Skicka en app till Microsoft Store

Viktigt

Om du skickar ett Unreal-program måste du följa publiceringsanvisningarna innan du fortsätter.

Förutsättningar

Både HoloLens och den Windows 10 datorn som driver ditt integrerande headset kör Universell Windows-plattform appar. Oavsett om du skickar in en app som stöder HoloLens, PC eller båda går appöverföringen via Partnercenter.

Om du inte redan har ett Partnercenter-utvecklarkonto kan du registrera dig för ett innan du går vidare. Du hittar mer information om riktlinjer för insändning och checklistor i den här artikeln om inskickade appar.

Viktigt

Du kommer inte att kunna skicka några program till Microsoft Store om ditt Partnercenter-utvecklarkonto inte uppfyller verifieringskontrollen av anställningen. Kontakta supportteamet för Partnercenter för mer information.

Paketera en Mixed Reality app

Det finns flera steg för att paketera ett Mixed Reality program, inklusive:

 • Förbereder alla avbildningstillgångar korrekt
 • Välja den panelbild som visas i HoloLens Start-menyn
 • Ange mål och lägsta Windows version för appen
 • Ange målenhetsfamiljerna i appberoendena
 • Lägga till metadata för att associera appen med Microsoft Store
 • Skapa ett uppladdningspaket

Vart och ett av dessa inlämningssteg beskrivs i sitt eget avsnitt nedan – vi rekommenderar att du går igenom dem sekventiellt så att du inte utelämnar några av dina första insändningsförsök.

Förbereda avbildningstillgångar som ingår i appx

Följande avbildningstillgångar krävs för att appx-byggverktygen ska kunna bygga in ditt program i ett appx-paket, vilket krävs för att skicka in till Microsoft Store. Du kan läsa mer om riktlinjer för panel- och ikontillgångar på MSDN.

Nödvändig tillgång Rekommenderad skala Bildformat Var visas tillgången?
Kvadratisk logotyp 71x71 Valfri PNG Ej tillämpligt
Kvadratisk logotyp 150x150 150 x 150 (100 % skala) eller 225 x 225 (150 % skala) PNG Startstift och Alla appar (om 310x310 inte har angetts), Sökförslag för Store, Butikslistesida, Store Browse, Store Search
Bred 310x150-logotyp Valfri PNG Ej tillämpligt
Store-logotyp 75 x 75 (skala 150 % ) PNG Partnercenter, Rapportapp, Skriva en recension, Mitt bibliotek
Startbild 930 x 450 (skala 150 % ) PNG 2D-appstartare (skiffer)

Om du utvecklar för HoloLens finns det andra rekommenderade tillgångar som du kan dra nytta av:

Rekommenderade tillgångar Rekommenderad skala Var visas tillgången?
Kvadratisk 310x310-logotyp 310x310 (150 % skala) Startstift och Alla appar

Krav för levande paneler

Den Start-menyn på HoloLens använder den största inkluderade kvadratiska panelbilden som standard. Appar som publicerats av Microsoft har en valfri 3D-startprogram, som du kan lägga till i din app genom att följa implementeringsanvisningarna för 3D-appstart.

Ange målversion och lägsta version av Windows

Om din Mixed Reality app innehåller funktioner som är specifika för en Windows version är det viktigt att ange vilka målversioner som stöds och lägsta plattformsversioner.

Var särskilt uppmärksam på appar som riktar sig till Windows Mixed Reality integrerande headset, som kräver minst Windows 10 Fall Creators Update (10.0; Skapa 16299) för att fungera korrekt.

Du uppmanas att ange målet och den lägsta versionen av Windows när du skapar en ny Universell Windows Project i Visual Studio. För befintliga projekt kan du ändra den här inställningen på Project-menyn genom att <välja Appnamnets Egenskaper längst ned på den nedrullningsbara> menyn.

