แชร์ผ่าน


ใช้การตั้งค่าเพื่อมอบประสบการณ์แอปที่กำหนดเอง

การตั้งค่าเป็นส่วนประกอบของโซลูชันที่ช่วยให้ผู้สร้างและผู้ดูแลระบบกำหนดค่าแอปได้อย่างรวดเร็วเพื่อมอบประสบการณ์ที่กำหนดเอง การตั้งค่าสามารถใช้เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณลักษณะหรือกำหนดค่าลักษณะการทำงานของคุณลักษณะสำหรับแอปเดียวหรือแอปทั้งหมดภายในสภาพแวดล้อม

การตั้งค่าประกอบด้วยส่วนประกอบย่อยสามส่วน: ข้อกำหนดการตั้งค่า, ค่าสภาพแวดล้อมในการตั้งค่า, และค่าแอปในการตั้งค่า

ส่วนประกอบย่อย คำอธิบาย
ข้อกำหนดการตั้งค่า
 • ผู้สร้างโปรแกรมประยุกต์ ผู้ดูแลระบบ หรือคู่ค้าสามารถสร้างข้อกำหนดการตั้งค่าที่มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น ชื่อ คำอธิบาย ชนิดข้อมูล ค่าเริ่มต้น และอื่นๆ
 • จากนั้น พวกเขาสามารถใช้ค่าของการตั้งค่าเพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานหรือกำหนดค่าคุณลักษณะที่พวกเขานำเสนอได้โดยใช้รหัส
 • พวกเขาสามารถรวมข้อกำหนดการตั้งค่าในโซลูชันที่ใช้เพื่อนำเสนอคุณลักษณะแก่ลูกค้าของตน
 • ตัวอย่าง:
  • ตัวจัดการบันทึกแบบอะซิงโครนัส สำหรับแอปแบบจำลองเป็นคุณลักษณะจาก Power Apps ที่ใช้การตั้งค่า
  • การตั้งค่าเป็นชนิด ใช่/ไม่ใช่ และค่าเริ่มต้นของการตั้งค่านี้คือ ไม่ใช่
  • ดังนั้น โดยค่าเริ่มต้น คุณลักษณะ ตัวจัดการบันทึกแบบอะซิงโครนัส จะถูกปิดใช้งานสำหรับแอปแบบจำลองทั้งหมด
ค่าสภาพแวดล้อมในการตั้งค่า
 • ค่าสภาพแวดล้อมการตั้งค่าสามารถใช้เพื่อแทนที่ค่าเริ่มต้น ตามที่ระบุในข้อกำหนดการตั้งค่า
 • ตัวอย่าง:
  • จากตัวอย่างข้างต้น ผู้ดูแลระบบสภาพแวดล้อมในองค์กรของลูกค้าสามารถเพิ่มค่าสภาพแวดล้อมการตั้งค่าสำหรับการตั้งค่า ตัวจัดการบันทึกแบบอะซิงโครนัส และตั้งค่าเป็น ใช่
  • ค่าสภาพแวดล้อมการตั้งค่านี้จะแทนที่ค่าเริ่มต้นและจะนำไปใช้กับแอปทั้งหมดในสภาพแวดล้อมนั้น
  • ซึ่งจะเปิดใช้งานคุณลักษณะ ตัวจัดการบันทึกแบบอะซิงโครนัส สำหรับแอปแบบจำลองทั้งหมดในสภาพแวดล้อมนั้น
ค่าแอปในการตั้งค่า
 • ค่าแอปในการตั้งค่าสามารถใช้เพื่อแทนที่ค่าเริ่มต้น ตามที่ระบุในข้อกำหนดการตั้งค่า และค่าสภาพแวดล้อมการตั้งค่า (หากมี)
 • ตัวอย่าง:
  • อีกครั้ง ขยายตัวอย่างข้างต้น ผู้สร้างโปรแกรมประยุกต์ในสภาพแวดล้อมเดียวกันข้างต้น สามารถเพิ่มค่าแอปในการตั้งค่าสำหรับการตั้งค่า ตัวจัดการบันทึกแบบอะซิงโครนัส สำหรับแอปที่พวกเขากำลังสร้างและตั้งค่าเป็น ไม่ใช่
  • ค่าแอปในการตั้งค่านี้จะแทนที่ค่าสภาพแวดล้อมการตั้งค่าและใช้กับแอปเดียวเท่านั้น
  • ซึ่งจะเปิดใช้งานคุณลักษณะ ตัวจัดการบันทึกแบบอะซิงโครนัส สำหรับแอปเดียวนั้น

