Microsoft Advanced Group Policy Management 4.0

Microsoft Advanced Group Policy Management 4.0 เป็นไปตามนโยบายวงจรการใช้งาน แบบคงที่

วันที่การสนับสนุนจะแสดงในโซนเวลาแปซิฟิก (PT) - เรดมอนด์ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

วันที่สนับสนุน

รายการ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุดหลัก วันที่สิ้นสุดแบบขยาย
Microsoft Advanced Group Policy Management 4.0 2009-11-19T00:00:00.000-08:00 2018-04-10T22:59:59.999-08:00 2026-04-14T22:59:59.999-08:00

การเผยแพร่

Version วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
Service Pack 3 2015-07-31T00:00:00.000-08:00 2026-04-14T22:59:59.999-08:00
Service Pack 2 2013-12-02T00:00:00.000-08:00 2016-10-11T22:59:59.999-08:00
Service Pack 1 2013-04-09T00:00:00.000-08:00 2015-01-13T22:59:59.999-08:00
Original Release 2009-11-19T00:00:00.000-08:00 2014-04-08T22:59:59.999-08:00