Setting minimum and target platform versions in Visual Studio 2019
Ange lägsta och målplattformsversioner i Visual Studio

Ange målenhetsfamiljer

Windows Mixed Reality program (för både HoloLens och integrerande headset) ingår i Universell Windows-plattform, så alla apppaket med en Windows. Universaltarget-enhetsfamiljen kan köras på HoloLens eller Windows 10-datorer med integrerande headset. Om du inte anger en målenhetsfamilj i appmanifestet kan du oavsiktligt öppna appen för oavsiktligt Windows 10 enheter. Följ stegen nedan för att ange den avsedda Windows 10 enhetsfamiljen och dubbelkolla sedan att du har angett rätt enhetsfamiljer när du laddar upp appaketet i Partnercenter för Microsoft Store överföring.

 • Om du vill ange det här fältet i Visual Studio högerklickar du på Package.appxmanifest och väljer Visa kod och letar sedan upp fältet TargetDeviceFamily-namn. Som standard bör den se ut som följande post:
<Dependencies>
  <TargetDeviceFamily Name="Windows.Universal" MinVersion="10.0.10240.0" MaxVersionTested="10.0.10586.0" />
</Dependencies>
 • Om du skapar en HoloLens app kan du se till att den bara är installerad på HoloLens genom att ange målenhetsfamiljen till Windows. Holografisk:
<Dependencies>
  <TargetDeviceFamily Name="Windows.Holographic" MinVersion="10.0.10240.0" MaxVersionTested="10.0.10586.0" />
</Dependencies>
 • Om din app kräver HoloLens 2-funktioner, till exempel ögon- eller handspårning, kan du se till att den är riktad mot Windows version 18362 eller senare genom att ställa in målenhetsfamiljen på Windows. Holographic med minversion 10.0.18362.0:
<Dependencies>
  <TargetDeviceFamily Name="Windows.Holographic" MinVersion="10.0.18362.0" MaxVersionTested="10.0.18362.0" />
</Dependencies>
 • Om din app har skapats för Windows Mixed Reality integrerande headset kan du se till att den bara är installerad på Windows 10 datorer med Windows 10 Fall Creators Update (krävs för Windows Mixed Reality) genom att ange målenheten familjen att Windows. Skrivbord med minversion 10.0.16299.0:
<Dependencies>
  <TargetDeviceFamily Name="Windows.Desktop" MinVersion="10.0.16299.0" MaxVersionTested="10.0.16299.0" />
</Dependencies>
 • Om appen är avsedd att köras på både HoloLens och Windows Mixed Reality integrerande headset kan du se till att appen endast är tillgänglig för dessa två enhetsfamiljer och samtidigt se till att varje mål har rätt lägsta Windows version genom att inkludera en rad för varje målenhetsfamilj med respektive MinVersion:
<Dependencies>
  <TargetDeviceFamily Name="Windows.Desktop" MinVersion="10.0.16299.0" MaxVersionTested="10.0.16299.0" />
  <TargetDeviceFamily Name="Windows.Holographic" MinVersion="10.0.10240.0" MaxVersionTested="10.0.10586.0" />
</Dependencies>

Du kan lära dig mer om att rikta in dig på enhetsfamiljer genom att läsa UWP-dokumentationen för TargetDeviceFamily.

Associera appen med Store

När du associerar din app med Microsoft Store laddas följande värden ned till den aktuella lokala appmanifestfilen för projekt:

 • Paketvisningsnamn
 • Paketnamn
 • Utgivar-ID
 • Publisher visningsnamn
 • Version

Om du åsidosättar standardfilen package.appxmanifest med din egen anpassade .xml-fil kan du inte associera din app med Microsoft Store. Om du kopplar en anpassad manifestfil till Store visas ett felmeddelande.

Du kan också testa köp- och aviseringsscenarier genom att gå till din Visual Studio lösning och välja Project > Store > Associera app med Store.

Skapa ett uppladdningspaket

Följ riktlinjerna i Paketera Universal Windows-appar för Windows 10.