หมายเหตุ

เมื่อต้องการทำตามขั้นตอนด้านล่าง คุณจำเป็นต้อง เปิดตัวอย่างโซลูชัน จากพื้นที่ โซลูชัน ใน Power Apps บนแถบคำสั่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ เปิดตัวอย่างโซลูชัน ถ้า ปิดตัวอย่างโซลูชัน ปรากฏขึ้น ให้เลือกตัวเลือกเพื่อเปิดใช้งานการแสดงตัวอย่าง ข้อมูลเพิ่มเติม: มุมมองของโซลูชัน

ข้อกำหนดการตั้งค่า

ข้อกำหนดการตั้งค่าระบุคุณสมบัติพื้นฐานของการตั้งค่า รายการคุณสมบัติทั้งหมดที่สามารถกำหนดค่าได้ในข้อกำหนดการตั้งค่าแสดงอยู่ด้านล่าง คุณสมบัติเหล่านี้บางส่วนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากสร้างการตั้งค่าแล้ว

คุณสมบัติ คำอธิบาย
ชื่อที่แสดง ชื่อที่แสดงต่อผู้บริโภคของการตั้งค่าในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ทั้งหมดที่แสดงการตั้งค่า
ชื่อ ชื่อเฉพาะของการตั้งค่าในสภาพแวดล้อม
ชื่อจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามชื่อที่แสดงที่มีให้ แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่จะสร้างการตั้งค่า เมื่อมีการสร้างการตั้งค่า จะไม่สามารถเปลี่ยน ชื่อ ได้ เนื่องจากอาจถูกอ้างอิงในโปรแกรมประยุกต์หรือรหัส
ชื่อ มีคำนำหน้าที่ตรงกับ ผู้เผยแพร่ โซลูชัน คำนำหน้านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การตั้งค่ามีชื่อที่ไม่ซ้ำกัน หากคุณต้องการนำเข้าไปยังโซลูชันหรือสภาพแวดล้อมอื่นในอนาคต (ซึ่งจะมีคำนำหน้าอื่น)
คำอธิบาย คำอธิบายช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจว่าการตั้งค่านี้ใช้ทำอะไรสำหรับอินเทอร์เฟสผู้ใช้ทั้งหมดที่แสดงการตั้งค่า
ชนิดข้อมูล ชนิดข้อมูลของการตั้งค่าจะควบคุมวิธีการจัดเก็บค่าของการตั้งค่า ชนิดข้อมูลสามารถตั้งค่าเป็น ตัวเลข สตริง หรือ ใช่/ไม่ใช่ ไม่สามารถเปลี่ยนชนิดข้อมูลได้หลังจากสร้างการตั้งค่าแล้ว
ค่าเริ่มต้น ค่าเริ่มต้นจะพร้อมใช้งานหลังจากที่คุณเลือก ชนิดข้อมูล โดยจะระบุค่าของการตั้งค่าที่จะใช้เว้นแต่จะถูกแทนที่ด้วยค่าสภาพแวดล้อมการตั้งค่าหรือค่าแอปในการตั้งค่า
ค่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้สำหรับ การตั้งค่าอาจแทนที่หนึ่งในระดับต่อไปนี้:
 • สภาพแวดล้อมและแอป อนุญาตทั้งค่าสภาพแวดล้อมการตั้งค่าและค่าแอปในการตั้งค่าเพื่อแทนที่ค่าเริ่มต้น
 • สภาพแวดล้อมเท่านั้น อนุญาตให้เฉพาะค่าสภาพแวดล้อมการตั้งค่าที่จะแทนที่ค่าเริ่มต้น
 • แอปเท่านั้น อนุญาตให้เฉพาะค่าแอปในการตั้งค่าที่จะแทนที่ค่าเริ่มต้น
 • ไม่มี ไม่สามารถแทนที่การตั้งค่าได้
ระดับการเผยแพร่ ระดับการเผยแพร่ใช้สำหรับแจ้งเฟรมเวิร์กและผู้บริโภคอื่นๆ ที่ใช้งานการตั้งค่าเกี่ยวกับสถานะของฟีเจอร์ที่ใช้การตั้งค่านั้น สามารถตั้งค่าระดับการเผยแพร่เป็น พร้อมใช้งานโดยทั่วไป หรือ ตัวอย่าง
URL ข้อมูล ลิงก์ไปยังคู่มือที่จะช่วยให้ผู้บริโภคของการตั้งค่าเข้าใจวัตถุประสงค์ของการตั้งค่า จะใช้เป็นลิงก์ เรียนรู้เพิ่มเติม ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ทั้งหมดที่แสดงการตั้งค่า

