HoloLens 2 innan de används på HoloLens (första generationen).

It's lonely here message in Device Portal page

 1. Välj Återställ layout på menyn längst upp till vänster:

Selecting Reset layout from the Device Portal menu

 1. Klicka på Återställ layout under rubriken Återställ arbetsyta . Portalsidan uppdateras automatiskt och visar ditt innehåll.

Selecting Reset layout from the Reset workspace page