Det sista steget för att skapa ett uppladdningspaket är att verifiera paketet med hjälp av Windows App Certification Kit.

Om du lägger till ett HoloLens-specifikt paket till en befintlig produkt som är tillgänglig på andra Windows 10 enhetsfamiljer bör du vara uppmärksam på:

Den allmänna vägledningen är att paketet med det högsta versionsnumret för en enhet är det som distribueras av Store.

I ett scenario där det finns en Windows. Universellt paket och en Windows. Holographic-paketet och Windows. Universal-paketet har ett högre versionsnummer. En HoloLens användare laddar ned det högre versionsnumret Windows. Universellt paket i stället för Windows. Holographic-paket.

I de fall där scenariot ovan inte är det resultat du letar efter finns det flera tillgängliga lösningar:

 • Se till att dina plattformsspecifika paket, till exempel Windows. Holographic har alltid ett högre versionsnummer än dina plattformsoberoende paket som Windows. Universella
 • Paketera inte appar som Windows. Universellt om du också har plattformsspecifika paket – paketera i stället Windows. Universellt paket för de specifika plattformar som du vill att det ska vara tillgängligt på
 • Skapa en enda Windows. Universellt paket som fungerar på alla plattformar. Stödet för det här alternativet är inte bra just nu, så ovanstående lösningar rekommenderas.

Anteckning

För att stödja din app på både HoloLens (1:a generationen) och HoloLen 2 måste du ladda upp två apppaket, ett som innehåller x86 för HoloLens (1:a generationen) och ett som innehåller ARM eller ARM64 för HoloLens 2.

Om du inkluderar både ARM och ARM64 i paketet är ARM64-versionen den som används på HoloLens 2.

Anteckning

Du kan deklarera att ett enda paket ska gälla för flera målenhetsfamiljer

Testa din app

Windows App Certification Kit

När du skapar apppaket som ska skickas till Partnercenter via Visual Studio uppmanas du i guiden Skapa apppaket att köra Windows App Certification Kit mot de paket som skapas. Om du vill ha en smidig inlämningsprocess till Store är det bäst att kontrollera att den lokala kopian av din app klarar Windows App Certification Kit-testerna innan du skickar dem till Store. Det finns för närvarande inte stöd för att köra Windows App Certification Kit på en fjärransluten HoloLens.

Köra på alla riktade enhetsfamiljer

Med Windows Universal Platform kan du skapa ett enda program som körs i alla Windows 10 enhetsfamiljer. Det garanterar dock inte att Universal Windows-appar bara fungerar på alla enhetsfamiljer. Det är viktigt att testa din app på var och en av dina valda enhetsfamiljer för att säkerställa en bra upplevelse.

Skicka din Mixed Reality-app till Store

Att skicka in en Windows Mixed Reality app som fungerar på HoloLens eller uppslukande headset är i allmänhet precis som att skicka alla UWP-appar till Microsoft Store. När du har skapat din app genom att reservera dess namn följer du checklistan för UWP-överföring.

En av de första sakerna du gör är att välja en kategori och underkategori för din Mixed Reality upplevelse. Det är viktigt att du väljer den mest exakta kategorin för din app. Kategorier hjälper dig att sälja ditt program i rätt Store-kategorier och se till att det visas med relevanta sökfrågor. Att lista din VR-titel som ett spel resulterar inte i bättre exponering för din app, och kan förhindra att den visas i kategorier som är mer passande och mindre trånga.

Det finns dock fyra viktiga områden i sändningsprocessen där du vill göra Mixed Reality specifika val:

 1. I avsnittet Produktdeklarationer under Egenskaper.
 2. I avsnittet Systemkrav under Egenskaper.
 3. I avsnittet Enhetsfamiljens tillgänglighet under Paket.
 4. I flera av butikslistningssidans fält.

Mixed Reality produktdeklarationer

På sidan Egenskaper i processen för appöverföring hittar du flera alternativ relaterade till Mixed Reality i avsnittet Produktdeklarationer.