เพิ่มข้อกำหนดการตั้งค่าใหม่

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Power Apps
 2. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือก โซลูชัน หากรายการไม่อยู่ในบานหน้าต่างแผงด้านข้าง ให้เลือก …เพิ่มเติม แล้วเลือกรายการที่คุณต้องการ
 3. จากรายการของโซลูชัน ให้เปิดโซลูชันที่คุณต้องการเพิ่มการตั้งค่าลงไป
 4. ในแถบคำสั่ง เลือก สร้าง > เพิ่มเติม > การตั้งค่า > ข้อกำหนดการตั้งค่า
 5. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าใหม่ ระบุค่าสำหรับแต่ละคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าคุณสมบัติข้อกำหนด ไปที่: ข้อกำหนดการตั้งค่า
 6. เมื่อคุณระบุค่าสำหรับคุณสมบัติเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก

การเพิ่มข้อกำหนดการตั้งค่าที่มีอยู่

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Power Apps
 2. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือก โซลูชัน หากรายการไม่อยู่ในบานหน้าต่างแผงด้านข้าง ให้เลือก …เพิ่มเติม แล้วเลือกรายการที่คุณต้องการ
 3. จากรายการของโซลูชัน ให้เปิดโซลูชันที่คุณต้องการเพิ่มการตั้งค่าลงไป
 4. ในแถบคำสั่ง เลือก เพิ่มที่มีอยู่ > เพิ่มเติม > การตั้งค่า
 5. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มข้อกำหนดการตั้งค่าที่มีอยู่ เลือกการตั้งค่าอย่างน้อยหนึ่งรายการที่คุณต้องการเพิ่ม
 6. เมื่อคุณเลือกการตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้เลือก ต่อไป
 7. ในกล่องโต้ตอบ ข้อกำหนดการตั้งค่าที่เลือก สำหรับแต่ละการตั้งค่าที่คุณเลือก คุณจะมีตัวเลือกในการ รวมข้อจำกัดความการตั้งค่า นอกจากนี้ คุณยังสามารถ รวมค่าสภาพแวดล้อมการตั้งค่า สำหรับแต่ละการตั้งค่า หากมี
 8. เลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มข้อกำหนดการตั้งค่าและ/หรือค่าสภาพแวดล้อมการตั้งค่า

การอัปเดตข้อกำหนดการตั้งค่า

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Power Apps
 2. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือก โซลูชัน หากรายการไม่อยู่ในบานหน้าต่างแผงด้านข้าง ให้เลือก …เพิ่มเติม แล้วเลือกรายการที่คุณต้องการ
 3. จากรายการของโซลูชัน ให้เปิดโซลูชันที่คุณสร้างการตั้งค่า
 4. ในมุมมองแบบทรี เลือก การตั้งค่า > ข้อกำหนดการตั้งค่า
 5. เลือกข้อกำหนดการตั้งค่าที่คุณต้องการอัปเดต
 6. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขการตั้งค่า ให้อัปเดตค่าสำหรับคุณสมบัติใดๆ ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
  โปรดทราบว่าคุณสมบัติบางอย่างไม่สามารถอัปเดตได้หลังจากสร้างการตั้งค่าแล้ว นอกจากนี้ ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะไม่สามารถอัปเดตข้อกำหนดการตั้งค่าที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ
 7. เมื่อคุณอัปเดตค่าสำหรับคุณสมบัติเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก

การเอาข้อกำหนดการตั้งค่าออก

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Power Apps
 2. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือก โซลูชัน หากรายการไม่อยู่ในบานหน้าต่างแผงด้านข้าง ให้เลือก …เพิ่มเติม แล้วเลือกรายการที่คุณต้องการ
 3. จากรายการของโซลูชัน ให้เปิดโซลูชันที่คุณสร้างหรือเพิ่มการตั้งค่า
 4. ในมุมมองแบบทรี เลือก การตั้งค่า > ข้อกำหนดการตั้งค่า
 5. เลือกข้อกำหนดการตั้งค่าที่คุณต้องการลบออก
 6. ในแถบคำสั่ง เลือก ลบ > ลบออกจากโซลูชันนี้
  ลบออกจากโซลูชันนี้ ลบข้อกำหนดการตั้งค่าออกจากโซลูชันปัจจุบัน แต่จะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันเริ่มต้นหรือโซลูชันอื่นๆ ที่เพิ่มเข้าไป

การลบข้อกำหนดการตั้งค่า

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Power Apps
 2. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือก โซลูชัน หากรายการไม่อยู่ในบานหน้าต่างแผงด้านข้าง ให้เลือก …เพิ่มเติม แล้วเลือกรายการที่คุณต้องการ
 3. จากรายการของโซลูชัน ให้เปิดโซลูชันที่คุณสร้างหรือเพิ่มการตั้งค่า
 4. ในมุมมองแบบทรี เลือก การตั้งค่า > ข้อกำหนดการตั้งค่า
 5. เลือกข้อกำหนดการตั้งค่าที่คุณต้องการลบ
 6. ในแถบคำสั่ง เลือก เอาออก > ลบออกจากสภาพแวดล้อมนี้
  ลบออกจากสภาพแวดล้อมนี้ ลบข้อกำหนดการตั้งค่าออกจากสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันใดๆ ในสภาพแวดล้อมนั้นอีกต่อไป คุณลบได้เฉพาะข้อกำหนดการตั้งค่าที่คุณเป็นเจ้าของเท่านั้น

ค่าสภาพแวดล้อมในการตั้งค่า

ค่าสภาพแวดล้อมการตั้งค่าใช้แทนที่ค่าเริ่มต้นของการตั้งค่าสำหรับแอปทั้งหมดในสภาพแวดล้อม ใช้ค่าสภาพแวดล้อมการตั้งค่าเมื่อค่าเริ่มต้นของการตั้งค่าไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช้สำหรับแอปในสภาพแวดล้อมของคุณ

การเพิ่มค่าสภาพแวดล้อมการตั้งค่าใหม่

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Power Apps

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือก โซลูชัน หากรายการไม่อยู่ในบานหน้าต่างแผงด้านข้าง ให้เลือก …เพิ่มเติม แล้วเลือกรายการที่คุณต้องการ

 3. จากรายการของโซลูชัน ให้เปิดโซลูชันที่คุณต้องการเพิ่มค่าสภาพแวดล้อมการตั้งค่าลงไป

 4. หากข้อกำหนดการตั้งค่า เป็น มีอยู่ในโซลูชัน:

  1. เลือกข้อกำหนดการตั้งค่า
  2. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขค่าการตั้งค่า ในส่วน ค่าสภาพแวดล้อมในการตั้งค่า เลือก ค่าใหม่
  3. ระบุค่า แล้วเลือก บันทึก

  หากข้อกำหนดการตั้งค่า ไม่ มีอยู่ในโซลูชัน:

  1. บนแถบคำสั่ง เลือก สร้าง > เพิ่มเติม > การตั้งค่า > ค่าสภาพแวดล้อมในการตั้งค่า
  2. เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเพิ่มค่าสภาพแวดล้อมการตั้งค่า แล้วเลือก เพิ่ม
  3. ในกล่องโต้ตอบ ค่าสภาพแวดล้อมในการตั้งค่าใหม่ ในส่วน ค่าสภาพแวดล้อมในการตั้งค่า เลือก ค่าใหม่
  4. ระบุค่า แล้วเลือก บันทึก

การเพิ่มค่าสภาพแวดล้อมในการตั้งค่าที่มีอยู่

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Power Apps

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือก โซลูชัน หากรายการไม่อยู่ในบานหน้าต่างแผงด้านข้าง ให้เลือก …เพิ่มเติม แล้วเลือกรายการที่คุณต้องการ

 3. จากรายการของโซลูชัน ให้เปิดโซลูชันที่คุณต้องการเพิ่มค่าสภาพแวดล้อมการตั้งค่าลงไป

 4. หากข้อกำหนดการตั้งค่า เป็น มีอยู่ในโซลูชัน:

  1. เลือกข้อกำหนดการตั้งค่า
  2. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขค่าการตั้งค่า ในส่วน ค่าสภาพแวดล้อมในการตั้งค่า เลือก เพิ่มค่าที่มีอยู่
  3. อัปเดตค่าหากจำเป็น แล้วเลือก บันทึก

  หากข้อกำหนดการตั้งค่า ไม่ มีอยู่ในโซลูชัน:

  1. บนแถบคำสั่ง เลือก เพิ่มที่มีอยู่ > เพิ่มเติม > การตั้งค่า
  2. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มข้อกำหนดการตั้งค่าที่มีอยู่ เลือกการตั้งค่าอย่างน้อยหนึ่งรายการที่คุณต้องการเพิ่มค่าสภาพแวดล้อมในการตั้งค่า
  3. เมื่อคุณเลือกการตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้เลือก ต่อไป
  4. ในกล่องโต้ตอบ ข้อกำหนดการตั้งค่าที่เลือก สำหรับแต่ละการตั้งค่าที่คุณเลือก คุณจะมีตัวเลือกในการ รวมค่าสภาพแวดล้อมในการตั้งค่า หากมี นอกจากนี้ คุณยังสามารถ รวมข้อกำหนดการตั้งค่า สำหรับแต่ละการตั้งค่าหากคุณต้องการ
  5. เลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มค่าสภาพแวดล้อมในการตั้งค่าและ/หรือข้อกำหนดการตั้งค่า

การอัปเดตค่าสภาพแวดล้อมในการตั้งค่าที่มีอยู่

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Power Apps
 2. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือก โซลูชัน หากรายการไม่อยู่ในบานหน้าต่างแผงด้านข้าง ให้เลือก …เพิ่มเติม แล้วเลือกรายการที่คุณต้องการ
 3. จากรายการของโซลูชัน ให้เปิดโซลูชันที่คุณเพิ่มค่าสภาพแวดล้อมการตั้งค่าลงไป
 4. ในมุมมองแบบทรี เลือก การตั้งค่า > ค่าสภาพแวดล้อมในการตั้งค่า
 5. เลือกค่าสภาพแวดล้อมในการตั้งค่าที่คุณต้องการอัปเดต
 6. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขการตั้งค่า ในส่วน ค่าสภาพแวดล้อมในการตั้งค่า อัปเดตค่า และจากนั้นเลือก บันทึก

การนำค่าสภาพแวดล้อมในการตั้งค่าที่มีอยู่ออก

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Power Apps
 2. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือก โซลูชัน หากรายการไม่อยู่ในบานหน้าต่างแผงด้านข้าง ให้เลือก …เพิ่มเติม แล้วเลือกรายการที่คุณต้องการ
 3. จากรายการของโซลูชัน ให้เปิดโซลูชันที่คุณสร้างหรือเพิ่มการตั้งค่า
 4. ในมุมมองแบบทรี เลือก การตั้งค่า > ค่าสภาพแวดล้อมในการตั้งค่า
 5. เลือกค่าสภาพแวดล้อมในการตั้งค่าที่คุณต้องการนำออก
 6. บนแถบคำสั่ง เลือก นำออก > นำออกจากโซลูชันนี้
  ลบออกจากโซลูชันนี้ ลบค่าสภาพแวดล้อมในการตั้งค่าออกจากโซลูชันปัจจุบัน แต่จะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันเริ่มต้นหรือโซลูชันอื่นๆ ที่เพิ่มเข้าไป