Mixed Reality product declarations
Mixed Reality produktdeklarationer

Först måste du identifiera de enhetstyper som appen erbjuder en Mixed Reality upplevelse för. Genom att identifiera enhetstyper ser du till att din app ingår i Windows Mixed Reality samlingar i Store.

Bredvid "Den här upplevelsen är utformad för Windows Mixed Reality på:"

 • Markera pc-rutan om din app erbjuder en VR-upplevelse när ett uppslukande headset är anslutet till användarens dator. Vi rekommenderar att du markerar den här rutan om din app är inställd på att köras exklusivt på ett uppslukande headset eller om det är ett standard-PC-spel eller en app som erbjuder ett Mixed Reality-läge eller bonusinnehåll när ett headset är anslutet.
 • Markera HoloLens endast om din app erbjuder en holografisk upplevelse när den körs på HoloLens.
 • Markera båda rutorna om din app erbjuder en Mixed Reality upplevelse på båda enhetstyperna.

Om du valde "PC" ovan vill du ange "Mixed Reality konfiguration" (aktivitetsnivå). Detta gäller endast för Mixed Reality funktioner som körs på datorer som är anslutna till uppslukande headset, eftersom Mixed Reality appar på HoloLens är i världsskala och användaren inte definierar en gräns under installationen.

 • Välj Sittande + stående om du har utformat din app så att användaren förblir i en position. Till exempel i ett spel där du har kontroll över en flygplans cockpit.
 • Välj Alla upplevelser om din app är utformad med avsikten att användaren går runt inom en angiven gräns som definierats under installationen. Det kan till exempel vara ett spel där du kringgår attacker i sidosteget och duckar för att undvika attacker.

Mixed Reality systemkrav

På sidan Egenskaper i processen för appöverföring hittar du flera alternativ relaterade till Mixed Reality i avsnittet Systemkrav.

System requirements
Systemkrav

I det här avsnittet identifierar du lägsta (obligatorisk) maskinvara och rekommenderad (valfri) maskinvara för din Mixed Reality app.

Indatamaskinvara:

Använd kryssrutorna för att berätta för potentiella kunder om din app stöder mikrofon för röstinmatning), Xbox-styrenhet eller gamepad eller Windows Mixed Reality rörelsestyrenheter. Den här informationen visas på appens produktinformationssida i Store och hjälper din app att ingå i lämpliga app-/spelsamlingar. En samling kan till exempel finnas för alla spel som stöder rörelsestyrenheter.

Tänk på att välja kryssrutor för "minsta maskinvara" eller "rekommenderad maskinvara" för indatatyper.

Ett exempel:

 • Om ditt spel kräver rörelsestyrenheter, men accepterar röstinmatning via mikrofon, markerar du kryssrutan "minsta maskinvara" bredvid "Windows Mixed Reality rörelsestyrenheter", men kryssrutan "rekommenderad maskinvara" bredvid "Mikrofon".
 • Om ditt spel kan spelas med antingen en Xbox-kontrollant, en gamepad eller rörelsestyrenhet kan du markera kryssrutan "minsta maskinvara" bredvid "Xbox-kontrollant eller gamepad" och markera kryssrutan "rekommenderad maskinvara" bredvid "Windows Mixed Reality rörelsestyrenheter" eftersom rörelsekontrollanter sannolikt kommer att erbjuda en stegvis upplevelse från gamepad.

Windows Mixed Reality integrerande headset:

Att ange om ett uppslukande headset krävs för att använda din app, eller är valfritt, är avgörande för kundnöjdhet och utbildning.

Om din app bara kan användas via ett uppslukande headset markerar du kryssrutan "minsta maskinvara" bredvid "Windows Mixed Reality uppslukande headset". Detta visas på appens produktinformationssida i Store som en varning ovanför köpknappen så att kunderna inte tror att de köper en app som fungerar på deras dator som en traditionell skrivbordsapp.

Om din app körs på skrivbordet som en traditionell PC-app, men erbjuder en VR-upplevelse när ett uppslukande headset är anslutet (oavsett om det fullständiga innehållet i din app är tillgängligt eller bara en del), markerar du kryssrutan "rekommenderad maskinvara" bredvid "Windows Mixed Reality uppslukande headset". Ingen varning visas ovanför köpknappen på appens produktinformationssida om din app fungerar som en traditionell skrivbordsapp utan ett uppslukande headset anslutet.

Datorspecifikationer:

Om du vill att din app ska nå så många Windows Mixed Reality uppslukande headsetanvändare som möjligt kan du rikta datorspecifikationerna för Windows Mixed Reality datorer med integrerad grafik.

Oavsett om din Mixed Reality app riktar sig mot minimikraven för Windows Mixed Reality pc eller behöver en specifik datorkonfiguration som den dedikerade GPU:n för en Windows Mixed Reality Ultra-dator, bör du lägga till relevanta datorspecifikationer i kolumnen "minsta maskinvara".

Om din Mixed Reality app är utformad för bättre prestanda eller erbjuder grafik med högre upplösning på en viss datorkonfiguration eller ett visst grafikkort, bör du inkludera relevanta datorspecifikationer i kolumnen "rekommenderad maskinvara".

Detta gäller endast om din Mixed Reality app använder ett uppslukande headset som är anslutet till en dator. Om din Mixed Reality app bara körs på HoloLens behöver du inte ange datorspecifikationer eftersom HoloLens bara har en maskinvarukonfiguration.

Tillgänglighet för enhetsfamilj

Om du har paketerat appen korrekt i Visual Studio bör uppladdningen på sidan Paket skapa en tabell med de tillgängliga enhetsfamiljerna.

Device family availability table
Tillgänglighetstabell för enhetsfamilj

Om din Mixed Reality app fungerar på uppslukande headset bör minst "Windows 10 Desktop" väljas i tabellen. Om din Mixed Reality app fungerar på HoloLens bör minst "Windows 10 Holographic" väljas. Om appen körs på båda Windows Mixed Reality headsettyperna bör både "Windows 10 Desktop" och "Windows 10 Holographic" väljas.

Tips

Många utvecklare stöter på fel när de laddar upp appens paket som rör matchningar mellan paketmanifestet och din app-/utgivares kontoinformation i Partnercenter. Dessa fel kan ofta undvikas genom att logga in på Visual Studio med samma konto som är kopplat till ditt Windows utvecklarkonto (det du använder för att logga in på Partnercenter). Om du använder samma konto kan du associera din app med dess identitet i Microsoft Store innan du paketera den.

Associate your app with the Microsoft Store
Associera din app med Microsoft Store i Visual Studio

Butikslistningssida

På sidan Store-lista i processen för appöverföring finns det flera platser där du kan lägga till användbar information om din Mixed Reality app.

Viktigt

För att säkerställa att din app kategoriseras korrekt av Store och kan identifieras för Windows Mixed Reality kunder bör du lägga till "Windows Mixed Reality" som ett av dina "söktermer" för appen (du hittar söktermer genom att expandera avsnittet Delade fält).

Add Windows Mixed Reality to search terms
Lägg till "Windows Mixed Reality" i söktermer

Erbjuda en kostnadsfri utvärderingsversion av ditt spel eller din app

I många fall har dina konsumenter begränsad till ingen erfarenhet av virtuell verklighet innan de köper ett Windows Mixed Reality uppslukande headset. De kanske inte vet vad de kan förvänta sig av intensiva spel eller vara bekanta med sin egen komforttröskel i uppslukande upplevelser. Många kunder kan också prova ett Windows Mixed Reality uppslukande headset på datorer som inte är märkta som Windows Mixed Reality datorer. På grund av dessa överväganden rekommenderar vi starkt att du erbjuder en kostnadsfri utvärderingsversion för din betalda Mixed Reality app eller spel.

Se även