การลบค่าสภาพแวดล้อมในการตั้งค่าที่มีอยู่

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Power Apps
 2. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือก โซลูชัน หากรายการไม่อยู่ในบานหน้าต่างแผงด้านข้าง ให้เลือก …เพิ่มเติม แล้วเลือกรายการที่คุณต้องการ
 3. จากรายการของโซลูชัน ให้เปิดโซลูชันที่คุณสร้างหรือเพิ่มการตั้งค่า
 4. ในมุมมองแบบทรี เลือก การตั้งค่า > ค่าสภาพแวดล้อมในการตั้งค่า
 5. เลือกค่าสภาพแวดล้อมในการตั้งค่าที่คุณต้องการลบ
 6. บนแถบคำสั่ง เลือก เอาออก > ลบออกจากสภาพแวดล้อมนี้
  ลบออกจากสภาพแวดล้อมนี้ ลบค่าสภาพแวดล้อมในการตั้งค่าออกจากสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันใดๆ ในสภาพแวดล้อมนั้นอีกต่อไป

ค่าแอปในการตั้งค่า

ค่าแอปในการตั้งค่าใช้แทนที่ค่าเริ่มต้นของการตั้งค่าและค่าสภาพแวดล้อมการตั้งค่าใด ๆ สำหรับแอปเดียว ใช้ค่าแอปในการตั้งค่าเมื่อค่าสภาพแวดล้อมการตั้งค่าไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช้สำหรับแอปของคุณ หากค่าสภาพแวดล้อมการตั้งค่าไม่มิยู่ ใช้ค่าแอปในการตั้งค่าเมื่อค่าเริ่มต้นของการตั้งค่าไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช้สำหรับแอปของคุณ

หมายเหตุ

เมื่อต้องการทำตามขั้นตอนด้านล่าง คุณต้องใช้ ตัวออกแบบแอป ใหม่ ขณะนี้ตัวออกแบบแอปแสดงเฉพาะการตั้งค่าแพลตฟอร์ม Power Apps สำหรับการตั้งค่าที่ไม่ใช่แพลตฟอร์ม โปรดใช้ตัวสำรวจโซลูชันตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

การเพิ่มหรืออัปเดตการตั้งค่าแอปโดยใช้ตัวออกแบบแอป

 1. เปิดแอปที่คุณต้องการเพิ่มค่าแอปการตั้งค่าใน ตัวออกแบบแอป
 2. บนแถบคำสั่ง เลือก การตั้งค่า
 3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่า เลือกแท็บ คุณลักษณะ หรือ ที่กำลังจะมาถึง
  แท็บ คุณลักษณะ แสดงการตั้งค่าทั้งหมดที่มีระดับการเผยแพร่ตั้งค่าเป็น พร้อมใช้งานโดยทั่วไป แท็บ ที่กำลังจะมาถึง แสดงการตั้งค่าทั้งหมดที่มีระดับการเผยแพร่ตั้งค่าเป็น ตัวอย่าง
 4. เพิ่มหรืออัปเดตค่าแอปสำหรับการตั้งค่าที่คุณต้องการ
 5. บันทึกและเผยแพร่แอป

การลบการตั้งค่าแอปโดยใช้ตัวออกแบบแอป

 1. เปิดแอปที่คุณต้องการนำค่าแอปการตั้งค่าออกใน ตัวออกแบบแอป
 2. บนแถบคำสั่ง เลือก การตั้งค่า
 3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่า เลือกแท็บ คุณลักษณะ หรือ ที่กำลังจะมาถึง
 4. เลือก รีเซ็ตเป็นค่าสภาพแวดล้อม ถัดจากการตั้งค่าแอปที่คุณต้องการลบ ซึ่งจะทำให้ค่าการตั้งค่าถอยกลับไปเป็นค่าสภาพแวดล้อมการตั้งค่าหากมีอยู่ หากไม่มีค่าสภาพแวดล้อมการตั้งค่าอยู่ จะทำให้ค่าการตั้งค่าถอยกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นของการตั้งค่า
  โปรดทราบว่าตัวเลือกที่จะ รีเซ็ตเป็นค่าสภาพแวดล้อม จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อมีการเพิ่มค่าแอปในการตั้งค่าก่อนหน้านี้สำหรับการตั้งค่านั้น
 5. บันทึกและเผยแพร่แอป

การเพิ่มหรืออัปเดตการตั้งค่าแอปโดยใช้ตัวสำรวจโซลูชัน

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Power Apps
 2. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือก โซลูชัน หากรายการไม่อยู่ในบานหน้าต่างแผงด้านข้าง ให้เลือก …เพิ่มเติม แล้วเลือกรายการที่คุณต้องการ
 3. จากรายการของโซลูชัน ให้เปิดโซลูชันที่คุณต้องการเพิ่มค่าแอปในการตั้งค่าลงไป
 4. หากไม่มีข้อกำหนดการตั้งค่าหรือค่าสภาพแวดล้อมการตั้งค่าในโซลูชัน ให้เพิ่มค่าใดค่าหนึ่ง ไปที่ การเพิ่มข้อจำกัดความการตั้งค่าที่มีอยู่ หรือ การเพิ่มค่าสภาพแวดล้อมการตั้งค่าที่มีอยู่
 5. เลือกข้อกำหนดการตั้งค่าหรือค่าสภาพแวดล้อมการตั้งค่า
 6. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขค่าการตั้งค่า ในส่วน ค่าแอปในการตั้งค่า ให้ค้นหาแอปที่คุณต้องการเพิ่มการตั้งค่าแอป โปรดทราบว่าการใช้ตัวสำรวจโซลูชัน คุณสามารถเพิ่มค่าแอปในการตั้งค่าสำหรับแอปที่อยู่ในโซลูชันปัจจุบันเท่านั้น
 7. ระบุค่า และเลือก บันทึก
 8. เพื่อให้ค่าแอปในการตั้งค่ามีผล คุณจะต้องเผยแพร่แอปอีกครั้งโดยใช้ตัวออกแบบแอปหรือตัวสำรวจโซลูชัน

การลบค่าแอปในการตั้งค่าโดยใช้ตัวสำรวจโซลูชัน

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Power Apps
 2. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือก โซลูชัน หากรายการไม่อยู่ในบานหน้าต่างแผงด้านข้าง ให้เลือก …เพิ่มเติม แล้วเลือกรายการที่คุณต้องการ
 3. จากรายการของโซลูชัน ให้เปิดโซลูชันที่คุณต้องการลบค่าแอปในการตั้งค่า
 4. หากไม่มีข้อกำหนดการตั้งค่าหรือค่าสภาพแวดล้อมการตั้งค่าในโซลูชัน ให้เพิ่มค่าใดค่าหนึ่ง ข้อมูลเพิ่มเติม: การเพิ่มข้อจำกัดความการตั้งค่าที่มีอยู่ หรือ การเพิ่มค่าสภาพแวดล้อมการตั้งค่าที่มีอยู่
 5. เลือกข้อกำหนดการตั้งค่าหรือค่าสภาพแวดล้อมการตั้งค่า
 6. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขค่าการตั้งค่า ในส่วน ค่าแอปในการตั้งค่า ให้ค้นหาแอปที่คุณต้องการลบการตั้งค่าแอป โปรดทราบว่าการใช้ตัวสำรวจโซลูชัน คุณสามารถนำค่าแอปในการตั้งค่าสำหรับแอปที่อยู่ออกในโซลูชันปัจจุบันเท่านั้น
 7. เลือก ... ถัดจากค่าแอปในการตั้งค่า และจากนั้นเลือก รีเซ็ตเป็นสภาพแวดล้อม
 8. เลือก บันทึก
 9. เพื่อให้การลบค่าแอปในการตั้งค่ามีผล คุณจะต้องเผยแพร่แอปอีกครั้งโดยใช้ตัวออกแบบแอปหรือตัวสำรวจโซลูชัน

รับหรืออัปเดตการตั้งค่าผ่านรหัส

สำหรับวิธีการที่พร้อมใช้งาน ไปที่ รับหรืออัปเดตการตั้งค่าโดยใช้ไคลเอ็นต์ API

ดูเพิ่มเติม

สำหรับนักพัฒนา: